Spørg

Kan vi få nadver til vores katolsk-protestantiske bryllup?

Af dit spørgsmål lyder det, som om ønsket om kommunion mest er hos din kommende svigermoder. Men faktisk ville det være muligt til jeres bryllup, at også du modtog kommunion, svarer katolsk præst Daniel Nørgaard. Foto: Colourbox

Vil det være muligt at modtage nadver ved vores katolske bryllup, spørger en protestantisk læser, da det er et stort ønske for hendes kommende svigermor. Katolsk præst Daniel Nørgaard svarer

Spørgsmål

Kære brevkasse

Jeg har et spørgsmål vedrørende kommunion (nadver, red.) i forbindelse med en kirkelig vielse i en katolsk kirke.

Min forlovede er katolik, og jeg er medlem af folkekirken. Vi skal giftes til juli i en katolsk kirke og har fået at vide, at der ikke vil komme til at være kommunion, fordi den ene part (altså min familie og jeg) er protestanter.

Min forlovedes mor er rigtig ked af, at hun ikke kan få nadver til sin søns bryllup. Hun har hørt fra en anden præst, at det kan man altså godt, hvis den ikke-katolske part siger god for det.

Vi har prøvet at læse os frem til, om det er muligt eller ej, men har ikke kunnet finde nogen information om dette.

Hvad siger I? Er det muligt, at katolikker kan gå til kommunion til en vielse, selvom den ene part ikke er katolik? Hvis ikke, hvorfor?

Med venlig hilsen
Cecilie

Svar

Hej Cecilie

Tillykke med jeres beslutning om at blive gift!

Spørgsmålet om kommunion i forbindelse med et bryllup er i virkeligheden et spørgsmål om, hvorvidt brylluppet skal finde sted under en messe. Man uddeler ikke blot kommunion, men fejrer også en messe med nadverbøn og de andre faste dele af messen.

Normalt vil et bryllup mellem en katolik og en ikke-katolik finde sted udenfor en messe, men hvis begge parter er døbt, kan den lokale biskop give en tilladelse til at fejre messe i forbindelse med et bryllup, og kommunionen er således en mulighed, i hvert fald for din forlovede og for din kommende svigermoder.

Men spørgsmålet er, om det virkelig vil være det bedste for jeres bryllup, hvis det bliver fejret sammen med en messe? De fleste katolske vielser i Danmark er mellem en katolik og en protestant. Jeg plejer i sådanne tilfælde selv at anbefale, at vielsen er uden messe og dermed også uden kommunion. I så fald holder vi en gudstjeneste med salmer, læsninger fra Bibelen, prædiken og diverse bønner.

Brylluppet uden messe vil nok vare ca. 40 minutter, især afhængigt af hvor mange og hvor lange musikindslagene er. Hvis der også er messe, vil det nok vare 20 minutter mere.

Meget ofte er de færreste af deltagerne til vore katolske bryllupper selv katolikker, og det er i sådanne tilfælde, at jeg anbefaler, at brylluppet er uden messe. Mange finder gudstjenesten for lang, hvis der også er messe, og messens dele er svære at forstå og værdsætte, hvis man ikke har været til en messe før.

Men der er også tilfælde, hvor messen er så vigtig for den katolske part, at vi holder brylluppet under en messe (som nævnt med biskoppens tilladelse). Det kan sagtens give god mening, og derfor er det også en god idé, at præsten hører jer ad og sammen med jer finder den bedste løsning.

Af og til må hensynet til præsten dog også komme først. Jeg har prøvet at have tre bryllupper en lørdag og derefter menighedens messe. Hvis hvert bryllup havde været med messe, havde jeg overtrådt en regel, som siger, at præster kun må fejre to messer om dagen. Messen er for os noget ganske særligt, som man ikke blot kan gennemføre fire gange på en dag, så præstens nej til kommunion kan også skyldes et ellers fyldt program.

Af dit spørgsmål lyder det, som om ønsket om kommunion mest er hos din kommende svigermoder. Men faktisk ville det være muligt til jeres bryllup, at også du modtog kommunion, hvis det altså foregår under en messe. Det kræver også biskoppens tilladelse, og det forudsætter først og fremmest, at du har den samme tro om eukaristien (nadverens sakramente), som vi har i Den katolske Kirke. Det vil kræve en længere samtale med jeres præst, men det er værd at tage stilling til.

Jeg håber, at I finder den bedste måde at gøre jeres bryllup til både en smuk begivenhed og en velsignet begyndelse på jeres ægteskab.

Med venlig hilsen
Daniel Nørgaard
Katolsk sognepræst og ansvarlig for koordinering af ægteskabsforberedelsen
i Den katolske Kirke i Danmark

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.