Debat

Katolik: Sådan fejrer vi Sankt Ansgar på søndag

Sankt Ansgar fejres også i Sverige og Tyskland, især i hans bispedømme i Hamburg, hvor han døde, skriver katolik Ulla Elmquist. Billedet er fra fejringen ved Sankt Ansgars Kirke i København. Foto: Ulla Elmquist

På søndag fejrer danske katolikker Sankt Ansgar, som bragte kristendommen til Danmark. Katolik og kirketjener Ulla Elmquist fortæller om fejringen, som starter med en helt særlig procession

Den sidste søndag i januar fejrer katolikkerne i Danmark Sankt Ansgar, Nordens Apostel, der som den første bragte kristendommen til Skandinavien. I Sankt Ansgars Kirke i København fejrer vi ham både ved messen lørdag aften og især til højmessen søndag kl. 10, hvor det altid er biskop Czeslaw Kozon, der leder messen sammen med kirkens sognepræst.

Den hellige Ansgar døde den 3. februar 865, og den 3. februar er derfor hans officielle helgendag, men i sin egenskab af at være de danske katolikkers første værnehelgen fejres dagen altid sidste søndag i januar. Det er så alle katolikker har mulighed for at fejre ham ved en søndagsmesse. Den første søndag i februar er reserveret til Herrens fremstilling i templet, kyndelmisse, og Sankt Ansgar kan derfor ikke fejres denne dag.

Sankt Ansgars Kirke blev oprindeligt indviet i 1842 med navnet ”Kgl. Kejserligt Gesandtskabskapel”, men ved den højtidelige indvielse i 1865, i tusindåret for Ansgars død, fik kirken sit nuværende navn. Ved samme lejlighed blev relikvier af selveste Sankt Ansgar overført til kirken fra Tyskland. Disse relikvier, som består af nogle små knoglestykker fra Ansgars arm, ligger i et særligt skrin, som på Sankt Ansgars festdag bæres ind i kirken ved indgangsprocessionen og stilles foran alteret.

Senere på dagen kl. 16.30 er der festvesper (vesper er solnedgangsmesse, red.), hvorunder skrinet bæres rundt i kirken, mens der synges alle helgeners litani. Her påkalder man en lang række helgeners forbøn. En forsanger synger helgennavnet, og menigheden svarer ”bed for os”.

Det er ofte mig, der har fået lov at synge helgennavnene, og der er mange navne, side op og side ned. Hele menigheden følger efter skrinet rundt i kirken, mens de synger ”bed for os”. Dagen afrundes med en hyggelig reception i menighedssalen.

Til messen om morgenen synger vi gerne to særlige salmer, der hylder Ansgar for at have bragt kirken til Danmark. Og dagens særlige bøn i messen har også fokus på Sankt Ansgar. Den lyder:

”Gud, den salige apostel Ansgar blev efter din vilje sendt til at oplyse Nordens folk ved Evangeliet. Giv os på hans forbøn bestandig at vandre i din sandheds lys. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed. Amen.”

Sankt Ansgar fejres også i Sverige og Tyskland, især i hans bispedømme i Hamburg, hvor han døde. I andre lande er det valgfrit, om man vil fejre ham, men jeg ved, at i Amerika og eksempelvis Spanien, der kalder ham Oscar, er der mange, der kender ham. Det ved jeg, fordi der om sommeren af og til kommer turister fra de lande, som vil købe billeder af ham, eller se hans helgenskrin.

I den ortodokse kirke i Bredgade har de en ikon af Ansgar - så katolikkerne er ikke de eneste, der ærer den mand, der bragte evangeliets budskab til Danmark.

Ulla Elmquist er sakristan (kirketjener) i Sankt Ansgars Kirke, København