10. december: "Jeg bad om hjælp, og Gud hjalp"

"At hjemmehjælperen kom med denne idé og fik kommunens tilladelse til at være hos os 14 dage i træk 5-6 gange om dagen, var for mig helt tydeligt Guds svar på min bøn", siger søster Anna-Maria Kjellegaard. Foto: Leif Tuxen

Det, som andre vil kalde uforklarligt, er for troende et bevis på, at Gud er hos os alle dage, skriver nonne Anna-Maria Kjellegaard i religion.dk's julekalender "En uforklarlig oplevelse"

"Religion.dk laver lige nu en julekalender med titlen: 'En uforklarlig oplevelse' og med begrundelsen, at 'Julens kristne budskab er den helt uforklarlige hændelse, at Gud bliver menneske, da Jesus bliver født.'"

"Jeg tyggede en del på ordet 'uforklarlig' i denne sammenhæng. Som troende kristen kan jeg ikke sige, at Jesu fødsel i en stald i Betlehem er uforklarlig. Jeg vil hellere med Grundtvig i salmen af samme navn sige: 'Forunderligt at sige og sært at tænke på'"

Hvordan vil du beskrive din tro?

"Når jeg nu i det følgende fortæller om en oplevelse, som af nogen vil kaldes uforklarlig eller tilfældig, så er den - set med mine troens øjne - et bevis på den kendsgerning, at Gud blev menneske og derfor også er nærværende i de små og store begivenheder i vores liv."

Har du haft en oplevelse, du ikke kunne forklare? Eller været i en situation, hvor en anden udbrød: "Der må være mere mellem himmel og jord"?

"I katolsk bønspraksis kender man til at 'holde en novene', det vil sige, at man ni dage i træk beder den samme bøn i et bestemt anliggende. Selv har jeg mange gange holdt en novene til Helligånden, hvor jeg beder om vejledning og styrke i en given situation enten for andre eller for mig selv."

LÆS OGSÅ:Sådan beder du en pinsenovene

"For cirka 20 år siden befandt jeg mig i en arbejdsmæssig meget presset situation, idet jeg passede en ældre syg medsøster nærmest dag og nat ugens syv dage. Det var klart for alle, at jeg trængte til aflastning. Men vi i klostret kunne ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, fordi der inden for vore egne rækker ikke var nogen, der kunne træde til. Vi havde en hjemmehjælper fra kommunen en gang dagligt (det var før, der var indført døgnpleje). Men det var ikke nok til, at jeg kunne komme væk et lille stykke tid."

"Jeg begyndte sammen med en præst at holde en novene til Helligånden om en løsning på denne situation. Tre dage inde i novenen kom hjemmehjælperen af sig selv og spurgte, om hun ikke godt måtte komme og hjælpe noget mere, for hun var så glad for at være hos os. Hun boede ikke så langt væk og kunne let komme flere gange om dagen også i weekenderne!"

LÆS OGSÅ:Pia Kjærsgaard: Jeg har mange oplevelser, som jeg ikke har kunnet forklare

Hvordan tolker du den oplevelse?

"Jeg stod målløs! Hjemmehjælperen vidste jo absolut intet om den påbegyndte novene om hjælp. I min vildeste fantasi havde jeg ALDRIG kunne finde frem til denne løsning. At hjemmehjælperen kom med denne idé og fik kommunens tilladelse til at være hos os 14 dage i træk fem til seks gange om dagen, var for mig helt tydeligt Guds svar på min bøn. Ud fra min tro var der intet uforklarligt i dette, men det var totalt overraskende og overvældende!"

"Foruden at få en tiltrængt ferie blev min tro på og tillid til Gud og bønnens kraft bestyrket og uddybet."

"Gud er i Jesus, det menneskevordne ORD, altid Emmanuel - Gud med os. Det er julens budskab, og det er ikke uforklarligt, men vidunderligt forunderligt!"

Hvad laver du den 24. december? Hvad betyder julen for dig?

"Den 24. december er ikke julen selv, men 'blot' forberedelserne til den. Den dag pynter vi kirken og vores fælles rum. Men den vigtigste forberedelse og optakt til julens højtid er vores bøn begyndende med første vesper (aftenbøn) klokken 17.30. Den danske tradition med at fejre jul om aftenen d. 24. december er opstået som følge af denne første aftenbøn."

"Da vi er i Danmark, får vi en lille julemiddag om aftenen den 24., men vi fejrer først rigtig jul den 25. Senere på aftenen den 24. beder og synger vi de såkaldte julevigilier (= at våge), som indeholder profetierne fra Det Gamle Testamente om Messias´ komme."

"Klokken 24 har vi midnatsmessen. Her fejrer vi, at Jesus blev født om natten til den 25. For os starter julen altså først rigtigt, når den næsten er overstået for de fleste andre. Til gengæld pakker vi først alle juleting inklusive julekrybbe og -træ væk dagen efter den 6. januar, helligtrekonger."

LÆS OGSÅ:Helligtrekonger markerer julens afslutning

Søster Anna-Maria Kjellegaard er nonne og åndelig vejleder i benediktinerklosteret i Høsterkøb

LÆS ALLE AFSNIT AF JULEKALENDEREN "EN UFORKLARLIG OPLEVELSE"

Andre læser lige nu