Hvad er Nation of Islam?

Den tidligere komiker Leo X Chester ses her i midten. Han er medlem af Nation of Islam. Billedet er tager i Hyde Park, London, i marts 1999. -Foto: Foto: wikimedia

Den racistiske bevægelse Nation of Islam er både en religiøs og politisk bevægelse. Politisk ønsker bevægelsen at forbedre de sortes kår, og religiøst tror de på et nært forestående sort og islamisk verdenssamfund

Bevægelsen Nation of Islam opstod i USA i 1930erne som en religiøs og politisk bevægelse. På den ene side arbejder bevægelsen for de sortes kår og muligheder i det amerikanske samfund, og på den anden side tror de på, at den hvide race i nær fremtid vil udslettes, og at de sorte derefter vil overtage verdensherredømmet.

Grundlæggelsen Messias er kommet som dørsælger
Nation of Islam opstod i 1931 i Detroit, USA, hvor grundlæggeren Wallace Fard Muhammad blev dyrket af en gruppe sorte amerikanere, som den messias kristne og muslimer havde ventet.

Fard startede sin missionsvirksomhed som dørsælger, men han solgte ikke kun varer. Han fortalte de sorte amerikanere om deres afrikanske rødder og kritiserede den hvide race. Fard fortalte dem, hvordan han ønskede at forbedre de sortes kår i USA, og derudover profeterede han et kommende islamisk universelt verdenssamfund.

Fard forsvandt pludseligt i 1934 efter at have samlet 8000 tusinde tilhængere. Fards elev Elijah Muhammad blev hans efterfølger og bevægelsens leder indtil 1975. Elijah flyttede bevægelsens hovedkvarter til Chicago, hvor det stadig findes.

Elijah ledte en effektiv missionsvirksomhed blandt fattige sorte amerikanere, især i fængsler. Elijah talte imod de hvides brug af alkohol, narkotika og kriminalitet. Han prædikede om familieværdier og hårdt arbejde. Særligt 1950erne og 60erne var årtier, hvor bevægelsen fik mange nye tilhængere, hvilket kan forklares med, at disse to årtier generelt var præget af debat om sortes rettigheder i det amerikanske samfund.

Trosforestillinger - De hvide er djævle
Elijah prædikede om, at de sorte var skabt af Gud, og de hvide var djævle. De hvide var skabt som en del af en større guddommelig plan, hvor det sorte menneske skulle leve i trældom under de hvide indtil et stort opgør. Dette opgør, dommedag, ville udslette det hvide menneske og genoprette det sorte verdensherredømme. Elijah udtalte i 1960erne at dette opgør var nært forestående.

Nation of Islams trosforestillinger er baseret på Elijahs fortolkninger af Bibelen og Koranen, der adskiller sig markant fra traditionelle fortolkninger, eksempelvis ved at fremhæve racespørgsmål markant. Derfor blev og er Nation of Islam ikke anerkendt som islam af traditionelle muslimer.

Forandringer skabte splittelse i bevægelsen
I 1975 skete der store forandringer med det oprindelige Nation of Islam under ledelse af Elijahs søn, Warith Deen Muhammad. Bevægelsen skiftede navn til American Muslim Mission.
Warith forsøgte for det første at nærme sig traditionel sunni-islam og for det andet accepterede han hvide mennesker som medlemmer i bevægelsen. Forandringerne resulterede i at bevægelsen blev splittet i to fraktioner: Wariths American Muslim Mission og Louis Farrakhans nye Nation of islam.

I 1977 opstartede Farrakhan et nyt Nation of Islam på de oprindelige principper, og han blev bevægelsens leder. Det nye Nation of Islam blev succesfuldt og vurderes at tælle 20.000 medlemmer i dag.
Blandt Nation of Islams medlemmer og talspersoner, der har været med til at promovere bevægelsen, findes navne som den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Malcolm X, bokseren Muhammed Ali og popkongen Michael Jackson.

Nation of Islam i samfundet Nation of Peace eller hate group
Nation of Islam kalder også sig selv for Nation of Peace (Nation af fred), men kom i 2005 på listen over de såkaldte hate groups (hade grupper) i USA. Blandt disse hate groups findes blandt andet det radikale og racistiske Ku Klux Klan.

Hate groups er blandt andet defineret ved at være organiserede grupper, der fysisk eller verbalt udviser aggressioner eller nægter omgang med bestemte mennesker, på grund af eksempelvis deres særlige karakteristika.

Nation of Islam bliver anset for at være blandt disse hate groups, men i bevægelsens egen selvforståelse er billedet helt omvendt. Bevægelsen mener, at de er objekt for det omgivende samfunds had, og ser sig selv som uretfærdigt behandlet fra forskellige magthaveres side.

Separation som løsning på konflikterne
De spændinger og konflikter, der har været mellem Nation of Islam og det omgivende amerikanske samfund, kan løses ved separation ifølge bevægelsens nuværende leder.
Lederen Louis Farrakhan udtalte sig i et interview fra 1997 om Nation of Islams mærkesager, de såkaldte Hvad muslimerne ønsker-bud. Som det første ønsker de frihed, som nummer to retfærdighed og og tre lighed. Hvis de tre første bud dog ikke lader sig gøre i samfundet, hvilket bevægelsen ikke mener, det gør, ønsker de total separation altså at Nation of Islam bevægelsen skal fungere som et selvstændigt samfund.

Grundlæggeren Wallace Fard Muhammad startede sin missionsvirksomhed som dørsælger, men han solgte ikke kun varer. Han fortalte de sorte amerikanere om deres afrikanske rødder og kritiserede den hvide race. Foto: wikipedia