De ti vigtigste ting at vide om islam

Mekka er verdens sande centrum, fordi alverdens muslimer vender ansigtet i retning af den saudi-arabiske by under deres bøn, mener fremtrædende religiøs leder. Foto: Foto: Arkiv

Hvad islams fem søjler? Hvad er Hadith, og hvornår blev Muhammed født? Bliv klogere på islam her

Få overblik over islams vigtige elementer her

1. Profeten Muhammed

Islams profet og stifter. Profeten Muhammed blev født i Mekka cirka år 570 efter vor tidsregning. Han kom som helt ung i tjeneste i et købmandsfirma og deltog i karavanerejser. Giftede sig med købmandsenken, Khadija. Som 40-årig fik han åbenbaringer og trådte efter nogle år offentligt frem som profet.

2. Koranen

Islams hellige bog, hvori åbenbaringerne til Muhammed er samlet. Koran betyder "oplæsning". Koranen består af 114 kapitler eller suraer, der er ordnet efter længde. Som åbenbaret skrift anses Koranen for ufejlbarlig.

3. Mekka

Den helligste by for muslimerne, da det er har Ka'ba'en ligger (islams centrale kultsted). Pilgrimme strømmer hvert eneste år til Mekka for at bede om tilgivelse og få slettet deres synder, samt gå rundt om og sende kys til Kabaen. Hertil kommer besøg på de steder, hvor Profeten Muhammed færdedes.

4. Medina

Profetens hjemby og muslimernes næsthelligste by. Kalifatets politiske centrum indtil 661, hvor det umayyadiske kalifat etableredes. Medina indgår ikke som en fast del af pilgrimsfærden, men mange muslimer aflægger alligevel i den forbindelse byen et besøg.

5. De fem søjler

Islams fem krav er 1) at bekende troen (der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet), 2) bønnen (fem gange om dagen), 3) at give almisse, 4) at faste og 5) at deltage i valfarten til Mekka.

6. Sharia

Den islamiske lov med en række konkrete anvisninger på, hvad man må og ikke må som muslim. Ordet betyder "vej" og udformedes i århundrederne efter Profeten Muhammeds død og blev til et altomfattende juridisk system.

7. Allah

I opgøret med den arabiske polyteisme forkyndte Profeten Muhammed, at der kun er én Gud, nemlig Allah, der betyder guden. Allah er skaberen og dommeren. Han er almægtig og uigennemskuelig og hævet absolut over alt jordisk. Han er dommeren ved tidernes ende. Allah har givet sig til kende gennem Israels profeter (hvortil også Jesus hører), men sidst og endegyldigt gennem Muhammed.

8. Sunni og shia

Sunni er én af islams to hovedretninger og langt den største. Sunni-retningen udgør cirka 80 procent af verdens muslimer. Shiamuslimerne udgør den anden store retning inden for islam. De mener, at Muhammeds fætter, Ali (myrdet 661), var den retmæssige arving til titlen som Kalif (politisk og åndelig leder af Kalifatet). Det mener sunnimuslimerne ikke. Én af de mere udtalte forskelle på shia- og sunnimuslimer er brugen af præsteskab og bedepraksis samt dyrkelsen af martyrer.

9. Hadith

Dette er betegnelsen for den vigtige samling af fortællinger om, hvad Profeten Muhammed gjorde og sagde. Fortællingerne beretter også om Profeten Muhammeds juridiske og etiske afgørelser i en række sager. Altså fortællinger, som ikke er i Koranen. Hadith (tradition) bruges ofte pædagogisk i opdragelsen, når forældre og lærere vil fremhæve, hvad der godt og hvad der er ondt. Profeten er altså eksemplet.

10. Ramadan

Den niende måned i den islamiske kalender og den måned, hvori der fastes. Fasten varer fra solopgang til solnedgang. Der må hverken indtages væske eller fast føde, ligesom seksuelt samkvem er forbudt.