Mormons sundhedsråd: Både krop og ånd skal have næring

Den 43-årige danske skuespiller og mormon Tomas Ambt Kofod hører til blandt de omkring 4.500 mormoner, der lever i Danmark, eller godt 15 millioner på verdensplan. Foto: Privat

Hvordan lever man et sundt liv ifølge en mormon? Det har den danske skuespiller og mormon Tomas Ambt Kofod en række bud på. Selv går han både op i at tage vare på sit ydre fysiske og på sit indre åndelige legeme, både for sin egen skyld, men også for at kunne have mere overskud til andre

Allerede længe før sundhedsvidenskaben kendte til de skadelige virkninger, rygning kunne have på kroppen, modtog mormonkirkens grundlægger, Joseph Smith, en åbenbaring, hvori mormonerne opfordres til at holde sig fra netop tobak, men også kaffe, te og alkohol. Joseph Smith fik åbenbaringen tilbage i 1833, kun tre år efter mormonkirkens grundlæggelse.

Den 43-årige danske skuespiller og mormon Tomas Ambt Kofod hører til blandt de omkring 4.500 mormoner, der lever i Danmark, eller godt 14 millioner på verdensplan.

Med Joseph Smiths åbenbaring fulgte den sundhedslov, der blandt medlemmer af mormon-kirken kendes som visdomsordet. Her taler Gud blandt andet imod brugen af tobak, alkohol, kaffe og te samt andre skadelige stoffer. Det betyder, at mormoner som hovedregel afholder sig helt fra brugen af disse ting.

Det gælder også Tomas Ambt Kofod, der dog indimellem drikker urtete, hvilket ifølge visdomsordet også er helt tilladt.

Faktisk står det i visdomsordet, at urter, der er sunde for kroppen, godt må indtages. Så hvis jeg er syg, tager jeg gerne en kop kamillete, ligesom jeg også godt kan drikke andre former for urtete, fortæller Tomas Ambt Kofod, der ikke oplever det som et problem at overholde visdomsordet.

Visdomsordet fungerer som en form for beskyttelse for os, lyder det fra Tomas Ambt Kofod, der fortsætter:

Vi mormoner betragter vores legeme som en gave som Gud. Vi mennesker er i vores substans først og fremmest åndelige væsener, som blot er iklædt et fysisk legeme.
Jeg tror, at selve meningen med vores liv er af åndelig karakter. Men fordi vores ånd befinder sig i et fysisk legeme, tjener vi derfor os selv og andre bedst muligt, ved at behandle vores krop godt og fornuftigt, lyder det.

Til dagligt bor den 43-årige Tomas Ambt Kofod i Søborg med sin kone og parrets to børn. Oplevelsen af at blive forældre gav ham kun yderligere motivation til at leve sundt og at tage vare på sit helbred.

Jo bedre vi tager os af vores legeme, jo mere kan vi også være til stede og hjælpe andre. Min kone og jeg adopterede vores to skønne børn og blev først forældre, da vi begge var omkring 35. Jeg føler, at jeg gerne vil gøre mine børn den tjeneste at holde mig så fysisk aktiv og sund som muligt, så de har en tilstedeværende og lykkelig far i mange år fremover, fortæller Tomas Ambt Kofod, hvis egen far, der ikke selv var mormon og derfor heller ikke en afholdsmand, levede et til tider hårdt og stresset liv.

Statistisk set lever vi faktisk længere som medlemmer af kirken, end andre gør. Ikke at jeg alene tør tilskrive dette, at vi ikke indtager alkohol eller ryger, men det kan da i hvert fald ikke skade at afholde sig fra disse ting, tror jeg.

Foruden de sundhedsmæssige gevinster, Tomas Ambt Kofod mener at få gennem overholdelse af visdomsordet, handler det også om forholdet til Gud og til en selv:

Det handler om den personlige aftale, man har indgået med Gud. Det handler egentlig ikke så meget om, hvordan man ser på hinanden. Vi har jo hver især indgået en pagt med Gud. Det gjorde vi, da vi blev døbt. Så det er også en personlig gevinst at kunne sige, at jeg har været lydig og at vide, at man føler, at ens egen integritet bliver bevaret. Men når det er sagt, så ved vi udmærket godt, at vi blot er mennesker og kan falde i. Men udgangspunktet er, at vi forsøger at være lydige, fortæller Tomas Ambt Kofod.

Selv oplever han ikke de store vanskeligheder ved at overholde visdomsordet, men

() det bliver da bemærket til en 70 års fødselsdag, at man ikke drikker, ligesom det bliver bemærket på ens arbejde, at man ikke lige tager sig en kop kaffe ligesom kollegerne, fortæller han.

Af og til kan det være en kærkommen lejlighed til at fortælle om hvorfor, jeg lever, som jeg gør.

Det kan nok især være svært for de unge mormoner, da de jo virkelig er nødt til at tage stilling og vælge, hvilket ben de skal stå på i forhold til alkoholkulturen til gymnasiefesterne for eksempel. Men selvfølgelig er der plads til at fejle og til at gøre sig sine egne erfaringer. Det vigtigste er blot at forklare dem, hvorfor vi mormoner lever, som vi gør, lyder det.

Vi mennesker har alle vores svagheder. For nogen kan det for eksempel være alkohol, nævner han.

Derfor har vi også et velfungerende afhængighedsprogram ved kirken, ikke kun til at behandle alkoholafhængighed, men alle former for afhængighed. Programmet er bygget op over AAs tolv punkter, og man kan henvende sig helt anonymt for at blive hjulpet ud af en afhængighed.

Åndelig pleje

Udover at fokusere på den fysiske sundhed og afholdenheden fra blandt andet alkohol, kaffe og rygning, understreger Tomas Ambt Kofod også vigtigheden af at pleje de mere åndelige sider i en selv. Mormoner har sat en dag af om ugen til at pleje deres åndelige jeg. Det foregår om søndagen, der er mormonernes sabbat.

Hver søndag i ugen bruges på at afholde sig fra de stressende ting, man ellers bruger dagligdagen på. Man nærer sit indre, får lidt ro og fred på og kan derfor ofte se tingene i et lidt større perspektiv. Søndagen er derfor også en god mulighed for, at bruge tid på de ting, man ikke dagligt synes at have tid til. Det kunne for eksempel være bøn eller blot det at sætte sig i en stol og fordybe sig i Biblen eller Mormons Bog, fortæller Tomas Ambt Kofod.

Via bøn og meditation kan vi kommunikere med Gud. Men for at få et svar tilbage kræver det af os, at vi lytter. En af de bedste måder, hvorpå vi kan lytte rigtigt, er ved at have helt ro omkring os, i stedet for at vi altid bare plaprer løs til ham (Gud, red.).

Ugentlig familiehjemmeaften

På samme måde som mormonerne bruger søndagen til at pleje deres indre, bruges mandagen på at pleje familien. Lige som med sabbatten hver søndag, er det en tradition blandt samtlige mormoner verden over, at mandag aften er helliget familien.

Mandag aften kalder vi vores familiehjemmeaften. Vi trækker stikket ud og hygger os med familien, fortæller Tomas Ambt Kofod.

Vi kan for eksempel lave en eller anden form for åndelig aktivitet. Det kunne også være at læse et eventyr op, snakke om noget bestemt vi har oplevet, synge en sang, blæse sæbebobler, bage en kage til naboen og så videre. Det vigtigste er, at vi gør noget, som bringer os tættere sammen som familie. Der er så meget i det daglige, som kan splitte og som gør, at man kan glemme at fokusere på det vigtigste.

For Tomas Ambt Kofod, er det med til at skabe ro og fundament i tilværelsen.

Det, at vi har familien som base, har tiden til at lytte til hinanden og sørge for, at der ikke går for langt imellem at vi får kigget hinanden i øjnene og får grinet og pjattet sammen er en meget væsentlig faktor for at få et godt og lykkeligt liv, understreger han.

Det, at vi lader op sammen og knytter familiebånd, gør også, at vi bedre formår at kunne være et aktiv i samfundet og række ud til andre.

Årlig sundhedsdag og indsamling til velgørenhed

At mormoner går højt op i sundhed, både individuelt og på samfundsplan, afspejler sig desuden i en årlig sundhedsdag, der arrangeres af mormonernes kirkelige organisation, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, på Sjælland. Arrangementet finder sted i mormonernes kirke i Søborg, hvor Tomas Ambt Kofod og hans familie også plejer at komme. Arrangementet bliver organiseret i et samarbejde mellem Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Hjerteforeningen, Ældre Sagen, Kræftens Bekæmpelse og Gladsaxe Kommune.

Sundhedsdagen er en aktivitetsdag, som hele familier kan være sammen om. Med hjælp fra en række private donorer har man mulighed for at gå, og for hver gået kilometer, støtter man et velgørende formål. I år blev der samlet penge ind til Børnehjertefonden.

Udover gåturene arrangeres der utallige andre aktiviteter så som sækkeløb, børnebueskydning, boder, skattejagt, foredrag og andre ting, som både er for børn og voksne.

Gladsaxes Kommunes borgmester har desuden været med til at åbne dagen hvert år, fortæller Tomas Ambt Kofod.