Fem spørgsmål til Jehovas Vidner

Inger og Arne Brunholt, der er aktive medlemmer af Jehovas Vidner på Frederiksberg, svarer på spørgsmål til religion.dk. - Foto: Lina Haahr Andersen

Jehovas Vidner er til debat i denne tid på grund af filmen To verdener, der har chokeret og berørt mange biografgængere. Men hvad svarer de egentlig selv, når man stiller nogle af de spørgsmål, der berører de mest kontroversielle sider af deres tro?

Religion.dk stiller skarpt på vidnerne Inger og Arne Brunholt og fem varme emner. Ægteparret har været aktive medlemmer af Jehovas Vidner på Frederiksberg de sidste tretten år, hvor Arne sidder i ældsterådet. Før det var de udsendt til Portugal som missionærer i en årrække.

1. - Hvad mener I om den medieopmærksomhed, der har været omkring filmen To verdener? Føler I jer uretfærdigt behandlet?

- Vi har næsten ikke mærket noget til medierne og ikke deltaget i debatten. Det, vi har fået ud af det, er snarere positiv nysgerrighed. Men det er selvfølgelig en unuanceret fremstilling, og man bliver da ked af det nogle gange, men det er vi vant til. Det bekræfter jo kun, hvad Jesus sagde om de prøvelser, vi bliver sat i som kristne i verden.

2. - Hvad kan være grund til udstødelse, og hvordan foregår det?

- I dag kalder vi det nu for udelukkelse i stedet for udstødelse. Udelukkelse er sidste udvej. Dem, der bliver udelukket, er dem, der selv ønsker det. Vi er nødt til at sætte en grænse et sted, ellers går det galt. Vi skal leve efter Bibelens moralnormer, og så går det ikke at blive i noget, der er forkert.

- Så derfor, hvis man ikke overholder de retningslinjer, man selv har sagt ja til, så ryger man ud. Men det, man ikke hører om i pressen, er dem, der vender tilbage. Den klassiske historie er den unge pige, der bliver døbt og så møder en fyr, hun kommer til at leve i synd med og ryger ud. Men hvis de gifter sig, og hun derefter angrer, kan hun få lov at vende tilbage.

3. - Der er mange ting ved jeres lære, der virker fremmed for folk uden for Jehovas Vidner. Eksempelvis, at I ikke fejrer jul og ikke må give blod. Hvordan kan det være, I ikke må det?

- Fordi Bibelen viser direkte, at det må vi ikke gøre. I 1. Mosebog siger Jehova: kød og blod må I ikke spise, og herved skal forstås, at blod er lig med liv og noget, man ikke må pille ved.

- Det er heldigvis blevet lettere i dag, hvor der er kommet andre behandlingsformer. Men det er et stort problem når blodspørgsmålet involverer mindreårige børn, der ikke selv må sige nej.

- I forhold til jul og fødselsdage er begge dele hedenske skikke og ikke bibelsk funderet, så det ser vi ingen grund til at markere. Til gengæld fejrer mange af os bryllup og jubilæum.

4. - Gennem tiden er dommedag blevet forudsagt, uden at den er kommet, for eksempel i 1914 og i 1975. Hvordan forholder man sig til, at det ikke er sket? Hvornår tror I, at dommedag kommer og hvad vil der ske?

- At forudsige dommedag var en tendens i tiden, det så man også hos andre trosretninger. Men vi tror, at vi siden 1. verdenskrig har levet i de sidste tider, og at der derfor ikke er lang tid til nu. Vi kan dog ikke sige et bestemt tidspunkt, men ser man på verdens ondskab, er der ingen tvivl om, at det må være snart.

- Når tiden er inde, vil Jehova gribe ind med Jesus som hærfører i kampen mod fjenderne, det kaldes Harmagedon, hvor formålet er at udslette de onde, dem, der ikke vil lave om på sig selv.

- Når de onde er fjernet, kommer tusindårsriget, og så skal Paradiset genopbygges på jord og mennesker vil opstå fra menneskehedens fællesgrav til liv.

5. - Var der ingen sande kristne, før Jehovas Vidner kom til?

- Jo, der var sande kristne før vor tid. Der står i Matthæusevangeliet kapitel 13, at hvede og ukrudt skal vokse side om side, indtil høsttiden sker. Men klart, vi skelner mellem hvede og ukrudt, og fra Jesu tid og cirka frem til 1914, hvor antallet af vidner steg med 1. verdenskrigs start, har sande og falske kristne levet side om side. Vi tror selvfølgelig, at vi har den sande kristendom, ellers ville vi søge andetsteds. Og netop fordi vi har sandheden, må vi give den videre.

Inger og Arne Brunholt, der er aktive medlemmer af Jehovas Vidner på Frederiksberg, svarer på spørgsmål religion.dk. - Foto: Lina Haahr Andersen