Hvem var Sayyid Qutb?

Sayyid Qutb i fængsel. - Foto: Foto: www.conflictsforum.org

Et af de mest betydningsfulde medlemmer fra Det Muslimske Broderskab, der blev en stor inspirator for efterfølgende militante islamiske terror-grupper som Hamas og al-Qaeda

Sayyid Qutb blev medlem af Det Muslimske Broderskab i starten af 1950erne efter en rejse til USA, hvor hans modstand mod Vesten og vestlig levevis blev styrket. Han blev hurtigt en del af Broderskabets lederskab, og hans tanker omkring islam og den rette islamiske levevis har haft afgørende betydning for senere islamisk tænkning.

Sayyid Qutbs liv
Qutb voksede op i Egypten og modtog fra ganske ung undervisning i Koranen. Fra 1929-33 levede han i Kairo, hvor han fik en uddannelse i det moderne statslige undervisningssystem. Herefter fik han arbejde som lærer.

Fra 1948-50 flyttede Qutb til Colorado, USA, for at studere det amerikanske uddannelsessystem. Qutb fandt den amerikanske samfundsform primitiv og chokerende. Det var efter hans opfattelse materialistisk og kulturelt fattigt, og han fandt mange ting meget kritisable, eksempelvis kønnenes daglige omgang med hinanden.

Tiden i USA blev afgørende for Qutb både i forhold til hans afstandstagen fra vesten og vestlige værdier samt i hans øgede radikalisering efter hjemkomsten til Egypten. Vestens problemer skyldtes kristendommen, mente han. For at undgå, at de muslimske stater skulle lade sig vildlede af de kristne lande, burde de fjerne alt vestlig indflydelse og etablere et rent islamisk samfund.

Forventningerne fra Det Muslimske Broderskab og Qutb var store, da Gamal Abdel Nasser kom til magten i Egypten i 1952. De regnede med, at Nasser ville etablere et mere islamisk samfund med en islamisk regering. Disse forventninger blev ikke indfriet. Nassers politik var mere sekulær, og han ønskede ikke at indføre eksempelvis forbud mod alkohol, som Broderskabet havde håbet.

Det Muslimske Broderskab fik skylden for et angreb mod regeringen i 1954 og blev forbudt af staten. Mange medlemmer af Broderskabet, herunder Qutb, blev fængslet.

Under fængselsopholdet nedskrev Qutb mange af sine tanker. Særligt betydningsfulde blev to af hans værker: I Koranens skygge (en koran-kommentar) og Milepæle (tanker om politisk islam). Heri udtrykkes Qutbs radikale anti-sekulære, anti-vestlige tanker, baseret på hans fortolkninger af Koranen, islamisk historie og sociale og politiske problemer i Egypten.

Qutb blev kortvarigt frigivet fra fængslet i 1964. Otte måneder efter blev han arresteret igen under anklage af at planlægge et kup mod staten. Qutb blev dømt til døden og hængt i 1966.

Qutbs tanker
Sayyid Qutbs politiske ideer var centreret omkring islam og islam som et komplet system for vejledning, moral og retfærdighed. Sharia-loven skulle være grundlæggende for regeringen og for den enkeltes liv.

I bogen Milepæle argumenterede Qutb for, at alt ikke-islamisk var ondt og korrupt, hvorimod det at følge Sharia kun ville føre gode ting med sig. Qutb ønskede en tilbagevenden til sand islam gennem en genetablering af Sharia-lovgivningen og ved at bruge voldelig jihad i kampen mod de korrupte samfunds-organisationer og autoriteter.

Et vigtigt begreb, som Qutb brugte, var begrebet Jahiliyyah (hedensk uvidenhed). På grund af den manglende Sharia-lov i samfundet og manglende levevis efter Sharias love var den muslimske verden blevet uvidende. Det menneskeindrettede samfund og menneskeskabte værdier var en illusion efter Qutbs mening, som ikke ville kunne føre noget godt med sig.

Metoden til at overvinde denne uvidenhed, mente Qutb, var en erkendelse af, at suveræniteten var Allahs alene. Mennesket burde derfor totalt underkaste sig Allahs herredømme. Allah skulle være den eneste leder over mennesket og samfundet.

For at implementere Allahs herredømme skulle der dannes en fortrop, der gennem prædiken og jihad skulle bekæmpe uvidenheden. Fortroppen skulle vokse sig større og større, indtil samfundet, landet og til sidst hele verden var blevet omdannet til et sandt islamisk samfund. Først da ville alle leve lykkeligt og i harmoni.

Qutbs betydning
Ved Qutbs tanker blev der gjort opmærksom på, at også de islamiske offentlige og politiske institutioner levede i uvidenhed. Det var derfor hele det islamiske samfund, der burde gennemgå en gen-islamering.

Det Muslimske Broderskab og Qutb var dermed i høj grad med til at gøre islam til en politisk ideologi.

Sayyid Qutb anses for en af de mest indflydelsesrige muslimske tænkere i moderne tid. Hans ideer har haft indflydelse på flere islamiske terror-grupper, blandt andet Hamas og al-Qaeda. Osama bin Laden er netop inspireret af Qutbs ideer om Vesten som en evig trussel mod islam, der bør nedkæmpes og elimineres uden jihad ville islam gå til grunde og Vestens korruption overtage.