- Islam og demokrati er forenelige

Begrebet demokrati findes hverken i Bibelen, Toraen eller Koranen. - Foto: Stock. xchng.

Religion.dk har interviewet islamforskeren Jørgen Bæk Simonsen om forholdet mellem islam og demokrati

Jørgen Bæk Simonsen mener, at islam og demokrati er forenelige.

- Siden islams opståen har der været diskussion blandt muslimer om, hvordan en stat bør indrettes. Islam er gennem tiderne blevet brugt til at legitimere magt. Men på mange forskellige måder og for eller imod forskellige statsindretninger, siger han.

Bæk Simonsen understreger, at selve begrebet demokrati ikke findes i Koranen, men at det faktisk heller ikke findes i Toraen eller Bibelen.

- Der har siden slutningen af 1800-tallet været debat blandt muslimer om forbindelsen mellem islam og gensidig rådslagning. Et centralt begreb i denne debat er det koranske begreb shura, der dækker over gensidig rådslagning. Shura er blevet og bliver brugt blandt muslimer til at legitimere det, at forskellige mennesker bør deltage i de politiske beslutningsprocesser, siger han.

Politiske beslutningsprocesser
At stadig flere muslimer deltager i politiske beslutningsprocesser er en pointe hos Jørgen Bæk Simonsen.

- Jeg tror ikke, der er mulighed for én læsning af Koranen, der er mange forskellige udlægninger og har altid været det. Et voksende antal muslimer involverer sig i de politiske beslutningsprocesser, både som minoriteter i Europa og som majoritet i den muslimske verden, siger han.

Han giver adskillige eksempler på demokratier i den muslimske verden, men understreger at der også er grader af demokrati.

- Der er mange muslimske lande, der har flere politiske partier, men i nogle lande er partiernes virke dog indskrænket af eksempelvis en konge, siger Jørgen Bæk Simonsen. 

 Koranen udlægges på forskellige måder
At de hellige skrifter udlægges meget forskelligt er en central pointe hos Jørgen Bæk Simonsen. Han giver flere eksempler på, hvor forskelligt Koranen kan udlægges i forhold til spørgsmålet om demokrati.

- Der findes både muslimer, der ser kalifatet som den rigtige styreform, og muslimer, der ser kalifatet som et historisk fænomen, der ikke kan legitimeres ved Koranen. Desuden kan nogle af de guddommelige åbenbaringer også tolkes som pro ligestilling mellem mænd og kvinder, siger han.

Simonsen forklarer, at i mange muslimske lande har kvinderne stemmeret, ligeså vel som de kan vælges til parlamentet eller tilsvarende. Men nogle muslimske mænd ønsker at beholde den traditionelle patriarkalske orden, da den er fordelagtig for dem, men de traditionelle patriarker er vigende, fordi det er uholdbart.

Islam bliver brugt som modbillede i Europa
Da Jørgen Bæk Simonsen bliver spurgt om, hvorfor vi i de danske medier ofte får stillet islam og demokrati op som modsætninger, svarer han, at islam ofte bliver brugt som et modbillede i Europa.

- Islam bliver brugt polemisk om den anden om mennesker, der ikke er som os, men anderledes og derfor bliver fortolket som en trussel. Denne brug af modbilleder går begge veje. Men det samme gælder for den muslimske verden. Der bruges Vesten også som et entydigt negativt modbillede.

Selvom islam ofte forbindes med autoritære styreformer, som i Iran, er religionen alligevel forenelig med demokrati, mener ekspert. Foto: MOHAMMED SAWAF Denmark