Fars dag

Hvorfor fejrer vi fars dag?

Der er flere forskellige historier om, hvor traditionen om fars dag kommer fra, men ligegyldigt hvilken af versionerne man er tilhænger af, er de fælles om at ville fejre fædrene, deres rolle og deres forældreskab. Foto: Pixabay

Mors dag er efterhånden blevet en udbredt kommerciel forbrugsfest i Danmark, mens fejringen af fars dag ikke har haft lige så meget vind i sejlene. Den er først nu rigtigt ved at slå an herhjemme, til trods for at mærkedagen markeres over hele verden

Hvorfra stammer traditionen om at fejre den faderlige figur? Der er ikke enighed om hvem, der kan tage æren for at påbegynde fars dag-traditionen, men det er dog sikkert, at den stammer fra USA.

Nogle kilder daterer fars dag tilbage til år 1910 i staten Washington, hvor Arkansas-fødte Sonora Smart Dodd, datter af en amerikansk borgerkrigsveteran og enkemand, siges at blive fars dags moder, da hun arrangerede en fejringsceremoni til ære for sin fars gode forældreskab. Dodd ville have afholdt fejringen på sin fars fødselsdag den 5. juni, men da planlægningslogistikken kom i vejen, måtte fejringen flyttes til den 19. juni. I Danmark har man valgt at lægge fars dag den 5. juni, så det falder sammen med grundlovsdag, men hvis man er tilhænger af denne oprindelseshistorie, er det et skønt sammenfald. I dag markeres fars dag i USA den tredje søndag i juni.

En anden version af historien fortæller, at det var i 1908 i Fairmont, West Virginia, at fars dag fik sin oprindelse, da Grace Gordon Clayton ville ære landets fædre efter en mineulykke, der havde dræbt cirka 360 mænd.

Ligegyldigt hvilken af versionerne man er tilhænger af, er de to historier fælles om, at ville fejre fædrene, deres rolle og deres forældreskab.

Fars dag-markeringer uden for Danmarks landegrænser
Fars dag markeres på varierende datoer alt afhængig af, hvor i verden man befinder sig. Mens nogle lande går i de amerikanske fodspor, har andre lande deres egne dage, hvorpå fædrene fejres. I Italien og Spanien markeres fars dag for eksempel den 19. marts, hvor den katolske kirke på samme dag hylder Sankt Josef, Jesu jordiske far. Dagene er kendt som henholdsvis Festa del Papà og Día del Padre.

I Thailand fejres fars dag den 5. december, som også er den dag, hvor den thailandske befolkning hylder den afdøde Kong Bhumibol, som døde i 2016.

Til trods for at fars dag blev etableret i de tidlige 1910’ere, kom dagen først til Sverige i 1931 og Danmark i 1935. Sverige markerer dagen i november, mens Danmark har valgt at sammenlægge fars dag med den danske grundlovsdag.

Husmoderen er en klar favorit
Den specifikke grund til, hvorfor mors dag fik større fremgang end fars dag, er uklar. Det kan dog have noget at gøre med, at mors dag i sin begyndelse var en fejring af husmoderrollen, hvilket passede godt ind i familiemønstret i den tid, hvor mærkedagen blev til. Det lader ikke til at faderollen på samme måde havde brug for yderligere opmærksomhed, og det kan være en af grundene til, at fars dag forstsat står i skyggen af den succes, som mors dag efterhånden er blevet i USA såvel som i resten verden.

Til trods for at mors dag er en kommerciel overmand og en god ven for kapitalismen, lader det ikke til, at det blot er kommercialisering, der afgør, om en mærkedag får succes blandt befolkningen. Fars dag er forsøgt markedsført i mange år, men traditionen har aldrig fået ordentligt fat i danskerne – i hvert fald ikke i samme omfang som mors dag. Om fars dag i fremtiden vil få større kommerciel succes må tiden vise, men uanset hvad er dagen en fin anledning til give sin far et glædeligt opkald eller besøg.