Islam

Islam er en af verdens største religioner, og muslimerne skal forsøge at efterleve den trospraksis, som er "de fem søjler." Islam er en monoteistisk religion med troen på én Gud, som på arabisk kaldes Allah. Religionen er grundlagt af profeten Muhammed, der som ung fårehyrde modtog åbenbaringer fra Gud. Men hvem var Muhammed? Hvad står der i Koranen? Hvad er den vigtigste lære i islam? Og hvorfor bærer nogle muslimske kvinder tørklæde? Få svar på mange spørgsmål i dette tema om islam.
Mange muslimers dagligdag er centreret omkring de fem daglige tidebønner, der som oftest udføres i hjemmet eller moskéen. De fleste muslimer benytter et bedetæppe, og det er vigtigt at vende med retning mod den hellige by Mekka, som ligger i Saudi Arabien. Petros Karadjias/AP/ritzau
1. Hvad er islam?

Islam opstod som religion på den arabiske halvø i 600-tallet, hvor islams vigtigste profet, Muhammed, efter sigende skulle have modtaget åbenbaringer fra ærkeenglen Gabriel. De åbenbaringer blev nedfældet i islams helligste skrift, Koranen. Muhammeds ord bliver af muslimerne opfattet som ord givet direkte fra Gud - og profeten som et talerør for Gud.

Den nok vigtigste pointe i Muhammeds åbenbaringer var betoningen af islam som en monoteistisk religion, hvis vigtigste dogme er troen på den ene gud, Allah.

Læs mere om Allah, Muhammed og islam her i temaet, og få blandt andet svar på spørgsmål som: Hvem skrev Koranen? Og hvorfor skal muslimer fejre ramadan og tage på pilgrimsrejse til Mekka?

Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om islam

Hvad er islams fem søjler? Hvem var Muhammed, og hvad havde han med Mekka og Medina at gøre? Læs om islams grundlægger, om de største islamiske hovedretninger og om pilgrimsfærden til Mekka her i artiklen, hvor der også er links til mere om islam.

Indføring

Islam i dag

Hvor udbredt er islam i verden, Europa og Danmark i dag? Hvad er det for udfordringer, som verdensreligionen står overfor? Og hvordan responderer islam på den moderne tid på en måde, så religionen formår at være åben og tidssvarende? Få en indføring her

Indføring

Hvad tror muslimer på? Her er islams seks trosartikler

Islams seks trosartikler udgør det fundamentale i den muslimske tro. De seks trosartikler omhandler Gud, engle, skrifter/bøger, profeter, dommedag og forudbestemmelse, og står beskrevet i Koranen i sura 2,177. Læs mere om den her

2. Islams fem søjler

Det vigtigste at vide om islams fem søjler

Som enhver anden religion bygger islam ikke kun på love og regler, men også rituelle gerninger med det formål at tilbede Gud og søge syndsforladelse. Islams fem søjler udgør kernen af disse gerninger og beskriver fundamentet for den muslimske tro

3. Allah

De næste artikler handler om islams gud – Allah. Islam er en monoteistisk religion, hvilket betyder, at der kun er én Gud. 

Allah tilskrives traditionelt 99 navne, som også er attributter. Blandt attributterne finder man blandt andet, at Allah er Skaberen og Åbenbareren, og at han er nådig, barmhjertig, mægtig, altvidende, elskende, tilgivende og evig. Det bliver med de tilnavne tydeligt, at islams Gud bærer på mange af de samme karakteristika, som man også finder hos jødedommens og kristendommens Gud, ligesom de tre religioner også deler mange af de gamle fortællinger om Moses, Abraham og Isak. I en lang række sammenhænge har man derfor også stillet spørgsmålet: ”Jødedom, kristendom og islam – tilbeder de alle den samme Gud?”. 

I de fleste muslimske tekster om Allah (Swt) vil man, som i denne sætning, se navnet blive efterfulgt af parentesbemærkningen (Swt). Ordene er en forkortelse for det arabiske ”Subhanahu wa tala”, og man kan finde flere danske fortolkninger af sætningen. Ofte oversættes ordene med noget i retningen af ”Almægtig og Ophøjet er Han” eller ”Den beundringsværdige og den, som alt er afhængigt af”. Det er islamisk skik, at man ikke nævner eller skriver Allahs navn uden denne efterfølgende lovprisning. 
 

Indføring

Allah og gudsopfattelsen i islam

Islam er en strengt monoteistisk religion, hvilket betyder, at der kun er én Gud, og denne Gud er, ifølge muslimerne, Allah. Allah er skaberen, der står bag denne verden. Islams gudsforståelse finder mange kristne paralleller, men også nogle forskelle

Spørg

Tilgiver Allah alt?

Der er ingen handling, som Allah ikke tilgiver. Men hvis synden indebærer, at man har krænket et menneske, er det obligatorisk at bede om dets tilgivelse, svarer muslimske Nour Jørgensen

4. Hvem var profeten Muhammed?

Islam havde næppe været uden Muhammed. Profeten Muhammed er muslimernes største og vigtigste profet, og han står endda nævnt i selve den islamiske trosbekendelse, som lyder: ”Der er ingen gud uden Allah, og Muhammed er hans sendebud”. 

Forbundet med Muhammeds helt særlige plads i islam, finder man i muslimske tekster stort set altid Muhammeds navn efterfulgt af parentesbemærkningen (saws).

”Saws” er en forkortelse af det arabiske ”sallallâhu ’alayhi wa sallam”, som på dansk skrives ”fvmh” og står for ”fred være med ham”. På engelsk ”pbuh” eller ”peace be upon him”. 

Muslimer hverken udtaler eller skriver Muhammeds navn uden at sige ”fred være med ham” efterfølgende. 

I de følgende artikler kan du læse mere om profeten Muhammed og om hans helt særlige betydning for verdens muslimer. 

 

Grafik

Hvem var Profeten Muhammed?

Grundlæggeren af islam, Muhammed, blev født i Mekka, Saudi-Arabien og fik efter sigende store åbenbaringer, som har fået vidtrækkende betydning for verdens muslimer, som i dag reciterer fra Koranen, hvori åbenbaringerne er nedskrevet. Læs mere her

Profeten Muhammed påvirker hverdagen

Mange vers fra Koranen er grundlaget for, at profeten Muhammed er kommet til at spille så stor en rolle i islam. Mindet om Muhammed er infiltreret i muslimers hverdagsliv - han er med, fra man som muslim står op, til man går i seng.

Islamiske portrætter af profeten Muhammed

Muhammed har en helt central placering i islam, og muslimer er meget bevidste om, hvordan de forholder sig til ham. Især vedrørende portrætter. For som det ofte lyder, må profeten ikke afbildes. Det er han dog blevet fra tid til anden alligevel

5. Hvad er Koranen?
Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om Koranen

Koranen er islams helligskrift, og er baseret på Allahs ord, åbenbaret til profeten Muhammed. Men hvordan blev Koranen til, og hvad handler den om? Læs her om dens tilblivelse, indhold og billedsprog samt om fortolkninger af den her.

Koranen og andre hellige skrifter i islam

Hvornår blev Koranen skrevet, og hvordan blev dette islams vigtigste helligskrift til? Koranen, som bygger på åbenbaringer fra muslimernes profet, Muhammed, blev til over en længere årrække i 600-tallet. Læs mere om islams vigtigste skrifter her

Hvordan blev Koranen til?

Hvem skrev Koranen? Hvornår blev Koranen til? Og hvordan blev Koranen til det autoriserede skrift, vi kender i dag? Få et overblik over samlingsprocessen af Koranen fra Allahs åbenbaringer for profeten Muhammed til oversættelserne af skriftet

10 citater fra Koranen om skabelse

Hvordan opstod Jorden ifølge islam? Og hvad står der i Koranen om menneskets skabelse? Der findes ingen samlet skabelsesberetning, men der er mange forskellige beskrivelser. Læs 10 vigtige udsagn fra Koranen om altings tilblivelse her

6. Islams hovedretninger
Indføring

Hvad er forskellen på sunni- og shia-islam?

Sunni-islam og shia-islam udgør islams to største hovedretninger. De har fra tiden efter Muhammeds død haft en arvestrid, som er et spørgsmål om, hvem den rette leder for islam skulle være. Læs her om forskelle og enigheder mellem de to retninger

Hvad er euroislam?

Tariq Ramadan er en af de mest kendte personer med nytænkning af islam i en europæisk sammenhæng. Hans islamforståelse kaldes euroislam og handler om at opmuntre muslimer til at tænke islam ind i den europæiske sammenhæng, de er en del af. Lær mere her

Hvorfor strides sunni- og shia-muslimer? Få den historiske baggrund her

De to hovedretninger inden for islam, sunni- og shia-islam, har en lang historie med stridigheder, som går tilbage til årene lige efter profeten Muhammeds død. Konflikten begyndte med en diskussion om, hvem der var den rette efterfølger efter Muhammed

7. Ritualer i islam
Indføring

Ritualer i islam

Hvilke ritualer er der i islam? Islam er en religion, der er bundet op på ritualer. Bliv klogere på islams fem søjler: Trosbekendelsen, tidebønnen, almissen, fasten, valfarten, og læs om de øvrige ritualer i islam

Hvad er halal og haram?

Haram og halal udgør to grundpiller i islams etik og indbefatter islams kostregler, som delvist er hentet fra jødedommen. Overholdelsen af reglerne er en vigtig identitetsmarkør for mange muslimer, særligt i ikke-muslimske lande som Danmark.

Mad og islam

De fleste kender til muslimske spiseregler, så som halalslagtning og forbuddet mod at spise svinekød. Islamiske spiseregler indeholder dog mange andre aspekter af både tilladte og forbudte madvarer. Man kalder det halal og haram. Men hvad er hvad?

Spørg

Hvordan foregår en islamisk vielse?

Det islamiske bryllupsritual hedder nikah og er en kontrakt, som en mand og en kvinde indgår med hinanden. Kontrakten indeholder en række regler, der skal opfyldes for at ægteskabet anerkendes som gyldigt. Derudover vælger mange at holde fest

8. Ramadanen - hvornår og hvorfor?

Ramadanen

Ramadanen falder hvert år i den niende måned i den islamiske kalender. I dagene fra solopgang til solnedgang i den måned er alt forandret for muslimerne, som blandt andet skal faste fra mad. Ramadan handler dog også om afkald på andre fysiske behov

Din guide til ramadanen

Hvornår er det ramadan, hvorfor fejrer man ramadanen i islam, og er det sundt eller usundt at faste, som verdens cirka 1,6 milliarder muslimer gør det hvert år? Få svar på syv vigtige og hyppigt stillede spørgsmål om den muslimske ramadan her

Debat

"Ramadanen er en mulighed for at få nye, gode vaner"

Årets største begivenhed i islam er fasten i måneden ramadan. Det er en begivenhed, hvor man får muligheden for at starte på en frisk og påbegynde nye, gode vaner. Forfatter og dansk konvertit Aminah Tønnsen reflekterer her over ramadanens betydning

Gå på opdagelse i temaet om ramadan

En vigtig del af islam er at faste i den niende måned i den islamiske kalender. Dette kaldes ramadan - læs mere om ramadanen og dens traditioner her

9. Eid
Billedserie

Eid i Valbyparken: Blandt bøn og Barbie-balloner

Heliumsballoner, hoppeborge og en bøn om at tilgivelse. Søndagens Eid-fest i Valbyparken blev fejret med sol og Faxe Kondi, men også kraftig opfordring til omverdenen: Lad være med at frygte islam, vi er jo bare mennesker ligesom jer

10. Muslimske tørklæder

Der kan næppe være tvivl om, at det islamiske, kvindelige tørklæde særligt i nyere tid har været centrum for mange store debatter – og er blevet mødt med et stort vestligt spørgsmål om ”hvorfor?” 

Selve tørklædet har særligt rod i muslimernes helligskrift, Koranen, hvor der eksempelvis står: 

”Sig til de troende kvinder, at de skal sænke deres blikke og bevare deres dyd og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen hvad der er åbenbar af den, og at de skal trække deres hoveddække sammen om deres bryster og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen over for deres ægtemænd eller deres fædre eller deres ægtemænds fædre eller deres sønner eller deres ægtemænds sønner eller deres brødre eller deres brorsønner eller deres søstersønner eller deres kvinder eller deres krigsfanger eller deres mandlige tjenere, som ikke besidder nogen kønsdrift, eller børn, som ikke har nogen forståelse af kvinders nøgenhed. Og de skal ikke slå deres fødder sammen, så at det, de skjuler af deres skønhed, bliver kendt. Og vend jer til Allah alle sammen, I troende, for at det måske må gå jer vel.” (Koranen 24:31)

Og ligeledes står der: 

”Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig. Dette er det bedste, så de kan kendes, og så de ikke forulempes. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.” (Koranen 33:59) 

Hvilket tørklæde, de muslimske kvinder vælger at anvende, varierer, og slørene ser meget forskellige ud. Hijab, burka, niqap er blot blandt de mest kendte slør, man kan finde. 

I de næste artikler kan du læse mere om det muslimske tørklæde. Kan du eksempelvis kende en burka og en niqap fra hinanden? Se billederne i det følgende. 

Hijab, burka eller niqab? Her er de muslimske tørklæder

Burkadebatten er igen blusset op i Danmark med fokus på et eventuelt forbud. Vi guider dig til at kunne kende forskel på de mest udbredte tørklæder i islam

Billedserie

BILLEDSERIE: Kan du kende forskel på muslimske slør?

Islams hovedværk, Koranen, lærer, at en kvinde ikke må vise sin skønhed frem, undtagen for sin mand, far, sin mands far og deres sønner. Så muslimske kvinder går med slør. Men det kan være svært at kende forskel på alle klæderne. Få et overblik her

11. Imamer

Hvad er en imam?

Sunni-islam udgør cirka 88 procent af verdens muslimer, mens shia-islam indbefatter omkring 10 procent. De to retninger har forskellige syn på, hvad en imam er. Læs om deres holdninger og om to imamer, som har gjort sig særligt bemærkede i Danmark, her

Spørg

Må kvinder være imamer?

Hvad siger Koranen og haditherne om kvindelige imamer? Er kvindelige imamer tilladt i islam, spørger en læser. Læs de to forskellige svar på spørgsmålet skrevet af imam Kassem Rachid og forfatter og debattør Aminah Tønnsen

12. Moskéer

De muslimske moskéer er på mange måder fascinerende bygninger. Eksempelvis verdens største moské, Masjid al-haram, som ligger i Mekka, Saudi-Arabien. Dette bygningsværk består af omkring 365.000 kvadratmeter, som giver plads til de millioner af muslimer, der hvert år valfarter til moskéen i forbindelse med den islamiske pilgrimsfærd hajj.  

Blandt de mest kendte moskéer er også klippemoskéen Qubbat al-Sakhra, eller klippehelligdommen som den også hedder, fordi den korrekt set ikke er en moské, men netop en helligdom, som ifølge dem islamiske tradition er bygget på grunden, hvor Muhammed tog op til himlen og Gud, inden han vendte tilbage til jorden med en ny religion – islam. 

Verdens ældste moské findes i Medina, Saudi-Arabien, og hedder på arabisk Masjid al-Quba. Den er bygget omkring år 622 – cirka samtidig med Muhammeds eksil i byen. 

I de følgende artikler, finder du flere informationer om de muslimske moskéer samt bud på, hvad god praksis er, hvis man skal på besøg i én af Danmarks moskéer. 

 

Hvad er en moské?

En moské er stedet for muslimers religionsudøvelse - et sted, hvor religiøse højtider fejres, og et sted til bøn. Men mange moskéer har flere funktioner, såsom undervisning og husly for fattige

Hvad er en minaret?

Minareter varierer i udseende. De anvendes til at kalde til islamiske bønner fem gange dagligt, men hvem kalder til bøn, hvad handler bønnen om, og hvorfor kalder man til bøn? Læs mere her i artiklen

13. Pilgrimsfærd til Mekka og hellige steder
Indføring

Pilgrimsfærden til Mekka

Når verdens muslimer drager på pilgrimsfærd, besøger de blandt andet Kabaen. Formålet med at drage på pilgrimsfærd er at rense hjertet. Når man vender hjem, fejrer man at have efterlevet islams femte søjle

Mekka - Muhammeds fødeby

Når muslimer beder, vender de sig mod islams helligste sted Mekka. Den saudiarabiske by er Muhammeds fødested og stedet, hvor islam opstod i 600-tallet. Muslimer har pligt til gennemføre en pilgrimsrejse til byen mindst en gang i livet

Medina - islams næsthelligste by

Næst efter Mekka er Medina islams helligste by. Hvert år kommer tusindvis af pilgrimme til byen i forlængelse af den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Det gør de ikke mindst, fordi Muhammed ligger begravet i Medina. Lær mere om byen her

Kabaen i Mekka er et af islams helligste steder

I disse dage valfarter muslimske pilgrimme til Mekka, hvor de som led i den islamiske pilgrimsfærden vil gå de traditionelle syv gange rundt om Kabaen. Men hvad er Kabaen egentlig?

14. Islam i Danmark

Medlemmer af muslimske menigheder

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, Den Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark, Minhaj ul-Quran og øvrige trossamfund. Her kan du finde en oversigt over antallet af medlemmer i registrerede muslimske trossamfund i Danmark

15. Debatter
Synspunkt

Imam: Islam og religionsfrihed hænger sammen

Ahmadiyaa-imam i Nordens første moské mener, at muslimer i islam ikke skal gøre sig til vogtere over andres tro. Ahmadiyaa-muslimerne har også været gode til at tilpasse sig samfundet på grund af en stor fleksibilitet i deres fortolkning af islam

Debat:

Sherin Khankan: Sharia er foreneligt med europæiske samfund

Sharia er demokratisk og kan godt sameksistere med dansk lovgivning. Det gør den faktisk allerede, mener den muslimske religionssociolog Sherin Khankan. Læs eller genlæs indlægget fra 2011 i anledning af udgivelsen af en ny bog om sharia i Danmark

Synspunkt

Khankan: Islamdebatten domineres af disse 5 myter

Myten "islam dikterer had, vold og undertrykkelse" er en af fem myter i islamdebatten, som i højere grad hviler på følelser, frygt og uvidenhed end på saglig viden, fakta og forståelse for andre virkelighedsopfattelser, skriver Sherin Khankan. Her gennemgår hun de fem myter

Kommentaren

"Muslimske konvertitter er en mangfoldig gruppe"

Konvertitter er ikke en femte muslimsk kolonne med planer om at islamisere Danmark. De er en uhomogen gruppe af selvstændige individer, der prøver at navigere mellem danske og muslimske værdier, skriver lektor Saliha Marie Fetteh

Kommentar

Parwani: Kvinder med tørklæde er ikke forpligtet til at forklare sig

Diskriminationen mod islams kvinder er et udbredt problem. Men den kommer ikke nødvendigvis fra de muslimske mænd, som vi ellers så ofte hører, mener debattør. Vi har en tendens til at overse den diskrimination, som kommer fra samfundets ikke-muslimer

16. Spørgsmål og svar
Spørg

Hvilken udgave af Koranen er bedst på dansk?

Jeg kunne godt tænke mig at læse Koranen for at kunne sammenligne den med Bibelen, men jeg kan ikke læse arabisk. Hvilken oversættelse af Koranen til dansk er bedst og mest nøjagtig, spørger en læser. Muslim og forfatter, Aminah Tønnsen, svarer

Spørg

Hvorfor er halvmånen et symbol for islam?

Forskerne er ikke enige om, hvilken forbindelse halvmånen har til islam. Først med Det Osmanniske Imperium (1299-1922) blev halvmånen og stjernen forbundet med den muslimske verden, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Spørg

Er det ok at bede til Allah på dansk?

Hvis man gerne vil konvertere til islam, men ikke kan arabisk, er det så muligt at bede sine daglige bønner på dansk? Og hvad betyder ord som swt, inshallah, mashallah og alhamdulillah egentligt, spørger en læser, som gerne vil være muslim

Spørg

Skabelse i Koranen

Der findes en islamisk udgave af skabelsesberetningerne, som også kendes fra Bibelen. Men hvad indeholder de? Er der eksempelvis i Koranens skabelsesberetning ligeværdighed mellem kønnene?, spørger en læser. Aminah Tønnsen svarer

17. Seneste artikler
Indføring

Det skal du vide om sharia

Sharia handler ikke kun om lov og straf, men er et teologisk begreb, der refererer til Guds anvisninger om et ideelt muslimsk liv. Det beskriver den vej, som Guds ønsker for menneskene

Analyse

Ritualers sociale betydning er omskæringsdebattens blinde vinkel

I den danske omskærelsesdebat glimrer forståelsen for ritualets sociale betydning ved sit fravær. Det vidner om en omsiggribende individualisme, der ikke kan genkende betydningen af forpligtende fællesskaber, skriver Marianne Schleicher, ph.d. og lektor i jødisk religion ved religionsvidenskab, Aarhus Universitet, i denne analyse

Analyse

Er vi alle niqabier?

Kvinder med niqab oplever, at de er gået fra at blive set skævt til og risikere bøder for deres valg af beklædning pludselig betragtes som alle andre, efter brugen af mundbind er vundet frem i det offentlige rum. De håber på, at argumenterne mod deres beklædning genovervejes

Rejsedagbog: På road trip i Europa med sorg i bagagen

Vi har alle hvert vores bjerg at bestige - men hvorfor så følges ad?

Uzma Ahmed har begivet sig ud på en to uger lang rejse med en gruppe mennesker, hun ikke kender, for at bearbejde sin fars død. Denne dagbogsserie i tre afsnit kaster lys over hendes refleksioner undervejs samt de udfordringer, det kan indebære, når man både er muslim, brun og på udebane

Rejsedagbog: På road trip med sorg i bagagen

Skal vi gøre det, vi frygter, fordi sjælen kræver forandring?

Uzma Ahmed har begivet sig ud på en to uger lang rejse med en gruppe mennesker, hun ikke kender, for at bearbejde sin fars død. Denne dagbogsserie i tre afsnit kaster lys over hendes refleksioner undervejs samt de udfordringer, det kan indebære, når man både er muslim, brun og på udebane

Indføring

Slaveriets rolle i islam har vakt teologiske dilemmaer

I 2014-15 erobrede terrorgruppen IS store områder i det nordvestlige Irak, der blandt andet er befolket af de kristne yazidier. Efter erobringen brugte IS-krigerne yazidi-kvinder som sexslaver og forsøgte at argumentere for deres praksis i en islamisk kontekst. Hvordan argumenterede de, og hvilken historie forsøgte de at skrive sig ind i?

Indføring

Det mener religionerne om kunstig befrugtning

Der er sket meget, siden det første reagensglasbarn kom til verden i 1978. I dag er næsten hvert 10. barn på de danske fødselsgange undfanget ved hjælp af kunstig befrugtning. Men hvilke etiske og religiøse spørgsmål opstår, når livet pludselig er noget, vi kan skabe i et laboratorie?

Sådan foregår rituel slagtning

I nogle religioner er det kun tilladt at spise dyr, der er rituel slagtet. Men hvad er halalslagtning, og hvorfor skal dyrene slagtes på en bestemt måde? Få overblikket her

Spørg

Hvor kan jeg tage et kursus om islam, inden jeg konverterer?

En læser har overvejet at konvertere til islam men vil gerne vide noget mere om religionen først. Religionsforsker Kate Østergaard guider til, hvor man kan lære mere om de forskellige muslimske retninger

Se flere