Muslim forener graffiti og islamisk kunst

- Graffiti handler om ords kraft og udsmykning af dem, og sådan er islamisk kunst også, siger Muhammed Ali. -Foto: Foto: www.aerosolarabic.com

- Jeg er inspireret af islam, men jeg prædiker ikke. Jeg fejrer bare min tro og fremhæver sandheder, som jeg ved, at folk fra alle trosretninger kan relatere til, siger graffitimaleren Muhammed Ali

Den 30-årige Muhammed Ali fra Birmingham, England har været graffitimaler, siden han var en ung dreng. Men hans graffiti blev først meningsfuld for ham, da han kombinerede den med islam.

- Min graffiti var overfladisk, indtil jeg genfandt min identitet som muslim, da jeg var 18 år, siger han til The Independent Sunday Magazine.

Vil ikke prædike med sin graffiti
Muhammed Ali fortæller også om formålet med sin kunst til The Independent Sunday Magazine:

- Jeg er inspireret af islam, men jeg prædiker ikke. Jeg fejrer bare min tro og fremhæver sandheder, som jeg ved, at folk fra alle trosretninger kan relatere til. Og hvis jeg kan få nogle til at smile, så er missionen fuldført.

Den form for graffiti, Muhammed Ali udfører, indskriver sig i den graffiti-tradition, der blev udviklet i 1970'ernes New York. Men graffitien har en lang historie bag sig.

Også romerne var til graffiti
Graffiti er en ældgammel form for kommunikation antikkens romere skrev eksempelvis offentlige beskeder på bygningers ydre vægge. Men der er sket en stor udvikling med graffiti siden dengang.

Graffiti er ikke længere kun kommunikation, men opfattes i dag af mange som en kunstform. Den kunstneriske graffiti, der i dag kan ses i gadebilledet i langt de fleste storbyer, blev udviklet i New York i 1970'erne i forbindelse med hip hop-kulturen, og findes i dag spredt i det meste af verden.

Umiddelbart har New Yorks hip hop-miljø og islam meget lidt med hinanden at gøre, men Muhammed Ali ser islamisk kunst og graffiti som forenelige størrelser:

- Graffiti er i klar kontrast til islamisk kunst, men en underlig parallel kan ses: brugen af ord som fokus, et ord fra manden på gaden, et andet ord fra den hellige skrift fra himlene.

Moderne graffiti minder om traditionel kalligrafi
Muhammed Ali laver en kobling mellem hans kunstform, graffitien, og den traditionelle islamiske kunstform, kalligrafi:

- Graffiti handler om ords kraft og udsmykning af dem, og sådan er islamisk kunst (kalligrafi, red.) også, siger han til The Independent Sunday Magazine.

Islamisk kunst har en lang tradition for kalligrafi, der netop er en kunstart hvor den arabiske skrift skrives på kunstfærdige måder med særlig fine materialer.

Baggrunden for denne meget udbredte islamiske kunstform skal for det første findes i det islamiske billedforbud, der har haft stor betydning for udvikling af mere abstrakte islamiske kunstformer, og for det andet i den betydning den arabiske skrift har for muslimer.

Den arabiske skrift opfattes som hellig og som symbolet på hele islam. Den arabiske skrifts store betydning for muslimer finder baggrund i, at det var på dette sprog, den hellige skrift Koranen kom fra Gud til menneske på. Det at skrive Koranen af bliver også anset for at være en hellig handling og en tilbedelse af Gud.

På Muhammed Alis egen hjemmeside skriver han om den store betydning kalligrafien har som islamisk kunstform:

- I langt størstedelen af den islamiske verden er arabisk kalligrafi et symbol, der repræsenterer enhed, skønhed og magt.

Islamisk kunst har en lang tradition for kalligrafi, der netop er en kunstart hvor den arabiske skrift skrives på kunstfærdige måder med særlig fine materialer. Foto: arkiv