Indføring

De 10 vigtigste ting at vide om islam

I islam mener man, at Mekka er verdens sande centrum. Derfor vender også alverdens muslimer deres ansigtet i retning af den saudi-arabiske by og Kabaen under deres bøn, ligesom de valfarter til Mekka mindst én gang i livet, som det påbydes. Billedet viser muslimer ved Kabaen. Foto: Pixabay

Hvad er islams fem søjler? Hvem var Muhammed, og hvad havde han med Mekka og Medina at gøre? Læs om islams grundlægger, om de største islamiske hovedretninger og om pilgrimsfærden til Mekka her i artiklen, hvor der også er links til mere om islam.

Få overblik over islams vigtige elementer her.

1. Profeten Muhammed

Muhammed er islams profet og stifter. Profeten Muhammed blev født i Mekka cirka år 570 efter vor tidsregning. Han kom som helt ung i tjeneste i et købmandsfirma og deltog i karavanerejser. Giftede sig med købmandsenken, Khadija. Som 40-årig fik han åbenbaringer og trådte efter nogle år offentligt frem som profet.

2. Islams helligste skrift, Koranen

Koranen er islams hellige bog, hvori åbenbaringerne til Muhammed er samlet. Koran betyder "oplæsning". Koranen består af 114 kapitler eller suraer, der er ordnet efter længde. Som åbenbaret skrift anses Koranen for ufejlbarlig.

3. Pilgrimsdestinationen Mekka

Mekka er den helligste by for muslimerne, da det er her Ka'ba'en ligger (islams centrale kultsted). Pilgrimme strømmer hvert eneste år til Mekka for at bede om tilgivelse og få slettet deres synder, samt gå rundt om og sende kys til Kabaen. Hertil kommer besøg på de steder, hvor Profeten Muhammed færdedes.

4. Medina

Medina hedder profetens hjemby, som er muslimernes næsthelligste by efter Mekka. Kalifatets politiske centrum indtil 661, hvor det umayyadiske kalifat etableredes. Medina indgår ikke som en fast del af pilgrimsfærden, men mange muslimer aflægger alligevel i den forbindelse byen et besøg.

5. Islams fem søjler

Islam sammenfatter de vigtigste pligter i de såkaldte fem søjler. Islams fem krav er1) at bekende troen (der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet), 2) at bede (fem gange om dagen), 3) at give almisse, 4) at faste og 5) at deltage i valfarten til Mekka.

Få islams søjler på 60 sekunder her:

6. Sharia - den islamiske lov

Den islamiske lov kaldes sharia-lovgivningen og indeholder enrække konkrete anvisninger på, hvad man må og ikke må som muslim. Ordet sharia betyder "vej" og udformedes i århundrederne efter Profeten Muhammeds død og blev til et altomfattende juridisk system.

7. Allah og monoteisme

I opgøret med den arabiske polyteisme forkyndte Profeten Muhammed, at der kun er én Gud, nemlig Allah, der betyder guden. Allah er skaberen og dommeren. Han er almægtig og uigennemskuelig og hævet absolut over alt jordisk. Han er dommeren ved tidernes ende. Allah har givet sig til kende gennem Israels profeter (hvortil også Jesus hører), men sidst og endegyldigt gennem Muhammed.

8. Sunni- og shia-islam

Sunni er én af islams to hovedretninger og langt den største. Sunni-retningen udgør cirka 80 procent af verdens muslimer. Shiamuslimerne udgør den anden store retning inden for islam. De mener, at Muhammeds fætter, Ali (myrdet 661), var den retmæssige arving til titlen som Kalif (politisk og åndelig leder af Kalifatet). Det mener sunni-muslimerne ikke. Én af de mere udtalte forskelle på shia- og sunnimuslimer er brugen af præsteskab og bedepraksis samt dyrkelsen af martyrer.

9. Hadith-litteraturen

Hadith er betegnelsen for den vigtige samling af fortællinger om, hvad Profeten Muhammed gjorde og sagde. Fortællingerne beretter også om Profeten Muhammeds juridiske og etiske afgørelser i en række sager. Altså fortællinger, som ikke er i Koranen. Hadith (tradition) bruges ofte pædagogisk i opdragelsen, når forældre og lærere vil fremhæve, hvad der godt, og hvad der er ondt. Profeten er altså eksemplet.

10. Ramadan - den muslimske faste

Ramadan er navnet på denniende måned i den islamiske kalender, og det er den måned, hvori der fastes. Fasten varer fra solopgang til solnedgang. Der må hverken indtages væske eller fast føde, ligesom seksuelt samkvem er forbudt.

Islams helligste skrift, Koranen, er skrevet på arabisk, og man reciterer ligeledes på arabisk fra bogen. Ved siden af Koranen, har muslimerne også hadith-litteraturen. Arkivfoto. Foto: Christian Klindt Sølbeck/ritzau