Synspunkt

Dansk kvindeliv er ikke et ideal for arabiske kvinder

Kvinder verden over drømmer om forskellige ting, skriver forfatter og underviser Saliha Marie Fetteh. Foto: Mette Fabricius.

Selvom danske kvinder på alle områder generelt har mere frihed end kvinder i den arabiske verden, så har friheden også sin pris, hvilket ikke er noget vi bryder os om at tale højt om i Danmark, skriver forfatter og underviser Saliha Marie Fetteh

Det faktum at kvinder i de arabiske lande tilhører en anderledes kultur end den danske, er ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker bedre vilkår og flere rettigheder.

Rettigheder, som kvinderne nogle steder i regionen har ifølge lovgivningen, men som desværre bremses af kulturelle, sociale og religiøse normer og traditioner. Blandt andet fordi kulturen i de fleste arabiske lande stadigvæk er kollektivistisk, hvilket betyder, at selv veluddannede og økonomisk selvstændige kvinder (og mænd) forventes at indordne sig under familiens eller slægtens både rimelige og urimelige krav.

Der er selvfølgelig forskel på, hvad kvinder i den arabiske verden ønsker mere frihed til. Men generelt vil de fleste gerne have en uddannelse og et arbejde, selv finde deres ægtemand og have mere personlig frihed i det daglige.

Kvinders forhold og ønsker varierer naturligvis fra land til land i regionen og efter de enkelte familiers uddannelsesniveau samt forhold til normer, traditioner og religion. Og som alle andre steder i verden er der forskel på rig og fattig, land og by. De mange konflikter samt den religiøse fundamentalisme som i disse år præger store dele af regionen påvirker imidlertid alle kvinder negativt uanset baggrund.
 
Selv opholder jeg mig ligeså ofte i Jordan som i Danmark, hvor jeg har et godt arbejde, et stort netværk og kan gøre som det passer mig, da jeg bor i et land, hvor kvinder er selvstændige individer. Alligevel slapper jeg mere af, når jeg er i Jordan. Her nyder jeg at gå ud, da Amman har et godt og varieret (alkoholfrit) cafeliv, der om aftenen nærmest invaderes af kvinder i alle aldre.

Endvidere passer blandingen af moderne vestlig kultur og mangfoldig arabisk kultur, forårsaget af de mange indvandrere og flygtninge og den traditionelle jordanske kultur, mig fint, hvilket ikke betyder, at jeg ignorerer de problemer, der præger nogle jordanske kvinders liv på grund af blandt andet ære - og skamkulturen.

Problemer, som jeg oplever kvinderne selv gør noget ved gennem uddannelse, oplysning og samarbejde med arabiske og vestlige kvinderettighedsorganisationer, da den arabiske verden på nogle punkter i høj grad kan lære noget om kvindesyn og ligestilling af for eksempel Danmark. Men udvikling og ændringer bør foregå i den kulturelle og eventuelle religiøse kontekst kvinderne befinder sig i.

Kvinder verden over drømmer om forskellige ting. Og danske feminister skal ikke tro, at de er det ultimative forbillede for kvinder i den arabiske verden.
For selvom danske kvinder på alle områder generelt har mere frihed end kvinder i den arabiske verden, så har friheden også sin pris, hvilket ikke er noget vi bryder os om at tale højt om i Danmark.

Danske kvinder går i stigende grad ned med stress og de arbejder, ryger og drikker for meget, føder for få børn eller får børn, der tilbringer det meste af deres barndom i daginstitutioner. Desuden er skilsmisseprocenten over 50 % i Danmark, hvilket blandt andet hænger sammen med, at danske kvinder er økonomisk uafhængige og at det er så nemt at blive skilt. Man går ”bare” ind på borger.dk og udfylder papirerne!

Et trygt familieliv ryger således på bekostning af ligestilling og en nærmest ubegrænset frihed i en individualistisk kultur, hvor alle er sig selv nærmest. Så skidt være med, at adskillige børn og unge, mangler deres forældres opmærksomhed. Og måske især dem som oplever, at mor og far skal skilles og derfor hader hinanden i sådan en grad, at de helt glemmer den kendsgerning, at deres børn skal leve videre med dem begge to.

Saliha Marie Fetteh
Forfatter, underviser, foredragsholder og debattør