Indføring

Hvordan blev islam udbredt?

Hvordan gik islam fra en enkelt menighed i byen Medina til et gigantisk arabisk-muslimsk rige? Foto: Rayn L/Pexels

Siden Muhammeds tid er det arabisk-muslimske rige både vokset og skrumpet, og med det har islam spredt sig til store dele af verden. Men hvor langt mod øst og vest har riget nået, og hvordan ser det ud i dag?

Se tidslinjen nederst i artiklen.

Muhammed er den vigtigste profet i traditionel islamisk tænkning, men han var også en kompetent militærleder. Allerede inden hans død i år 632 e.v.t. havde hans følgere erobret størstedelen af den arabiske halvø, og i årene efter hans død nåede de helt til Jerusalem og erobrede samtidig store områder i det persiske rige mod øst.

”Den arabisk-muslimske ekspansion fortsatte hurtigt i løbet af det Umayyadiske kalifat, der regerede fra 661–750 e.v.t. Allerede i starten af 700-tallet var araberne i nogen grad herskere over et gigantisk område, der inkluderede den Iberiske Halvø i vest, altså det nuværende Spanien og Portugal, Nordafrika og det østlige middelhavsområde, den Arabiske Halvø, samt det persisk-dominerede Centralasien,” fortæller Simon Stjernholm, der er lektor i religionshistorie ved Københavns Universitet.

På den måde kan man se ekspansionen af islam som et produkt af store militære erobringer af det arabisk-muslimske rige. Processen var derfor også præget af vold og blodsudgydelser, som militære konflikter ofte er. Efter erobring tegner der sig dog et billede af samfund, hvor hverdagen ikke var præget af vold mellem de forskellige lokalbefolkninger og de muslimske erobrere. Det har eksempelvis ikke været en afgørende prioritet, at lokalbefolkningerne konverterede til islam, efter araberne havde erobret området.

”Der virker ikke til at have været en omfattende tvangskonversion til islam. Dette kan blandt andet skyldes, at islam var i en formativ periode i 600- og 700-tallene. Forskere har peget på, at islam i starten var tæt knyttet til en arabisk identitet, hvor der blandt andet var økonomiske interesser knyttet til menneskers religiøse tilhørsforhold, fordi ikke-muslimer var nødt til at betale mere i skat til de nye politiske magthavere, end muslimer gjorde,” fortæller Simon Stjernholm.

Det arabiske rige i Middelalderen
Det arabisk-muslimske rige var altså enormt allerede fra 700-tallet, men som det bevægede sig ind i Middelalderen, begyndte det at møde modstand både fra øst og vest. I 1095 indledte Pave Urban den Anden det første korstog mod Jerusalem og overtog byen. Det var dog en kort fornøjelse, for kort tid efter tilbageerobrede en muslimsk hærfører byen. I den østlige del af riget blev muslimerne angrebet af mongolske hære ført an af Genghis Khan i 1200-tallet. Især byerne langs Silkevejen, en central handelsrute, der strakte sig fra Kina til blandt andet Mellemøsten, blev angrebet og erobret af mongolerne. I år 1258 nåede mongolerne så langt som til Baghdad i det nuværende Irak og brændte byen ned. Truslen fra øst havde således haft succes med at tage kontrollen fra muslimerne i store dele af det østlige arabiske rige. I 1492 mistede muslimerne også endegyldigt kontrollen over den Iberiske Halvø, og dermed skrumpede riget også mod vest.

Der var også mange interne konflikter i det arabisk-muslimske rige i løbet af Middelalderen. Eksempelvis markerede mongolernes invasion af Baghdad enden på Abbaside Kalifatet, som blev erstattet af mamlukkerne, forhenværende militærslaver, der nu tog magten fra deres tidligere ejere. De gjorde sig bemærket ved at holde stand mod mongolerne, og de erobrede samtidig store områder i det nuværende Syrien. Mamlukkerne blev dog slået af de muslimske osmannere i Kairo i 1517. Det Osmanniske Rige strakte sig fra det nuværende Tyrkiet til Balkan til det arabiske Mellemøsten og Nordafrika. Det var således også en enormt rige. I 1923 blev det moderne Tyrkiet dog etableret som en sekulær stat, og dermed endtes også det Osmanniske Rige.

Hvordan ser det så ud i dag?
Det arabisk-muslimske rige er ikke nær så geografisk dominerende i dag, og den ekspansion, der fandt sted fra Muhammeds tid og nogle århundreder frem, blev standset både i øst og vest. Dette er dog ikke ensbetydende med, at muslimerne forsvandt fra områderne.

”Mange af de områder, som blev erobret i løbet af den arabiske ekspansion i 600- og 700-tallet er stadigvæk domineret af muslimer i forhold til antal indbyggere. Dette kan man blandt andet se i Indonesien, hvor muslimerne i dag er den dominerende indbyggergruppe. Hvilken rolle islam spiller i disse landes politiske og samfundsmæssige strukturer er dog meget forskelligt. På samme tid er der også områder som Spanien, hvor den muslimske dominans blev fuldstændigt afviklet, fortæller Simon Stjernholm.

På trods af det arabiske riges tilbagegang og afvikling, er de store muslimske befolkningsgrupper verden over altså tydelige spor fra den arabisk-muslimske ekspansion.

Tidslinje over islams udbredelse