Hvad er Hamas?

Dette flag med den muslimske trosbekendelse, shahadah, benyttes ofte af hamas-tilhængere. - Foto: Wikimedia Commens

Hamas er måske mest kendt for at have en voldelig vinge i bevægelsen, der benytter terror i deres kamp for et frit Palæstina. Men hvad er Hamas egentligt?

Hamas er den palæstinensiske underafdeling af Det Muslimske Broderskab, og er den største og mest indflydelsesrige militante gruppe i Palæstina. Hamas blev stiftet af den spirituelle leder Sheik Ahmed Yassin i 1987.

Baggrund for grundlæggelsen
Dannet i begyndelsen af det første palæstinensiske oprør mod Israel, intifadaen, i 1987 som den palæstinensiske afdeling af Det Muslimske Broderskab. Hamas skulle være mere politisk aktiv end Broderskabet i modstanden mod Israel.

Ligesom Det Muslimske Broderskab kæmper Hamas mod samfundets drejning mod Vesten og væk fra islam. Gruppen ønsker en tilbagevenden til et rent islamisk samfund.

Ideologi
Hamas er en nationalistisk bevægelse og kæmper for en befrielse af Palæstina de ønsker, at Allahs flag skal rejses over hele Palæstina. Nationalisme er på den måde en naturlig del af det religiøse Palæstina er for Hamas indviet til muslimer og islam.

Derudover ser Hamas sig som en humanistisk bevægelse, der kæmper for menneskelige rettigheder. De vil kæmpe for de undertrykte og de uretfærdigt behandlede.

Mål
Hovedfjenden er staten Israel, og gruppen ønsker Israels magt over og besættelse af Palæstina fjernet. Tillige ser Hamas gerne, at landet Israel helt forsvinder.

Midler
Hamas vedkender sig voldelig jihad, terror, i kampen mod Israel og for et frit, muslimsk Palæstina. Derudover er gruppen aktiv i fredelige politiske aktiviteter, der kan fremme deres sag.

Grunden til, at bevægelsen ikke blot hedder Det Muslimske Broderskab som den er en underafdeling til er, at Det Muslimske Broderskab ikke ønsker sammenkædning med terror. Det Muslimske Broderskab tager officielt afstand fra terror og ønsker derfor ikke, at deres navn nævnes i forbindelse med Hamas terroraktioner.

Medlemmer
Hovedsagligt kommer Hamas medlemmer fra Gazas flygtningelejre og blandt personer, der er blevet fortrængt af Israels besættelser.

Hamas beskriver selv sine medlemmer, som personer, der frygter Gud, og som rejser Jihads banner mod de undertrykkende. De ser det som en muslims pligt at modarbejde og bekæmpe fjenden.

Forbindelsen til Det Muslimske Broderskab
Siden 1940erne havde Det Muslimske Broderskab haft underafdelinger i Jerusalem som en godgørende organisation. En af de personer, der var tilknyttet Broderskabet i Palæstina, var Sheik Ahmad Yassin.

Sheik Ahmad Yassin prædikede og udførte velgørenhedsarbejde i Vestbredden og Gaza-striben. Disse områder blev besat af Israel efter seks-dages-krigen i 1967. I 1973 oprettede Yassin Det Islamiske Center (al-Mujamma al-Islami), der skulle koordinere Det Muslimske Broderskabs politiske aktiviteter i Gaza. Senere igen, i 1987, dannede han Hamas, som Broderskabets lokale politiske afdeling.

En af de store inspiratorer for Hamas var sayyid Qutb, medlem af Det Muslimske Broderskab. Hans tanker om vesten, og herunder Israel, som korrupte, farlige og som nogle, der bør bekæmpes, har Hamas taget til sig.

Historie
Hamas startede mest som en undergrundsbevægelse, hvis religiøse prædiken og sociale arbejde udvidede gruppens tilhængerskare og sympatisører.

Gruppens udbredelse af budskaber skete netop gennem deres sociale arbejde (som de ligesom Det Muslimske Broderskab lægger stor vægt på), gennem moskeer og uddannelse og via udgivelse af bøger, aviser, tidsskrifter, video og kassettebånd og gennem løbesedler.

Ved den første intifada i 1987 blev bevægelsen mere offentlig og understregede tydeligt sin palæstinensiske karakter og patriotisme. Hamas ønskede at fremstå som et reelt alternativ til bevægelsen PLO. Hermed blev kampen for et frit Palæstina hovedsagligt knyttet til islam, og ikke som tidligere blot til arabisk eller palæstinensisk nationalisme.

Selvom Hamas kæmpede mod Israel, støttede den israelske besættelsesmagt i begyndelsen bevægelsen. Israel tænkte, at Hamas indefra kunne udfordre den sekulære, palæstinensisk-nationalistiske bevægelse, PLO, som landet havde været i konflikt med siden Yasser Arafat fik kontrollen over PLO i 1968. Siden har det - paradoksalt nok for Israel - vist sig, at Hamas er sværere at bekæmpe end PLO.

I 1988 publicerede Hamas sine ideologiske standpunkter i et charter. Her blev modstanden mod Israel og PLO understreget. Gruppen var nu en klart politisk bevægelse.

Den militære afdeling af Hamas, Izz ad-Din al-Qassam Brigaderne, blev dannet i 1992. Det er denne afdeling, der er kendt for selvmordsbomber og angreb på civile. Det første angreb med selvmordsbombe fandt sted i april 1993.

Gruppen forsvarer deres angreb på civile med, at de anser hele Israel som et militært område derfor er deres angreb ikke blot angreb på civile mål men ligeledes mod militære mål.

Idag
Gruppen har vist sig meget levedygtig og har demonstreret utrolig effektivitet i sine terroraktioner og det på trods af den omfattende kontrol fra det Det Palæstinensiske Selvstyre og Den Israelske Efterretningstjeneste.

I 2005 deltog Hamas for første gang i valget til det palæstinensiske selvstyre og vandt ved valget i 2006 over halvdelen af stemmerne. Baggrunden for at opstille var som en protest mod den siddende borgerlige Fatah-regering og dennes korruption.

Hamas lancerede i 2006 tv-stationen al-Aqsa, der blandt andet viser nyheder, Koran-læsninger og børne-programmer. Tv-stationen er ofte blevet kaldt anti-semitisk og beskyldt for at glorificere vold og terror-aktioner. Et meget omdiskuteret program fra Al-Aqsa er morgendagens pionerer et børneprogram, der udtrykker radikale islamiske holdninger, antisemitisme og had mod Vesten.

Hamas er ikke længere kun aktiv i Palæstina, men har forgreninger over hele verden.

Bevægelsen er på EUs og USAs terrorlister.

Økonomi
Man mener, at Hamas får økonomisk støtte fra palæstinensiske emigranter og private donorer fra Saudi-Arabien og andre rige arabiske olie-stater, ligesom man mener, at Iran hvert år støtter bevægelsen med et betydeligt antal millioner dollars.

Siden Hamas politisk sejr i 2006 har gruppen haft adgang til offentlige midler.

Yderligere får Hamas sociale arbejde tilsendt midler fra muslimske velgørenheds-organisationer i Vesten.

Dette flag med den muslimske trosbekendelse, shahadah, benyttes ofte af hamas-tilhængere. - Foto: Wikimedia Commens