Indføring

Sådan foregår en muslimsk vielse

Et ungt ægtepar i Kuala Lumpur ved deres bryllupsceremoni. Foto: REUTERS/Samsul Said

Når muslimer gifter sig, regnes ægteskabet ikke for uopløseligt. Til gengæld laver de en økonomisk kontrakt, som skal sikre dem i tilfælde af skilsmisse

På verdensplan bekender omkring 1,6 milliarder mennesker sig til islam. Det betyder, at der er stor variation inden for de kulturelle og sociale traditioner, et bryllup planlægges og fejres indenfor.

Men religiøst set anses ægteskabet for at være den ideelle ramme for seksualliv, børneopdragelse og socialt netværk og en fest anses for passende.

Ægteskabet er en kontrakt

I islam er ægteskabet ikke en uløselig institution eller et sakramente som i eksempelvis den katolske kristendom - det muslimske ægteskab er en civil kontrakt mellem to mennesker, en kontrakt der kaldes nikāh.

Ægteskabskontrakten skal traditionelt sluttes mellem brudgommen og brudens værge - en mandlig slægtning, som kan føre hendes ord. Kontrakten forudsætter dog, at bruden frivilligt indvilger i ægteskab. I visse tilfælde kan der være tale om, at bruden gives væk mod sin vilje, således at der er tale om tvangsægteskab, men i langt de fleste muslimske samfund tager man afstand fra den praksis.

I og med, at ægteskabet er en kontrakt, har det også konsekvenser, hvis kontrakten bliver brudt, og ægteparret ender i skilsmisse. Derfor er en central del af kontrakten den brudegave, mahr, som brudgommen er forpligtet til at give sin brud. Brudegaven er økonomisk og betyder, at hvis parret bliver skilt, får kvinden en økonomisk erstatning, så hun ikke står uden et sikkerhedsnet.

Ifølge Koranen er manden i et ægteskab kvindens overhoved og værge, men i praksis afhænger forholdet mellem ægtemand og kone meget af de nationale og kulturelle forhold.

Den religiøse ramme for bryllupet

Selv om det muslimske ægteskab er en civil kontrakt, foregår brylluppet i en religiøs ramme. Ofte holdes selve vielsen i en moské og foretages af den lokale imam, som også holder tale for brudeparret om lykken ved ægteskab.

Brudgommen og brudens værge udtaler, at de vil indgå en ægteskabskontrakt. Herefter læses imamen Sura 1 (kapitel 1) i Koranen, som lyder:

I den nådige og barmhjertige guds navn.
Lovet være Gud, alverdens Herre,
Den Nådige, og Den Barmhjertige,
Herskeren på dommens dag!
Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.
Led os ad den lige vej!
Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde;
ikke den, der følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne 

Imamen kan også læse andre teksteder op i Koranen - det kan være steder, som handler om kærlighed eller ægteskab.

Festen

Når ægteskabskontrakten er indgået, og ægteparret er blevet viet, holdes gerne en bryllupsfest.

Det er den offentlige bekendtgørelse af ægteskabet, og festen er så kostbar, som man nu har råd til. I mange lande fejrer muslimer deres bryllup med en stor fest med mange mennesker, god mad og musik.

Det bruges også verden over, at bruden har smykket sig med henna-mønster på sine hænder og fødder, da det siges at bringe lykke i ægteskabet.

Muslimer kan gifte sig med ikke-muslimer

Ifølge Koranen må en muslimsk mand gerne gifte sig med en jødisk eller kristen kvinde. En muslimsk kvinde har ikke den samme rettighed. Det skyldes, at hun, når hun bliver gift, overgår til sin mands familie, og hvis denne familie har en anden religiøs observans end hun selv, kan kvinden komme i en udsat position.

Skilsmisse er ikke ualmindeligt blandt muslimer, og man må da også gerne gifte sig igen, hvis man er blevet skilt. Hvis en mand vil giftes med en kvinde, der er blevet skilt, må han dog vente i mindst tre måneder efter hendes skilsmisse, så det kan fastslås, om hun er blevet gravid med sin eksmand. Hvis kvinden er gravid, skal faderskabet fastslås, før kvinden kan indgå i et nyt ægteskab.

Her kan du læse om jødiske bryllupper, og her kan du læse om buddhistiske bryllupper 

Kilder: Gads Leksikon om Islam, Koranen, Islam og Muslimerne 

Et indonesisk brudepar beder en bøn under deres muslimske bryllupsceremoni. Foto: AFP Photo/Adek Berry/Scanpix
Ved dette tamilske bryllup har den muslimske brud fået malet sine hænder med plantefarven henna. Foto: Scanpix