Jødisk nytår: Der gøres status og bedes om tilgivelse

En ortodoks jødisk mand i bøn under det jødiske nytår, Rosh Hashana, i Uman, Ukraine. Foto: Konstantin Chernichkin Denmark

Ved Rosh Hashana gøres der status over det forgange år, og jøder søger om tilgivelse for sine synder

Rosh Hashanah betyder "årets begyndelse (egtl. hoved)" og fejres som det jødiske nytår, selvom højtiden falder på den syvende måned i den jødiske kalender. Festen fejrer verdens skabelse.

Gud er livets dommer

Gud er dommeren, der dømmer det jødiske folk efter deres gerninger i det år, der er gået, og deres straffe/belønninger vil forme deres liv i det kommende år.

Jøderne forestiller sig, at Gud medskriver sine domme i Livets Bog i løbet af de første par timer af Rosh Hashana. Herefter har jøderne ti dage til at påvirke dommen - disse dage betegnes "de ti bodsdage". Tilgivelse er i højsædet under de ti bodsdage, og opnås gennem bod og bøn.

Yom Kippur afslutter de ti bodsdage, og her forsegler Gud Livets bog ifølge jødisk tradition.

Yom Kippur

Yom Kippur kaldes også Forsoningsdagen, og var i førkristen tid den ene dag om året, hvor den jødiske ypperstepræst trådte ind i templets allerhelligste rum for udføre et ritual, der skulle skaffe hele det jødiske folk soning for deres synder. I moderne jødedom er dagen helliget bøn, faste og bodsgerninger centreret om renselse og Guds nåde. Yom Kippur er således kulminationen på bodsdagene og regnes ofte for den mest betydningsfulde enkeltstående helligdag.

Ritualer på Rosh Hashana

Det vigtigste religiøse ritual på Rosh Hashanah er shofar-blæsningen. En shofar er et vædderhorn, og instrumentet stammer fra historien om Abraham og Isak. Gud ville, at Abraham skulle ofre sin søn. Patriarken Abraham beviste sin urokkelige tro på Gud, og han blev dermed den første jøde.

På Rosh Hashanah blæses der i vædderhorn for at "vække" jøderne fra deres "slummer" (som det beskrives i det gamle testamente). Det er befalet jøderne i Torah at blæse i shofar på Rosh Hashanah.

Et andet ritual på Rosh Hashanah er, at man spiser æbler dyppet i honning. Æblet er rundt og symboliserer derfor det runde år, mens honning som noget sødt skal vise, at man ønsker sig et godt og sødt kommende år.