Jerusalem et mål for terrorister og pilgrimme

"Familierne på begge sider af muren er bange. De er begge fyldt med frygt for at miste nogle fra deres egen gruppe," skriver Peter Madsen om familierne i Jerusalem. Foto: stock.xchng

"Freden skal komme fra mennesker, der alle lever med Jesu tilgivelse, nåde og forsoning i deres indre," skriver ungdomssekretær Peter Madsen 

Går du ind i Gravhaven i Jerusalem, kan du se stenen med salme 122 vers 6: Pray for the peace of Jerusalem (Bed for fred i Jerusalem, red.)

Valget af dette skriftsted har flere årsager. Den minder Gravhavens besøgende om, at de skal bede for Guds intervention i konflikten i Israel/Palæstina.

Den peger på Gravhavens centrum, Jesus, den, som kan bringe fred til Jerusalem og til Israel/Palæstina, og slutteligt fremhæver den, at Jerusalem har en særlig rolle i forbindelse med Guds fortællinger uanset om du er kristen, jøde eller muslim.

Kristne har valfartet til Jerusalem gennem alle tider. Tag blot din historiebog eller se Jan Guillous serie om korsridderen Arn på DVD. Så vil du opleve, hvor stor en rolle Jerusalem har haft i kristendommens historie. Og så har vi ikke engang nævnt dens rolle i påskens essentielle beretninger.

Jeg valfartede selv til Jerusalem som en ung mand. Jeg ser stadig mig selv som ungdommelig, men dengang var jeg ung især med hensyn til min viden om Jerusalem og den internationale debat, der omgav den. Jeg var kristen og ville finde rødderne for min tro på Jesus. Derfor rejste jeg derned.

Jerusalem, som jeg dengang kun havde læst om i Bibelens beretninger og set forskønnede plakater af, hvor byen foldede sig ud i al sin mellemøstlige glans. Jerusalem blev til dufte i basargaderne, til mennesker af kød og blod, til palæstinensere og jøder og til en naiv forestilling om, at jeg ville genfinde Jesus inde i den gamle by i Jerusalem.

Nu er jeg en ung voksen set ud fra min erfaring med Jerusalem og landet Israel/Palæstina. Jeg skriver, som du sikkert har lagt mærke til, Israel/Palæstina for jeg har nu selv set den fysiske mur, der skiller den jødiske og palæstinensiske befolkning; familier hvis stemmer råber om hver deres ret til landet. Familierne på begge sider af muren er bange. De er begge fyldt med frygt for at miste nogle fra deres egen gruppe.

Palæstinenserne er hadefulde mod dem, der byggede muren og har et begrundet ønske om, at bygherrerne kommer til at betale. Jøderne er bange for at lave en åbning i muren, således at selvmordsbombere kommer ind og tager unge jøder med i døden.

Israel/Palæstina er en historie fyldt med konflikter men også med mennesker. Som kristen er det derfor min opgave at se ud over konflikten og se de mennesker, der er ramt af konflikten. Både de, der er fyldt med frygt, og de, der er fyldt med had. De er alle mennesker og alle behøver tryghed og kærlighed.

For sagen er, at palæstinensere og jøder kæmper for at leve. En gruppe af kristne i Israel/Palæstina kæmper også, men de kæmper for forsoning midt i konflikten. De kristne kæmper for, at frygtens mur i Jerusalem må blive revet ned, som Jesus, og sidenhen apostlen Paulus, forkynder det i Efeserne 2,14-16.

Organisationen Musalaha (arabisk for forsoning) arbejder i dag for forsoning og giver hvert år mulighed for forsoning for op til tusind unge og gamle fra begge sider af muren; jøder og palæstinensere.

Redskaberne til at få fjenderne forsonet, er Bibelens fortællinger, der appliceres til virkeligheden. Hvis Jerusalems fred derfor skal findes, skal freden komme fra menneskers hjerter. Freden skal komme fra mennesker, der alle lever med Jesu tilgivelse, nåde og forsoning i deres indre.

Må mennesker i Israel/Palæstina opleve en indre utålmodighed efter at gå ud til deres naboer og elske det andet menneske fra den anden side af muren!

Peter Madsen er ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge