Indføring

Sådan foregår en muslimsk begravelse

Portene gik for mere end 8 år siden op for landets første rent muslimske gravplads mellem Holbækmotorvejen og Brøndbyskoven. Foto: Scanpix

Tre dage efter en muslimsk begravelse holdes en sørgeperiode, hvor afdødes familie holder åbent hus for, at bekendte kan kondolere. Læs om den muslimske begravelse her

En muslimsk begravelse skal helst foregå inden for 24 timer, efter døden er indtruffet, og helst i særligt indviet jord.

Muslimer tillader ikke kremering og som udgangspunkt heller ikke begravelse i en kiste. For afdøde skal kunne sidde oprejst, når vedkommende forhøres af to engle i graven.

Den afdødes krop bades typisk af familiens voksne medlemmer af samme køn. Bønnen "Ṣalāt al-Janāzah", der består af forskellige elementer fra både Koranen og Hadith, bedes.

Afdøde svøbes i hvide stykker klæde og lægges i jorden på højre side med ansigtet i retning mod Mekka. Liget lægges i jorden med ansigtet i retning mod Mekka, byen, der betragtes som Profeten Muhammeds fødeby.

Ved nogle ceremonier fremsiges Koranens Sura 20, vers 56, som kan minde om en kristen formulering ved jordpåkaldelse: ”Fra denne jord skabte Vi jer, og til den skal I vende tilbage, og Vi skal frembringe jer af den endnu en gang.”

Traditionelt deltager kvinder ikke i selve begravelsen, men praksis omkring dette varierer. Ofte sender pårørende heller ikke blomster, gaver eller kort til islamiske begravelser. Det varierer imidlertid fra den ene muslimske kultur til den anden.

Men i de følgende tre dage efter begravelsen holdes en sørgeperiode, hvor afdødes familie holder åbent hus for, at bekendte kan kondolere.

Efter at liget er lagt i graven og jorden hældt over, beder alle deltagere ved begravelsen sammen med imamen o om tilgivelse for den afdøde.

Imamen siger højt til alle, hvis den afdød skylder noget til nogen. Den, der måtte have krav på noget, tilgiver herefter den døde eller en anden garanterer, at de skal nok betale, hvad der skyldes.

Man må ikke skrige eller græde højt, men vise sin medfølelse til de berørte.

Nogle muslimer vælger at blive begravet i deres oprindelige hjemlande, men en voksende gruppe af de danske muslimer bliver begravet på en muslimsk gravplads herhjemme.