Jødedom

Troen på én Gud er det centrale i jødedommen, hvis helligskrift er Det Gamle Testamente. Jøderne kalder Gud for Jahve, og jødedommens historie kan spores tilbage til patriarken Abraham, som indgik en pagt med Gud om, hvordan jøderne skulle leve. Men hvad er egentlig det vigtigste at vide om den jødiske religion, hvornår er man jøde og hvad laver man i højtiderne? Læs og få svar i dette store tema om jødedommen.
Der findes mange varianter af jødedommen, men de tre hovedretninger er ortodoks, konservativ og reformert jødedom. I Israel findes en større gruppe af såkaldt ultra-ortodokse jøder, som praktiserer den mest ekstreme form for jødedom. Deres slogan er: "Hadash asur min ha-Torah", som betyder: "alt, hvad der er nyt, er forbudt af Toraen". Mændene kendes blandt andet på deres sorte tøj, høje hatte og mørke slangekrøller. Foto: Morten Hørning Jensen
1. Hvad er jødedom?

Jødedommen bygger på en lang tradition, som går tilbage til patriarken Abraham i Det Gamle Testamente. Religionen begyndte med et løfte fra Gud til Abraham, om at han og hans efterkommere – egentlig israelitterne - skulle kaldes Guds udvalgte folk, og at han ville give dem Israel, det daværende Kana’ans land. De to indgik en pagt, hvor tegnet skulle være, at Abraham og hans slægt skulle omskære deres drengebørn på ottendedagen efter fødslen. Dette ritual har siden været identitetsmarkør for mændene om, at de er jøder og tilhører Guds folk.

Jødedommen har overlevet i tusinder af år, fordi fortællingerne fra patriarkernes tid og de store legender er blevet videregivet fra slægt til slægt. Jøder har fortalt om Abraham, Isak og Jakob, som fik navnet Israel – og de har hørt om Moses, som ledte israelitterne ud af Egypten efter 400 års slaveri under Farao. 

Den jødiske historie byder på mange prøvelser og forfølgelser både på gammeltestamentlig tid og ikke mindst under Anden Verdenskrig. Men jøders hverdag rummer også et farvespil af fester, helligdage og fantastiske fortællinger. 

Der findes i dag omkring 14-15 millioner jøder i verden, 4-6000 af dem er bosat i Danmark. I dette tema kan du få svar på spørgsmål om jødedommen fra begyndelsen til nu. Hvad er jødedom? Læs om det og meget mere i artiklerne nedenfor. 
 

Klassiker om jødedom

Hvad er jødedom?

Af jødedom, kristendom og islam er jødedommen den ældste religion i verden, og den har sine rødder i de gammeltestamentlige fortællinger om Abraham og den pagt, han indgik med Gud om, at netop de skulle kaldes Guds udvalgte folk. Læs om jødernes historie her

Indføring

10 vigtige ting at vide om jødedommen

Jødedommen er en af de tre store abrahamitiske religioner, der går tilbage til patriarken Abraham. Jøderne har en flittig fortælletradition og mange fester til at mindes historien. Her er ti vigtige ting at vide om en af verdens ældste religioner

2. Jødedommens hovedretninger
Indføring

Hovedretninger inden for jødedommen

Jødedommen er en mangfoldig størrelse i forhold til retninger. De tre hovedretninger er den ortodokse, den konservative og den reformerte jødedom. Læs mere om hver enkelt retning her

Spørg

Hvad er messiansk jødedom?

Gudstjenesten i en jødisk-messiansk menighed kan godt minde om en gudstjeneste i en kristen kirke. Men ingen jøde i Israel vil kalde deres gudstjenesterum for kirke, ligsom de ikke vil kaldes kristne. De er Jesus-troende jøder. Læs mere om hvorfor her

3. Hvornår er man jøde?
Indføring

Hvem er jøde?

Hvornår er man jøde? Det afhænger af, hvad man forstår ved at være jøde: Er det en person, som praktiserer den jødiske religion, eller bestemmes det ud fra en persons afstamning? En tidligere overrabbiner og en religionsforsker uddyber her i artiklen

10 banebrydende jøder

Einstein, Freud og andre vigtige mænd. De 10 personer på denne liste har to ting til fælles: De er alle jøder, og de har alle været banebrydende inden for deres felt, som spænder fra politik over filosofi, musik og fysik til religion

Spørg

Er jeg jøde?

"Kan jeg kalde mig jøde?", spørger to læsere. Den enes mor er jøde, ikke faderen. Hos den anden er det omvendt. Hvorvidt man betragtes som jøde afhænger traditionelt af, om man er barn af en jødisk far eller en jødisk mor, svarer jøde Finn Schwarz

4. Toraen

Ifølge de gamle, jødiske lærde, hviler verden på tre søjler. Disse er studium, gudsdyrkelse og gode gerninger. I jødedommen kan der ikke herske tvivl om, at den vigtigste af de tre er studiet af loven – forstået på den måde, at gudsdyrkelse og gode gerninger er et resultat af at kende og elske loven. 

Det hebraiske ord for lov er torah. Toraen er jøderne helligskrift, som består af de fem Mosebøger, som også findes i Det Gamle Testamente. Selve Toraen er den første del af i alt tre dele, som udgør den jødiske bibel, Tanak. 

Ifølge jødedommen er Toraen givet af Gud til Moses, for at folket skulle kende Guds love og rette sig efter dem. Derfor siger man også traditionelt, at det er Moses, som har skrevet Mosebøgerne. Læs mere om Toraen i det følgende.

5. Den jødiske Messias

Jøderne venter stadig på Messias

Hvem er den Messias, som jøderne venter på, og hvorfor er det ikke Jesus? Overrabbiner Bent Lexner fortæller. Først og fremmest understreger han, at Messias ikke nødvendigvis behøver være en person, men også kan være en idé. Få mere at vide her

Spørg

Hvordan skal jøder kunne genkende Messias ved hans genkomst?

Tanken om en Messias i menneskeskikkelse er blevet forladt, og Messias-begrebet rummer mere en tidsbetegnelse end en personbeskrivelse. Jødedommen venter stadig på de messianske tider - tilstanden, hvor der hersker fred på jord, fortæller jødiske Hanna Skop

6. Jødedommens ritualer

”Da Abram var 99 år, viste Herren sig for ham og sagde til ham: ”Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig.” Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham: ”Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag. Du skal ikke længere hedde Abram. Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag. Jeg gør dig uhyre frugtbar; jeg gør dig til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig." […] Og Gud sagde til Abraham: ”Du og dine efterkommere skal holde pagten i slægt efter slægt. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer. Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt...”" (Første Mosebog, kapitel  17, vers 1-12).

Omskæring er et af de klareste eksempler på et jødisk ritual, og den rituelle praksis har rødder i Det Gamle Testamente, ligesom praksisser omkring sabbatten og spisereglerne også har det. I de følgende artikler er der mulighed for at dykke ned i, hvorfor ritualerne er, som de er og høre et jødisk syn på, hvorfor omskæringspraksissen er en rettighed, jøder ikke kan leve uden.

Indføring

Ritualer i jødedommen

Sørgedage og omskæring er nogle af de jødiske ritualer. Der findes ritualer, der skal udføres i synagogen, i hjemmet, til højtider og på helligdage - nogle er daglige, nogle årlige, nogle er til anvendelse én gang i livet. Læs om de jødiske ritualer her

Boguddrag

Omskæring er en mands tegn på jødedom

Omskærelse er en jødisk identitetsmarkør, som har rod i Det Gamle Testamente, hvor Abraham og Gud indgår en pagt om at omskære drengebørn. Tidligere overrabbiner Bent Lexner fortæller om omskærelsens betydning for jøder i bogen "Det gælder dit liv". Læs et uddrag her

Indføring

Hvad er kosher?

Kosher og treif - rent og urent. Som jøde skal man følge et sæt regler for, hvad der er tilladt at spise, og de jødiske spiseregler omfatter ikke kun, hvad der må spises, men er også regler for, hvordan mad skal håndteres og tilberedes. Læs mere her

Den jødiske sabbat

Der er stor forskel på, hvordan jøder fejrer sabbat. Det afhænger af, hvilken retning inden for jødedommen, de tilhører. Men for de fleste gælder det, at sabbat er en fridag, som tilbringes med familien, og ingen får lov at sidde alene på en sabbat

Spørg

Hvad er bat mitzvah, og hvordan fejres det?

Nogle har nok hørt om jødernes bar mitzvah, som er en overgangsfase for jødiske drenge fra barn til voksen - også at sammenligne med konfirmationen. Færre har nok hørt om bat mitzvah. Læs mere her om både bat- og bar mitzvah, og hvordan dagen fejres

Indføring

Shema - den jødiske trosbekendelse

Den jødiske trosbekendelse, "shema," er en central del af jødedommen og fungerer som morgen- og aftenbøn, hvor det jødiske folk kalder på Guds opmærksomhed

7. Det hellige land

Jødisk krav på Det Hellige Land

Hvormed begrundes det, at Det Hellige Land tilhører jøder? Først og fremmest er jødernes krav på Israel begrundet i Det Gamle Testamentes fortælling om Abraham og de løfter, som Gud gav ham, om at Kana'ans land skulle blive hans og hans efterkommeres

Kampen om Det hellige Land

Det hellige Land har stor betydning for de tre abrahamitiske religioner, jødedom, kristendom og islam. I mange år lagde Jerusalem plads til det jødiske tempel, indtil det faldt i år 70 e.Kr. I 637 erobrede muslimerne landet og byggede en moské

8. Jødiske højtider og fester

Jødedommens fester og højtider har ofte til formål at minde om nogle af de begivenheder, der er fortalt i Det Gamle Testamente. Jødernes helligste dag er forsoningsdagen, yom kippur, som også er blevet kaldt for sabbatternes sabbat, hvor man faster og beder. I jødedommen findes også de tre store valfartsfester, pesach, shavout og sukkot, som hedder sådan, fordi man oprindeligt valfartede til Jerusalem ved de højtider. Dertil kommer de tre befrielsesfester, som er hanukkah, purim og pesach.

Da den jødiske kalender er en månekalender, der ikke, som den gregorianske kalender, følger solens vandring, vil de jødiske højtider også falde på forskellige datoer hvert år. Du kan læse om de største jødiske fester og højtider i de følgende artikler. 

Indføring

Få et overblik over de jødiske fester og højtider

Det jødiske år bugner af religiøse fester og højtider, hvor historie, mytologiske fortællinger og traditioner smelter sammen. Få et overblik over de jødiske fester og højtider

Rosh ha-shanah - Det jødiske nytår (oftest september)
Klassiker

De fem vigtigste ting at vide om jødisk nytår

I weekenden starter et nyt år i den jødiske kalender. Nytårsfesten rosh ha-shanah, der oversat fra hebraisk betyder årets hoved, markerer en ny start og giver jøderne mulighed for at råde bod på deres synder

Yom kippur - Forsoningsdagen (september eller oktober)
Sukkot - Løvhyttefesten (september eller oktober)
Billedserie

Se billeder fra den jødiske løvhyttefest

Den jødiske løvhyttefest, sukkot, er kendt for de små løvhytter, som jøderne bygger og bor i, og sukkot fejres til minde om udfrielsen fra Egypten og Guds beskyttelse under ørkenvandringen, men det er også en høstfest. Se billeder fra sukkot-fejringen her

Hanukkah - En jødisk lysfest (december)
Purim - En jødisk festdag (februar eller marts)

Purim er den mest løsslupne af jødernes fester

Purim er en jødisk fest, hvor livet fejres med udklædning, sjov og god mad for børn og voksne. Selvom purim ikke er blandt jødedommens vigtigste fester, er det en af de mest populære, fordi der ikke er så mange regler, og man kan slå sig lidt løs

Pesach - Den jødiske påske (marts eller april)
Klassiker

10 vigtigste ting at vide om pesach

Den jødiske påske pesach er en af de største jødiske højtider. Men hvad fejrer jøderne med denne højtid? Og hvordan forbereder man sig til de store festdage? Få overblik over pesachs historie, traditioner og symbolske måltider her

Shavuot - Den jødiske pinse (maj eller juni)

Jøde: Ved shavuot fordyber vi os i Toraen

Shavuot er den jødiske pinse, hvor jøder fejrer, at Gud gav israelitterne Toraen. Toraen har haft afgørende betydning for den jødisk-kristne civilisations udvikling, mener jøde Jonatan Cohn, og shavuot er en anledning til at dykke ned i Toraens bøger

Tisha b'Av - En jødisk sørgedag (juli eller august)

På Tisha be-Av sørger jøderne over templets ødelæggelse

Den sørgeligste dag i den jødiske kalender er højtiden Tisha b'Av, og rigtig mange ulykker har ramt det jødiske folk på denne dag. Under Tisha b'Av mindes og begræder verdens jøder, at det jødiske tempel blev ødelagt i 586 f.Kr. og atter i 70 e.Kr

9. Jødedom i Danmark
Historie

Jødedom i Danmark

De første jøder bosatte sig i Danmark i 1600-tallet. Det var dog ikke nogen let begyndelse for jøderne, som ikke måtte varetage håndværk før i 1788. Sidenhen kom krigen, men der fandt jøderne mere hjælp fra danskerne. Læs om jødernes historie her

Test din viden om den jødiske historie i Danmark

Jøderne har været en del af det danske samfund siden 1600-tallet. Men hvor godt kender du egentlig til den jødiske historie i Danmark? Find ud af det her

10. Antisemitisme

Præster skjulte mange jøder på flugt

Kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten er en af Danmarks fremmeste eksperter på krydsfeltet mellem kirke og jødedom. Han kan ikke sætte tal på antallet af kirkeligt engagerede, der hjalp jøderne ud af Danmark. Læs mere her

Debat

"Alle hader jøder"

"En elev spurgte mig for kort tid siden, hvorfor muslimer ikke kunne lide jøder, og der blev reageret med en bleg morskab, da jeg svarede, at det var der da ikke nogen, der kunne. Det har i umindelige tider været det almindelige ikke at bryde sig om jøder," skriver en læser

11. Spørgsmål og svar
Spørg

Tror jøder på reinkarnation?

Reinkarnation er et omdiskuteret begreb inden for jødedommen, som mange rabbinere igennem tiden har afvist, men nogle rabbinere, særligt inden for den jødiske mysticisme, mener, at jødedommen kan forenes med tanker om reinkarnation, skriver jøde

Spørg

Tror jøder på himlen?

I jødedommen har man ikke særligt meget fokus på forestillinger om Himmelen eller andre kommende verdener, men man koncentrerer sig mest om Det Gamle Testamentes anvisninger for, hvordan man børe leve på jorden, fortæller jøde Aron Skop

Spørg

Tillades terror og drab i Toraen?

Hvad siger Toraen om terror og drab? Må man dræbe i en god sags tjeneste?, spørger en læser. Der er ifølge Toraen særlige omstændigheder, der kan legitimere drab, svarer tidligere overrabbiner Bent Lexner

12. Seneste artikler
Billedserie

Se billederne: jøder fejrer pesach

Den jødiske påske, pesach, fejres i år fra den 27. marts til den 4. april. Pesach markerer jødernes befrielse og udvandring fra Egypten i Det Gamle Testamente.

Billedserie

Se billederne: Et år med corona i verdens religioner

I et år har mennesker verden over levet i coronavirussens skygge. Nedlukning, isolation og hjemmearbejde er blevet hverdag. Også trossamfund har måttet tilpasse sig situationen.

Hvad googler danskerne om religion og tro?

Religion.dk og kristendom.dk har undersøgt, hvad danskerne googler om religion og tro. Vi besvarer de mest stillede spørgsmål - se oversigten her

Indføring

Stjernens forskellige betydninger i religion og tro

Der er mange forskellige typer af stjerner i verdens religioner. Nogle symboliserer et bestemt tilhørsforhold, andre er et tegn på velstand eller verdensaltet. Se en oversigt over en række stjernesymboler og deres betydning her

Indføring

Sådan forholder religionerne sig til køn

Er kønnene lige, og kan man tale om forskellige roller i forhold til køn? Optager kønsspørgsmål en stor plads i religionerne, eller er det egentlig underordnet, hvilket køn, man er?

Indføring

En hellig plante: Cannabis i religionerne

Cannabis, hamp, hash, pot. Rusmidlet med de mange navne er ulovligt i Danmark, men har en lang historie i verdens religioner – fra hinduisme og jødedom til rastafarianisme og amerikanske cannabis-kirker

Indføring

Hvilke sprog taler jøder? Her er historien bag tre af dem

Den jødiske diaspora har medført en enorm flersprogethed blandt den jødiske befolkning, og der siges at være 16 forskelligartede jødiske sprog. De mest kendte i dag er hebraisk, jiddisch og ladino

Indføring

Håbets betydning i forskellige religioner

Den Danske Ordbog definerer håb som optimisme, fortrøstning og tiltro med hensyn til fremtiden, men i de fem store verdensreligioner har håbets betydning flere nuancer

Indføring

I stenene på jødiske kirkegårde ses dødens og efterlivets riger

Kristne kirkegårde bærer præg af bevoksning i form af blomster og hække, og der tændes også en del lys ved gravene. En jødisk gravplads er derimod fuld af sten. Netop i stenene kan man se tegn på jødedommens opfattelse af døden og efterlivet

Se flere