Indblik: Mormoner i Danmark

Fortællingen går på, at Joseph Smith i 1820 begyndte at opleve en række åbenbaringer som del af sin religiøse søgen. Han mødte blandt andet Gud og Jesus, som fortalte ham, at der ikke fandtes nogen sand kristen kirke på jorden. Foto: Peter Hove Olesen/ritzau

Mormonerne har været etableret i Danmark siden midten af 1800-tallet

Mormonerne betegner sig selv som en kristen bevægelse, men er på flere måder forskellige fra de kristne kirker. Den største forskel findes i, at de henviser til en helt anden profetisk autoritet end andre kristne, nemlig til kirkens grundlægger, Joseph Smith.

Fortællingen går på, at Joseph Smith i 1820 begyndte at opleve en række åbenbaringer som del af sin religiøse søgen. Han mødte blandt andet Gud og Jesus, som fortalte ham, at der ikke fandtes nogen sand kristen kirke på jorden. Han blev derfor bedt om selv at grundlægge den.

Mormonerne opfatter altså sig selv som genoprettere af den eneste kirke, der har myndighed af Kristus til at udføre ordinancer som eksempelvis dåb. De vil ofte helst bruge navnet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, da navnet ”mormon” fjerner fokus fra Kristus.

Mormonerne har deres egen samling af helligskrifter

Der er dog en del uden for kirken, der ikke ser mormonerne som en kristen kirke. Det skyldes blandt andet, at de harderes egen samling af helligskrifter kaldet ”Standardværkerne”.

Standardværkerne består af: Bibelen, Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, lære og pagter for Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og Den Kostelige Perle.

Specielt Mormons Bog er et vigtigt skrift for mormonerne. Det er et ældgammelt skrift, der omhandler tidlige kristne på det amerikanske fastland, og ligesom Bibelen omhandler det folkets historiske og religiøse gerninger, herunder grundlæggeren Joseph Smiths religiøse søgen. Bogen beskriver blandt andet Kristi besøg og undervisning blandt disse mennesker efter hans genopstandelse.

Ydermere er Gud, Kristus og Helligånden for mormonerne tre forskellige væsener, hvilket også adskiller sig fra den traditionelle lære om treenigheden.

Medlemmer og organisation i Danmark

I dag er der 4355 medlemmer af den danske mormonkirke, som er spredt over 23 menigheder rundt i landet. Dette er geografisk fordelt i to ”stave”, ( det, der svarer til et bispedømme, red.):

Københavns stav, der dækker Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, og Århus stav, der dækker Jylland og Fyn.

Man tilslutter sig kirken ved at indgå i frivillig dåb. Det kan ske i alle mormonkirker i landet. Da der lægges vægt på frivillighed, døber mormonerne ikke spædbørn.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige går meget op i slægtsforskning, og har blandt andet opbygget verdens største slægtsarkiv. Tanken bag arkivet er at udføre stedfortrædende ceremonier som for eksempel dåb på vegne af de døde.

Så vidt man har mulighed for det, skal alle mormoner betale en tiendedel af deres indkomst til kirken. Medlemmerne forventes også at faste en gang om måneden og bruge deres penge på kirkens forskellige humanitære initiativer.

Mormonernes tempel er kun for kirkens medlemmer

Mormonismen praktiseres i de forskellige kirker rundt i landet, hvor man kommer ugentligt. Disse kirker er åbne for folk, der ikke er mormoner. Ud over de forskellige kirker rundt i landet, har mormonerne også et såkaldt ”tempel” på Frederiksberg i København, der blev indviet i 2004.

Templet er det helligste rum for mormonerne og det adskiller sig fra kirkerne ved kun at være tilladt for medlemmer. Templet bliver opfattet som tildelt Gud, hvilket gør det til stedet, hvor man er Gud nærmest og udfører bestemte ritualer og ceremonier, der kun hører til i templet. Skandinaviens eneste andet mormontempel ligger i Stockholm.

Præsteskabet i mormonkirken er organiseret hierarkisk. Det betyder, at der er forskellige grader af præsteskab. Den største autoritet ligger hos kirkens præsident, der anses som en profet, der får åbenbaringer fra Jesus.

Præsidentens hovedsæde er i Salt Lake City i Utah i USA, og tjenes i dag af Thomas S. Monson. Kvinder kan ikke ordineres som præster.

Den mormonske kirke vokser i antal

Mormonkirken er et stadig voksende kristent samfund.

På verdensplan er kirken er steget fra 8 millioner til over 16 millioner medlemmer i tidsrummet 1971-2012. Ifølge kirken selv kommer der cirka en million nye medlemmer hver tredje år. Dette er både konvertitter og folk, der bliver født ind i kirken.