Synspunkt

"I Danmark er demokratiet helligt"

Først og fremmest har vi brug for politiske stemmer, der ikke skelner imellem danske borgere, og kræver, at nogle af dem skal tage afstand fra voldshandlinger alene på grund af deres religiøse baggrund. Foto: Scanpix Foto: Privatfoto

Selvom muslimer definerer ytringsfrihed anderledes, må vi respektere den almene danske forståelse: Demokrati og ytringsfrihed er helligere end religion, skriver studerende og muslim Nour Tessie Jørgensen

Først og fremmest vil jeg benytte muligheden til at kondolere familierne til de dræbte. Det er ikke andet end horribelt, og helt igennem forfærdeligt at miste sin elskede til en koldblodig morder.

Der er ingen tænkelige ord, der kan beskrive deres smerte, ej heller give dem trøst, så håber, at familiernes tab må være et vendepunkt for os som samfund, og ikke endnu en grøft, der skal graves.

Der er ingen tvivl om, at morderens handlinger selvfølgelig er forbudte i islam. Han har overtrådt en række islamiske forbud, herunder, at man ikke må dræbe, at man ikke må sætte uskyldige i fare, at man ikke må ødelægge ejendom, at man ikke må angribe tilbedelsessteder eller religiøse grunde, og at man ikke må ty til selvtægt. Med det sagt, så er mit indtryk, at gerningsmanden ikke handlede på baggrund af religiøse motiver, men af egen galskab.

Jeg er ikke sikker på, at man fuldkommen kan undgå enkeltpersoners galskab, men vi kan som samfund forebygge frygt og mistillid mellem danskere med forskellige religiøse tilhørsforhold. Først og fremmest har vi brug for politiske stemmer, der ikke skelner imellem danske borgere, og kræver, at nogle af dem skal tage afstand fra voldshandlinger alene på grund af deres religiøse baggrund. Dernæst bliver vi nødt til at lære af historien.

Der er ganske tydelige ligheder mellem jøders rolle i samfundet præ 2. verdenskrig og muslimers rolle nu. Vi skal ikke have endnu et holocaust, førend danske muslimer kan blive en del af samfundet. Jeg synes, at det var et skridt i den rigtige retning, at statsministeren klargjorde, at det ikke er et spørgsmål om islam eller muslimer.

Dog har så mange års stigmatisering forårsaget, at politikerne eller politiet ikke behøver at nævne islam, hvis blot de nævner begrebet terror, så forstår den ganske befolkning det som islamisk terror. Det vil tage år at fjerne den frygt som Hr. og Fru. Danmark har for danske muslimer, en frygt, der vel at mærke er forårsaget af årelang stigmatisering.

Det vil tage år, før danske muslimer ikke skal møde tilråb og ubehag grundet denne stigmatisering. Hvis vil undgå organiseret terror og ekstremisme må vi nedtone ”os og dem”-retorikken, og prøve at bygge bro.

Der er masser af muslimske hænder, der allerede er rakt ud, og blot venter på en hånd, der vil bygge bro og forståelse. Repræsentanter for forskellige muslimske organisationer har i fællesskab fordømt disse handlinger.

Hvilket er fint, hvis der har været et behov for det, men i det samfund som jeg drømmer om, og som mange andre drømmer om, behøver enkeltstående organisationer ikke fordømme disse handlinger, derimod er statsministerens ord repræsentative for alle samfundets borgere.

En vigtig pointe at tilføje, særdeles til danske muslimer, er denne: I Danmark er noget af det helligste ytringsfrihed. Begreber som demokrati og ytringsfrihed er helligere end religion. Man er villig til at gå i krig for disse, man er villig til at dræbe for disse, man er villig til at satse soldaters liv for disse.

Selvom muslimer definerer ytringsfrihed anderledes, så må vi respektere den almene danske forståelse og brug af begrebet. Som der står i Koranen:

”I skal ikke spotte dem, som de påkalder ud over Gud, så de også spotter Gud i fjendskab og uvidenhed. Således lader Vi for ethvert fællesskab deres handlinger fremstå i et smukt lys. Siden skal de vende tilbage til deres Herre, og så vil Han underrette dem om, hvad de har gjort” (Koranen kap. 6 vers 108).

Med dette vers skal der forstås, at muslimer ikke skal udføre handlinger, der kan forstås som hånende eller som en latterliggørelse af det allerhelligste, nemlig demokrati og ytringsfrihed. Fordi, som vi har set, så vil det kun komme tilbage, som latterliggørelse og hån af islam.