Naser Khader: Jeg vil anbefale folk at studere teologi

Jeg er en ærlig tvivler, søgende, uafklaret. Det handler om spørgsmål som ”hvem er vi”, ”hvorfor er vi her” og lignende, siger Naser Khader om sine teologistudier. Foto: Foto: Leif Tuxen

Jeg er interesseret i, hvad islam kan lære af den lutherske kirke, siger Naser Khader, som nu har læst teologi i et år

Der er gået et år, siden politikeren Naser Khader begyndte på teologistudiet på Københavns Universitet. Religion.dk har spurgt ham, hvordan hans oplevelse af dette møde med teologien indtil videre har været.

Værdier er værdifulde
- Værdisæt. Det er det, det handler om for mig, siger Naser Khader, der som cand.polit. fra Københavns Universitet har kunnet få meritoverført en del til sit nye studie. Religionerne afspejler hver især deres egne doktriner, og det er dem, politikeren og privatpersonen Khader har fået lyst til at fordybe sig i.

- Man skal som politiker forholde sig til mange spørgsmål hver dag. Derfor har jeg haft brug for at dykke ned i noget dybere og undersøge afgørende spørgsmål inden for religionens rammer. Jeg har i mange år været optaget af religiøse spørgsmål, blandt andet i folketingets kirkeudvalg, som jeg dog forlod i oktober 2009 til fordel for en udenrigsordførerpost.

I bogen Tro mod Tro (2005), som blev til i et samarbejde mellem Naser Khader og præst Kathrine Lilleør, fortæller Khader, at han er "svag i troen". Er det også derfor, han læser teologi? Handler det om at være i "limbo"?

- Jeg er en ærlig tvivler, søgende, uafklaret man kan godt kalde det limbo. Det handler om spørgsmål som hvem er vi, hvorfor er vi her og lignende, siger Naser Khader.

Den kristne Gud er sympatisk
På spørgsmålet om, hvilke emner i kristendommen der har fået ham til at søge ind i teologernes rækker, svarer Khader:

- Jeg er for eksempel interesseret i, hvad islam kan lære af den lutherske kirke. I den kristne tro har man fokus på individet i modsætning til i islam. Den kristne gud er ikke dømmende, han elsker dig betingelsesløst og er meget mere tilgivende, forsonende og sympatisk end den muslimske og jødiske gud. Disse elementer tiltaler mig ved kristendommen.

Naser Khader ser også sammenhængen mellem den lutherske kristendom og demokratiet som et kerneelement, der har ansporet ham til at undersøge værdifeltet i forhold til islam.

Nærheden mellem Gud og menneske
Som et andet dragende aspekt ved kristendommen nævner Khader den kortere afstand mellem det åndelige og det menneskelige:

- Forholdet mellem Gud og den enkelte kan jeg godt lide, det vil sige nærheden mellem præst og menneske. De lutherske præster gør sig ikke til overmennesker, prædiker ikke i alt, hvordan man skal leve i stort og småt som de muslimske præster. Luthers katekismus har fokus på det centrale.

Khader påpeger, at visse yngre muslimske teologer på dette område er blevet inspireret af kristendommen. De mener, at den del af shariaen, som omhandler det lovmæssige og dermed påvirker samfundets struktur, ikke skal have så stor indflydelse, som den har nu. På den måde vil muslimske præster få mindre magt over det restriktive moralkodeks og mindre indflydelse til at diktere.

Teologien spiller med i mange sammenhænge
Hvordan vil Naser Khader så bruge sin nye teologiske viden, for eksempel på det politiske plan?

- Der er mange overlap mellem religionen og samfundsdebatten, og min teologiske viden kan derfor benyttes bredt i den politiske debat og integrationsspørgsmål, i forhold til Folketingets kirkeudvalg og i de skriftlige medier i kronikker og lignende.

På det nære plan er det dog for øjeblikket en universitetsopgave om den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer, der optager sindet. Også her finder Naser Khader inspiration til at studere delingen mellem stat og kirke.

- Jeg vil anbefale folk at studere teologi for at få en ekstra dimension med i refleksionen over livet og de store spørgsmål i det, slutter Naser Khader.