Spørg

Kan man leve et godt liv uden religion?

Mon ikke de fleste kan blive enige om, at det gode liv er et liv i fred, glæde, kærlighed og forsonlighed i forhold til omgivelserne, skriver teolog og sygeplejerske Lene Skovmark. Foto: NIMA STOCK/ritzau

Kan man leve et godt liv uden religion, spørger en læser. Teolog og sygeplejerske Lene Skovmark svarer på spørgsmålet.

Spørgsmål:

Kære brevkasse,

Kan man leve et godt liv uden religion?

Venlig hilsen Dres.

Svar:

Kære Dres,

Om man kan leve et godt liv uden religion, det er et interessant spørgsmål. Det kommer an på, hvad man forstår ved et godt liv, og hvad man forstår ved religion. Mon ikke de fleste kan blive enige om, at det gode liv er et liv i fred, glæde, kærlighed og forsonlighed i forhold til omgivelserne.

At udleve sit potentiale og sine drømme. At der er en mening med det hele. At tro på noget. Det kan være tro på Gud, kærligheden, sig selv eller – på det gode liv! I bedste fald er de religiøse ritualer, skrifter og vejledere med til at understøtte og værne om det gode liv.

I Danmark har religion (kristendommen) ikke længere så fremtrædende en rolle, men De Ti Bud (som genfindes i forskellig udformning i andre religioner og kulturer) ligger dog til grund for lovgivning - som en guideline for sameksistens og som et værn mod ondskab og lovløshed.

De religiøse traditioner er i sig selv, i deres essens, gode og bærere af en sund spiritualitet. Men religion kan misbruges til magt, formynderi og krav påat have sandheden, eller den kan reduceres til stivnet dogmatisme og fundamentalisme.

Alle religioner har profeter eller visdomslærere (i Østen kaldet guruer). Kristendommens centrale person er Jesus Kristus, som netop viser os det gode liv – med sit eksempel og med sin vejledning.

Han lover liv i overflod, en fuldkommen glæde og virkelig frihed. Han er det fuldkomne menneske og er det potentiale og forbillede, som vi alle bærer i os og som kan udfoldes. Hele hans undervisning handler om, hvordan vi kan leve et godt liv med hinanden.

Jeg tror, at mennesket er designet til at høre til, at være en del at noget (ultimativt) større. Det kalder jeg for Gud. Religionerne rummer en essens, som er til inspiration for det gode liv, både som individ, som fællesskab og samfund. Så hvorfor ikke?

Mange hilsner

Lene Skovmark

Teolog og sygeplejerske

www.aabentland.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.