"Hellige skrifter beriges af internettet"

Gentaget uvidenhed og grimme uenigheder over uforenelige, profetiske tekster efterlader ofte internettets diskussioner udtømte og demoraliserede. Løsningen er tilsyneladende ikke, at man prøver at skjule forskellene mellem religioner og deres hellige tekster, men derimod at man præciserer dem og anvender dem som basis for en oplyst diskurs på nettet, skriver professor Matthew Skinner og redaktør Joshua Stanton. Foto: Thomas Heie Nielsen.

Troende fra hele verden kan indgå i konstruktiv dialog om hellige tekster med hjælp fra den nyeste oversættelsesteknologi, skriver professor Matthew Skinner og redaktør Joshua Stanton

Forestil dig, at en irakisk journalist bliver interesseret i en jødisk studerendes arbejde, efter at han har læst en artikel om de jødisk-muslimske forhold i Spanien i middelalderen, som den studerende har udgivet på internettet. Journalisten kontakter den studerende og interviewer ham om de fremtidige udsigter for jødisk-muslimsk sameksistens.

Joshua Stanton, den studerende i historien og medforfatter til denne artikel, ved, hvordan teknologi forandrer religiøse menneskers samspil. For eksempel ville han selv og den irakiske journalist aldrig have været sat i forbindelse med hinanden uden internettet, der gjorde dem i stand til at krydse landegrænser og politiske grænser.

Internetdiskussioner med forbehold
Dog kan internettets potentiale give forskellige udfald. På trods af vores stadig mere internetforbundne verden har mennesker med forskellig tro endnu mulighed for at tale forbi hinanden. Prøv bare at læse kommentarerne til hvilken som helst nyhedsartikel på nettet.

Internettet lader også mennesker forevige langvarige diskussioner omkring de mest centrale religiøse særpræg: såsom hellige tekster og personerne derfra. Hvilken søn var Abraham villig til at ofre Isak, en central person i den jødiske og kristne tradition, eller Ismael, hvis historie er afgørende for muslimer? Forudså Esajas Jesu fødsel i den hebraiske Bibel? Og selvfølgelig spørgsmålet: hvilken af de religiøse profeter havde størst betydning?

Gentaget uvidenhed og grimme uenigheder over uforenelige, profetiske tekster efterlader ofte internettets diskussioner udtømte og demoraliserede.

Løsningen er tilsyneladende ikke, at man prøver at skjule forskellene mellem religioner og deres hellige tekster, men derimod at man præciserer dem og anvender dem som basis for en oplyst diskurs på nettet.

Troende skal invitere andre ind i læsningen
Religiøse mennesker bør læse de hellige tekster med en nysgerrighed omkring, hvordan disse tekster påvirker deres forståelse af, hvad et liv i tro er.

Vi bliver desuden mere ansvarlige og mere oplyste i troen, når vi tillader udenforstående at læse sammen med os, at læse over skulderen på os. Alt for mange mennesker har ikke taget andre religioners skrifter alvorligt og læst dem. Og alt for mange mennesker fortolker teksterne uden at invitere andre med i diskussionen.

For eksempel ved muslimer og jøder godt, at Toraen og Koranen adskiller sig ved, hvilken søn Gud bad Abraham om at ofre Isak eller Ismael. Men ved de, at nogle rabbinske kommentatorer bekræfter Koranens standpunkt om, at begivenhederne må have fundet sted i en drøm? Og er der nogle kristne, som har overvejet, hvordan denne idé kan påvirke deres fortolkning, at begivenheden varsler Jesu ulydighed og død?

Uden mulighed for offentlige og åbne undersøgelser af hinandens skrifttraditioner, ender jøder, kristne og muslimer med atter at forfægte gamle stereotyper, samtidig med at deres ledere og forskere efterlever isolationisme.

Nyt potentiale for at lære
Teknologi giver mennesker mulighed for at lære om hellige tekster, deres oprindelse, deres fortolkningshistorie og nutidige relevans. De lærer af kyndige ledere og forskere, som de under andre omstændigheder ikke ville kunne lære af.

ON Scripture er et nyt initiativ lanceret af den flerreligiøse medieorganisation Odyssey Networks, som i samarbejde med den store nyhedsside The Huffington Post ønsker at skabe et sted på internettet, hvor denne læring bliver mulig.

ON Scripture tilbyder i øjeblikket ressourcer, som kan bruges til at studere kristne tekster, og de lancerer ON Torah i de kommende måneder, som udelukkende skal fokusere på hellige jødiske skrifter. Odyssey Networks håber også at kunne præsentere ON Quran for at fremhæve den rige teksttradition, der findes i islam.

Således vil skriftstudier inden for de tre abrahamitiske traditioner være repræsenteret på den samme hjemmeside, og det bliver nemmere for folk at finde informationer om alle tre trosretninger.

I dag fungerer siden selvstændigt, og ON Scripture bringer ugentlige internetartikler om Toraen og den kristne Bibel, som fortolkes af religiøse ledere, der skriver på baggrund af deres religions hellige tekster samt med hjælp fra traditionelle tekstlæsninger hos pågældende trosretning.

Med tiden håber vi at kunne udvide diskussionerne og måske at få rabbinere, præster og imamer til at indgå dialog med hinanden på video, som kan vise ærbødig dialog om hellige skrifter i lyset af de mange forskelligheder.

I øjeblikket er forummet på engelsk, men det kan muligvis komme til at indeholde flere sprog, så troende fra hele verden kan indgå i konstruktiv dialog med hjælp fra den nyeste oversættelsesteknologi.

Samtidigt med at religiøse mennesker åbner deres skrifter for offentligheden, åbner de også for muligheden for at udvikle en fælles forståelse og værdsættelse af, hvordan de gamle skrifter fortsætter med at skabe og motivere troende. Selv når man er uenig, kan man lære at forstå hinanden.

Matthew L. Skinner er adjungeret professor i Det Nye Testamente ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota i USA og grundlægger og redaktør af ON Scripture. Joshua M. Z. Stanton er grundlægger og medredaktør af Journal of Inter-Religious Dialogue og af ON Torah. Artiklen er skrevet til Common Ground News Service (CGNews).

Artiklen er oversat fra engelsk af Therese Fischer-Larsen.