Islam

Islam er en af verdens største religioner, og muslimerne skal forsøge at efterleve den trospraksis, som er "de fem søjler." Islam er en monoteistisk religion med troen på én Gud, som på arabisk kaldes Allah. Religionen er grundlagt af profeten Muhammed, der som ung fårehyrde modtog åbenbaringer fra Gud. Men hvem var Muhammed? Hvad står der i Koranen? Hvad er den vigtigste lære i islam? Og hvorfor bærer nogle muslimske kvinder tørklæde? Få svar på mange spørgsmål i dette tema om islam.
Mange muslimers dagligdag er centreret omkring de fem daglige tidebønner, der som oftest udføres i hjemmet eller moskéen. De fleste muslimer benytter et bedetæppe, og det er vigtigt at vende med retning mod den hellige by Mekka, som ligger i Saudi Arabien. Petros Karadjias/AP/ritzau
1. Hvad er islam?

Islam opstod som religion på den arabiske halvø i 600-tallet, hvor islams vigtigste profet, Muhammed, efter sigende skulle have modtaget åbenbaringer fra ærkeenglen Gabriel. De åbenbaringer blev nedfældet i islams helligste skrift, Koranen. Muhammeds ord bliver af muslimerne opfattet som ord givet direkte fra Gud - og profeten som et talerør for Gud.

Den nok vigtigste pointe i Muhammeds åbenbaringer var betoningen af islam som en monoteistisk religion, hvis vigtigste dogme er troen på den ene gud, Allah.

Læs mere om Allah, Muhammed og islam her i temaet, og få blandt andet svar på spørgsmål som: Hvem skrev Koranen? Og hvorfor skal muslimer fejre ramadan og tage på pilgrimsrejse til Mekka?

Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om islam

Hvad er islams fem søjler? Hvem var Muhammed, og hvad havde han med Mekka og Medina at gøre? Læs om islams grundlægger, om de største islamiske hovedretninger og om pilgrimsfærden til Mekka her i artiklen, hvor der også er links til mere om islam.

Indføring

Islam i dag

Hvor udbredt er islam i verden, Europa og Danmark i dag? Hvad er det for udfordringer, som verdensreligionen står overfor? Og hvordan responderer islam på den moderne tid på en måde, så religionen formår at være åben og tidssvarende? Få en indføring her

Indføring

Hvad tror muslimer på? Her er islams seks trosartikler

Islams seks trosartikler udgør det fundamentale i den muslimske tro. De seks trosartikler omhandler Gud, engle, skrifter/bøger, profeter, dommedag og forudbestemmelse, og står beskrevet i Koranen i sura 2,177. Læs mere om den her

Indføring

Hvordan blev islam udbredt?

Siden Muhammeds tid er det arabisk-muslimske rige både vokset og skrumpet, og med det har islam spredt sig til store dele af verden. Men hvor langt mod øst og vest har riget nået, og hvordan ser det ud i dag?

2. Islams fem søjler

Det vigtigste at vide om islams fem søjler

Som enhver anden religion bygger islam ikke kun på love og regler, men også rituelle gerninger med det formål at tilbede Gud og søge syndsforladelse. Islams fem søjler udgør kernen af disse gerninger og beskriver fundamentet for den muslimske tro

3. Allah

De næste artikler handler om islams gud – Allah. Islam er en monoteistisk religion, hvilket betyder, at der kun er én Gud. 

Allah tilskrives traditionelt 99 navne, som også er attributter. Blandt attributterne finder man blandt andet, at Allah er Skaberen og Åbenbareren, og at han er nådig, barmhjertig, mægtig, altvidende, elskende, tilgivende og evig. Det bliver med de tilnavne tydeligt, at islams Gud bærer på mange af de samme karakteristika, som man også finder hos jødedommens og kristendommens Gud, ligesom de tre religioner også deler mange af de gamle fortællinger om Moses, Abraham og Isak. I en lang række sammenhænge har man derfor også stillet spørgsmålet: ”Jødedom, kristendom og islam – tilbeder de alle den samme Gud?”. 

I de fleste muslimske tekster om Allah (Swt) vil man, som i denne sætning, se navnet blive efterfulgt af parentesbemærkningen (Swt). Ordene er en forkortelse for det arabiske ”Subhanahu wa tala”, og man kan finde flere danske fortolkninger af sætningen. Ofte oversættes ordene med noget i retningen af ”Almægtig og Ophøjet er Han” eller ”Den beundringsværdige og den, som alt er afhængigt af”. Det er islamisk skik, at man ikke nævner eller skriver Allahs navn uden denne efterfølgende lovprisning. 
 

Indføring

Allah og gudsopfattelsen i islam

Islam er en strengt monoteistisk religion, hvilket betyder, at der kun er én Gud, og denne Gud er, ifølge muslimerne, Allah. Allah er skaberen, der står bag denne verden. Islams gudsforståelse finder mange kristne paralleller, men også nogle forskelle

Spørg

Tilgiver Allah alt?

Der er ingen handling, som Allah ikke tilgiver. Men hvis synden indebærer, at man har krænket et menneske, er det obligatorisk at bede om dets tilgivelse, svarer muslimske Nour Jørgensen

4. Hvem var profeten Muhammed?

Islam havde næppe været uden Muhammed. Profeten Muhammed er muslimernes største og vigtigste profet, og han står endda nævnt i selve den islamiske trosbekendelse, som lyder: ”Der er ingen gud uden Allah, og Muhammed er hans sendebud”. 

Forbundet med Muhammeds helt særlige plads i islam, finder man i muslimske tekster stort set altid Muhammeds navn efterfulgt af parentesbemærkningen (saws).

”Saws” er en forkortelse af det arabiske ”sallallâhu ’alayhi wa sallam”, som på dansk skrives ”fvmh” og står for ”fred være med ham”. På engelsk ”pbuh” eller ”peace be upon him”. 

Muslimer hverken udtaler eller skriver Muhammeds navn uden at sige ”fred være med ham” efterfølgende. 

I de følgende artikler kan du læse mere om profeten Muhammed og om hans helt særlige betydning for verdens muslimer. 

 

Grafik

Hvem var Profeten Muhammed?

Grundlæggeren af islam, Muhammed, blev født i Mekka, Saudi-Arabien og fik efter sigende store åbenbaringer, som har fået vidtrækkende betydning for verdens muslimer, som i dag reciterer fra Koranen, hvori åbenbaringerne er nedskrevet. Læs mere her

Profeten Muhammed påvirker hverdagen

Mange vers fra Koranen er grundlaget for, at profeten Muhammed er kommet til at spille så stor en rolle i islam. Mindet om Muhammed er infiltreret i muslimers hverdagsliv - han er med, fra man som muslim står op, til man går i seng.

Islamiske portrætter af profeten Muhammed

Muhammed har en helt central placering i islam, og muslimer er meget bevidste om, hvordan de forholder sig til ham. Især vedrørende portrætter. For som det ofte lyder, må profeten ikke afbildes. Det er han dog blevet fra tid til anden alligevel

5. Hvad er Koranen?
Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om Koranen

Koranen er islams helligskrift, og er baseret på Allahs ord, åbenbaret til profeten Muhammed. Men hvordan blev Koranen til, og hvad handler den om? Læs her om dens tilblivelse, indhold og billedsprog samt om fortolkninger af den her.

Koranen og andre hellige skrifter i islam

Hvornår blev Koranen skrevet, og hvordan blev dette islams vigtigste helligskrift til? Koranen, som bygger på åbenbaringer fra muslimernes profet, Muhammed, blev til over en længere årrække i 600-tallet. Læs mere om islams vigtigste skrifter her

Hvordan blev Koranen til?

Hvem skrev Koranen? Hvornår blev Koranen til? Og hvordan blev Koranen til det autoriserede skrift, vi kender i dag? Få et overblik over samlingsprocessen af Koranen fra Allahs åbenbaringer for profeten Muhammed til oversættelserne af skriftet

10 citater fra Koranen om skabelse

Hvordan opstod Jorden ifølge islam? Og hvad står der i Koranen om menneskets skabelse? Der findes ingen samlet skabelsesberetning, men der er mange forskellige beskrivelser. Læs 10 vigtige udsagn fra Koranen om altings tilblivelse her

6. Islams hovedretninger
Indføring

Hvad er forskellen på sunni- og shia-islam?

Sunni-islam og shia-islam udgør islams to største hovedretninger. De har fra tiden efter Muhammeds død haft en arvestrid, som er et spørgsmål om, hvem den rette leder for islam skulle være. Læs her om forskelle og enigheder mellem de to retninger

Hvad er euroislam?

Tariq Ramadan er en af de mest kendte personer med nytænkning af islam i en europæisk sammenhæng. Hans islamforståelse kaldes euroislam og handler om at opmuntre muslimer til at tænke islam ind i den europæiske sammenhæng, de er en del af. Lær mere her

Hvorfor strides sunni- og shia-muslimer? Få den historiske baggrund her

De to hovedretninger inden for islam, sunni- og shia-islam, har en lang historie med stridigheder, som går tilbage til årene lige efter profeten Muhammeds død. Konflikten begyndte med en diskussion om, hvem der var den rette efterfølger efter Muhammed

7. Ritualer i islam
Indføring

Ritualer i islam

Hvilke ritualer er der i islam? Islam er en religion, der er bundet op på ritualer. Bliv klogere på islams fem søjler: Trosbekendelsen, tidebønnen, almissen, fasten, valfarten, og læs om de øvrige ritualer i islam

Hvad er halal og haram?

Haram og halal udgør to grundpiller i islams etik og indbefatter islams kostregler, som delvist er hentet fra jødedommen. Overholdelsen af reglerne er en vigtig identitetsmarkør for mange muslimer, særligt i ikke-muslimske lande som Danmark.

Mad og islam

De fleste kender til muslimske spiseregler, så som halalslagtning og forbuddet mod at spise svinekød. Islamiske spiseregler indeholder dog mange andre aspekter af både tilladte og forbudte madvarer. Man kalder det halal og haram. Men hvad er hvad?

Spørg

Hvordan foregår en islamisk vielse?

Det islamiske bryllupsritual hedder nikah og er en kontrakt, som en mand og en kvinde indgår med hinanden. Kontrakten indeholder en række regler, der skal opfyldes for at ægteskabet anerkendes som gyldigt. Derudover vælger mange at holde fest

8. Ramadanen - hvornår og hvorfor?

Ramadanen

Ramadanen falder hvert år i den niende måned i den islamiske kalender. I dagene fra solopgang til solnedgang i den måned er alt forandret for muslimerne, som blandt andet skal faste fra mad. Ramadan handler dog også om afkald på andre fysiske behov

Din guide til ramadanen

Hvornår er det ramadan, hvorfor fejrer man ramadanen i islam, og er det sundt eller usundt at faste, som verdens cirka 1,6 milliarder muslimer gør det hvert år? Få svar på syv vigtige og hyppigt stillede spørgsmål om den muslimske ramadan her

Debat

"Ramadanen er en mulighed for at få nye, gode vaner"

Årets største begivenhed i islam er fasten i måneden ramadan. Det er en begivenhed, hvor man får muligheden for at starte på en frisk og påbegynde nye, gode vaner. Forfatter og dansk konvertit Aminah Tønnsen reflekterer her over ramadanens betydning

Gå på opdagelse i temaet om ramadan

En vigtig del af islam er at faste i den niende måned i den islamiske kalender. Dette kaldes ramadan - læs mere om ramadanen og dens traditioner her

9. Eid

Eid al-fitr - den muslimske fastebrydningsfest

Det er en fast del af muslimsk trospraksis, at man hvert år i den niende måned i den islamiske kalender holder ramadan, som er en fastemåned. Når fasten er ovre, er det tid til eid al-fitr, den store muslimske fest, som følger ramadanen. Her er det ligefrem forbudt at faste

Billedserie

Eid i Valbyparken: Blandt bøn og Barbie-balloner

Heliumsballoner, hoppeborge og en bøn om at tilgivelse. Søndagens Eid-fest i Valbyparken blev fejret med sol og Faxe Kondi, men også kraftig opfordring til omverdenen: Lad være med at frygte islam, vi er jo bare mennesker ligesom jer

10. Muslimske tørklæder

Der kan næppe være tvivl om, at det islamiske, kvindelige tørklæde særligt i nyere tid har været centrum for mange store debatter – og er blevet mødt med et stort vestligt spørgsmål om ”hvorfor?” 

Selve tørklædet har særligt rod i muslimernes helligskrift, Koranen, hvor der eksempelvis står: 

”Sig til de troende kvinder, at de skal sænke deres blikke og bevare deres dyd og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen hvad der er åbenbar af den, og at de skal trække deres hoveddække sammen om deres bryster og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen over for deres ægtemænd eller deres fædre eller deres ægtemænds fædre eller deres sønner eller deres ægtemænds sønner eller deres brødre eller deres brorsønner eller deres søstersønner eller deres kvinder eller deres krigsfanger eller deres mandlige tjenere, som ikke besidder nogen kønsdrift, eller børn, som ikke har nogen forståelse af kvinders nøgenhed. Og de skal ikke slå deres fødder sammen, så at det, de skjuler af deres skønhed, bliver kendt. Og vend jer til Allah alle sammen, I troende, for at det måske må gå jer vel.” (Koranen 24:31)

Og ligeledes står der: 

”Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig. Dette er det bedste, så de kan kendes, og så de ikke forulempes. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.” (Koranen 33:59) 

Hvilket tørklæde, de muslimske kvinder vælger at anvende, varierer, og slørene ser meget forskellige ud. Hijab, burka, niqap er blot blandt de mest kendte slør, man kan finde. 

I de næste artikler kan du læse mere om det muslimske tørklæde. Kan du eksempelvis kende en burka og en niqap fra hinanden? Se billederne i det følgende. 

Hijab, burka eller niqab? Her er de muslimske tørklæder

Burkadebatten er igen blusset op i Danmark med fokus på et eventuelt forbud. Vi guider dig til at kunne kende forskel på de mest udbredte tørklæder i islam

Billedserie

BILLEDSERIE: Kan du kende forskel på muslimske slør?

Islams hovedværk, Koranen, lærer, at en kvinde ikke må vise sin skønhed frem, undtagen for sin mand, far, sin mands far og deres sønner. Så muslimske kvinder går med slør. Men det kan være svært at kende forskel på alle klæderne. Få et overblik her

11. Imamer

Hvad er en imam?

Sunni-islam udgør cirka 88 procent af verdens muslimer, mens shia-islam indbefatter omkring 10 procent. De to retninger har forskellige syn på, hvad en imam er. Læs om deres holdninger og om to imamer, som har gjort sig særligt bemærkede i Danmark, her

Spørg

Må kvinder være imamer?

Hvad siger Koranen og haditherne om kvindelige imamer? Er kvindelige imamer tilladt i islam, spørger en læser. Læs de to forskellige svar på spørgsmålet skrevet af imam Kassem Rachid og forfatter og debattør Aminah Tønnsen

12. Moskéer

De muslimske moskéer er på mange måder fascinerende bygninger. Eksempelvis verdens største moské, Masjid al-haram, som ligger i Mekka, Saudi-Arabien. Dette bygningsværk består af omkring 365.000 kvadratmeter, som giver plads til de millioner af muslimer, der hvert år valfarter til moskéen i forbindelse med den islamiske pilgrimsfærd hajj.  

Blandt de mest kendte moskéer er også klippemoskéen Qubbat al-Sakhra, eller klippehelligdommen som den også hedder, fordi den korrekt set ikke er en moské, men netop en helligdom, som ifølge dem islamiske tradition er bygget på grunden, hvor Muhammed tog op til himlen og Gud, inden han vendte tilbage til jorden med en ny religion – islam. 

Verdens ældste moské findes i Medina, Saudi-Arabien, og hedder på arabisk Masjid al-Quba. Den er bygget omkring år 622 – cirka samtidig med Muhammeds eksil i byen. 

I de følgende artikler, finder du flere informationer om de muslimske moskéer samt bud på, hvad god praksis er, hvis man skal på besøg i én af Danmarks moskéer. 

 

Hvad er en moské?

En moské er stedet for muslimers religionsudøvelse - et sted, hvor religiøse højtider fejres, og et sted til bøn. Men mange moskéer har flere funktioner, såsom undervisning og husly for fattige

Hvad er en minaret?

Minareter varierer i udseende. De anvendes til at kalde til islamiske bønner fem gange dagligt, men hvem kalder til bøn, hvad handler bønnen om, og hvorfor kalder man til bøn? Læs mere her i artiklen

13. Pilgrimsfærd til Mekka og hellige steder
Indføring

Pilgrimsfærden til Mekka

Når verdens muslimer drager på pilgrimsfærd, besøger de blandt andet Kabaen. Formålet med at drage på pilgrimsfærd er at rense hjertet. Når man vender hjem, fejrer man at have efterlevet islams femte søjle

Mekka - Muhammeds fødeby

Når muslimer beder, vender de sig mod islams helligste sted Mekka. Den saudiarabiske by er Muhammeds fødested og stedet, hvor islam opstod i 600-tallet. Muslimer har pligt til gennemføre en pilgrimsrejse til byen mindst en gang i livet

Medina - islams næsthelligste by

Næst efter Mekka er Medina islams helligste by. Hvert år kommer tusindvis af pilgrimme til byen i forlængelse af den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Det gør de ikke mindst, fordi Muhammed ligger begravet i Medina. Lær mere om byen her

Kabaen i Mekka er et af islams helligste steder

I disse dage valfarter muslimske pilgrimme til Mekka, hvor de som led i den islamiske pilgrimsfærden vil gå de traditionelle syv gange rundt om Kabaen. Men hvad er Kabaen egentlig?

14. Islam i Danmark

Medlemmer af muslimske menigheder

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, Den Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark, Minhaj ul-Quran og øvrige trossamfund. Her kan du finde en oversigt over antallet af medlemmer i registrerede muslimske trossamfund i Danmark

15. Debatter
Synspunkt

Imam: Islam og religionsfrihed hænger sammen

Ahmadiyaa-imam i Nordens første moské mener, at muslimer i islam ikke skal gøre sig til vogtere over andres tro. Ahmadiyaa-muslimerne har også været gode til at tilpasse sig samfundet på grund af en stor fleksibilitet i deres fortolkning af islam

Debat:

Sherin Khankan: Sharia er foreneligt med europæiske samfund

Sharia er demokratisk og kan godt sameksistere med dansk lovgivning. Det gør den faktisk allerede, mener den muslimske religionssociolog Sherin Khankan. Læs eller genlæs indlægget fra 2011 i anledning af udgivelsen af en ny bog om sharia i Danmark

Synspunkt

Khankan: Islamdebatten domineres af disse 5 myter

Myten "islam dikterer had, vold og undertrykkelse" er en af fem myter i islamdebatten, som i højere grad hviler på følelser, frygt og uvidenhed end på saglig viden, fakta og forståelse for andre virkelighedsopfattelser, skriver Sherin Khankan. Her gennemgår hun de fem myter

Kommentaren

"Muslimske konvertitter er en mangfoldig gruppe"

Konvertitter er ikke en femte muslimsk kolonne med planer om at islamisere Danmark. De er en uhomogen gruppe af selvstændige individer, der prøver at navigere mellem danske og muslimske værdier, skriver lektor Saliha Marie Fetteh

Kommentar

Parwani: Kvinder med tørklæde er ikke forpligtet til at forklare sig

Diskriminationen mod islams kvinder er et udbredt problem. Men den kommer ikke nødvendigvis fra de muslimske mænd, som vi ellers så ofte hører, mener debattør. Vi har en tendens til at overse den diskrimination, som kommer fra samfundets ikke-muslimer

16. Spørgsmål og svar
Spørg

Hvilken udgave af Koranen er bedst på dansk?

Jeg kunne godt tænke mig at læse Koranen for at kunne sammenligne den med Bibelen, men jeg kan ikke læse arabisk. Hvilken oversættelse af Koranen til dansk er bedst og mest nøjagtig, spørger en læser. Muslim og forfatter, Aminah Tønnsen, svarer

Spørg

Hvorfor er halvmånen et symbol for islam?

Forskerne er ikke enige om, hvilken forbindelse halvmånen har til islam. Først med Det Osmanniske Imperium (1299-1922) blev halvmånen og stjernen forbundet med den muslimske verden, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Spørg

Er det ok at bede til Allah på dansk?

Hvis man gerne vil konvertere til islam, men ikke kan arabisk, er det så muligt at bede sine daglige bønner på dansk? Og hvad betyder ord som swt, inshallah, mashallah og alhamdulillah egentligt, spørger en læser, som gerne vil være muslim

Spørg

Skabelse i Koranen

Der findes en islamisk udgave af skabelsesberetningerne, som også kendes fra Bibelen. Men hvad indeholder de? Er der eksempelvis i Koranens skabelsesberetning ligeværdighed mellem kønnene?, spørger en læser. Aminah Tønnsen svarer

17. Seneste artikler
Indføring

Hvordan fejrer muslimer eid-festen efter ramadanen?

Det er en fast del af muslimsk trospraksis, at man hvert år i den niende måned i den islamiske kalender holder ramadan, som er en fastemåned. Når fasten er ovre, er det tid til "eid al-fitr," den store muslimske fest, som følger ramadanen. Her er det endog forbudt at faste

Ramadan 2021

Læs alle artikler i serien om ramadan i Danmark

Religion.dk sætter under dette års ramadan fokus på ramadanen i en dansk kontekst. I løbet af ramadanen bringer vi interviews og artikler med eksperter og personer, der har en særlig forståelse for, hvad det betyder at fejre ramadan i Danmark. Følg med i alle artiklerne her

Interview

Musiker Isam B: Vi har behov for en dansk ramadankultur

Da sangen ‘Ramadan i København’ blev optaget i Højskolesangbogen, vakte det debat, men for Isam B, en af sangskriverne bag, kan sangen være med til at nuancere narrativet om ramadan i Danmark. Religion.dk har mødt ham til en snak om at fortælle sin egen historie og vigtigheden af at forstå sin nabo

Voxpop

Voxpop: Højskoleforstandere om sangen “Ramadan i København”

Da det kom frem, at sangen “Ramadan i København” ville komme med i højskolesangbogen, kom der gang i debatten omkring islams rolle i Danmark. Religion.dk har hørt en række højskoleforstandere til, hvilke tanker, der er om sangen, på højskolerne

Interview

Poul Madsen: Jeg bygger bro fra en uventet kant

Den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet har i en årrække gjort sig bemærket ved offentligt at skabe positiv opmærksomhed omkring den muslimske fastemåned ramadan. Hvad er hans begrundelse, og hvorfor falder støtten på et tørt sted? Læs interviewet her.

Indføring

Hvordan ramadanen kom til Danmark og blev en del af kulturen

Under måneden ramadan faster muslimer verden over. Hvordan, hvornår og hvorfor kom islam og dermed højtiden ramadanen til Danmark? Det er et komplekst og spændende spørgsmål, som vi her dykker ned i.

Interview

Özlem Cekic om ramadanmiddag: Hvis vi ikke mødes på tværs, bliver samtalen kortsluttet

På trods af det angreb, som skete ved sidste års online ramadanmiddag, hvor deltagerne blev udsat for videoer af børn, der blev misbrugt, holder Özlem Cekic og foreningen Brobyggerne endnu en gang ramadanmiddag. For hende er der ikke et alternativ til den samtale mellem forskellige mennesker, som ramadanmiddagene muliggør

Billedserie

Se billederne: Et år med corona i verdens religioner

I et år har mennesker verden over levet i coronavirussens skygge. Nedlukning, isolation og hjemmearbejde er blevet hverdag. Også trossamfund har måttet tilpasse sig situationen.

Spørg

Hvordan sikrer jeg mig, at min islamiske skilsmisse er gyldig?

En kvinde er i tvivl om, hvorvidt ophævelsen af hendes muslimske nikah-ægteskab er foregået korrekt. For hvad nu hvis manden om flere år kommer tilbage og siger, at de stadig er gift? Aminah Tønnsen, der er muslim, forfatter og debattør, svarer

Hvad googler danskerne om religion og tro?

Religion.dk og kristendom.dk har undersøgt, hvad danskerne googler om religion og tro. Vi besvarer de mest stillede spørgsmål - se oversigten her

Se flere