Ramadan

Er det sundhedsskadeligt for muslimske børn at faste?

Børn er allerede – eller bør være – beskyttet af Børnekonventionen og de love, som støtter op herom. Hvis en lærer eller pædagog får kendskab til, at et barn lider nød – og det gør det, hvis det ikke får mad – så skal de underrette de sociale myndigheder, skriver læge, ph.d. og forfatter Vibeke Manniche Foto: NIMA/

Skal børn egentlig også faste under ramadan? Vi har spurgt to læger om, hvad det betyder sundhedsmæssigt for børn at faste

Aarhus Kommune og Københavns Kommune informerer i en pjece om fastende skolebørn i ramadanperioden.

"På nogle skoler oplever man, at fastende børn ikke får spist et måltid inden solopgang. Det kan betyde, at børnene bliver ukoncentrerede, trætte og får meget lidt udbytte af undervisningen. Samtidig kan børnene lettere blive irritable og komme i konflikter i løbet af skoledagen," står der blandt andet i pjecen, ud over at der angives generelle kostråd til skolebørn.

Desuden har Islamisk Trosssamfund for nylig udsendt en vejledning til offentlige børne- og ungdomsinstitutioner vedr faste under ramadanen.

Religion.dk har spurgt to læger, om de mener, at det er skadeligt for skolebørn at faste under ramadanen

______

Gorm Greisen, professor i pædiatri

Gorm Greisen, er det sundhedskadeligt for muslimske børn at faste under ramadanen (i dette tilfælde i løbet af en varm sommermåned)?

For spædbørn kan det nok være et problem og være potentielt farligt. Nogle meget få børn kan have sygdomme, som ikke er diagnosticeret og som gør, at de tåler faste dårligt. For større børn, som er raske, mener jeg ikke, man kan tale om en risiko.

Bør skoler generelt forbyde forældre at lade deres børn faste, eller bør skoler i stedet vise rummelighed og give plads til religiøs mangfoldighed?

Jeg ved ikke, om det kan gå ud over koncentrationen i væsentlig grad. Mon det har været undersøgt videnskabeligt? Jeg ville tro, at der er meget erfaring med børns faste under ramadanen i lande med meget varmere klima end det danske.

Vibeke Manniche, læge og ph.d.

Vibeke Manniche, er det sundhedskadeligt for muslimske børn at faste under ramadanen (i dette tilfælde i løbet af en varm sommermåned)?

Ja, og det er bestemt ikke ok. Jeg er meget rystet over, at det overhovedet finder sted. Skolerne skal ikke undlade at gribe ind! Det skal håndteres ligedan, nemlig at man dels giver børnene mad i løbet af dagen samt beder forældrene om at sikre kost og drikke til barnet herefter.

Nægter forældrene, bør det føre til en underretning til de sociale myndigheder. Det er omsorgssvigt af børnene og intet andet. Årsagen hertil er egentlig ligegyldig. Som så ofte før, er jeg ikke alene bekymret, når forældre svigter deres børn, men faktisk endnu mere, når omgivelserne ikke reagerer og i dette tilfælde drager omsorg for, at børnene får den nødvendige mad.

Er det et reelt problem, der bør gøres noget ved - eller har familier - i kraft af vores religionsfrihed - naturligvis lov til at lade deres børn faste som led i en religiøs praksis?

"Børn er allerede – eller bør være – beskyttet af Børnekonventionen og de love, som støtter op herom. Hvis en lærer eller pædagog får kendskab til, at et barn lider nød – og det gør det, hvis det ikke får mad – så skal de underrette de sociale myndigheder. Årsagen hertil er reelt bedøvende ligegyldig, og langt hen ad vejen handler Børnekonventionen jo netop om at beskytte børn mod religiøse, skadelige ritualer. I mine øjne er det ikke alene vanvittigt at lade et barn faste, men endnu mere vanvittigt, at man accepterer det."

Bør skoler generelt forbyde forældre at lade deres børn faste, eller bør skoler i stedet vise rummelighed og give plads til religiøs mangfoldighed?

"Det er forbudt at udsætte børn for omsorgssvigt, herunder at undlade at give dem nødvendig mad og drikke. Det har intet med mangfoldighed at gøre, men knægtelse af børns rettigheder og helt basale behov."