Klima og tro

Modelfoto. Ritzau Scanpix/Val_Zar
Føler religiøse mennesker et særligt ansvar for skaberværket, og mener kristne, muslimer, jøder og buddhister det samme? Dyk ned i religionernes syn på miljø- og klimaspørgsmålet her. Få blandt andet svar på:
  • Hvad er en grøn kirke?
  • Hvilken holdning har muslimer til klimaforandringerne - og hvad med paven?
  • Hvorfor bliver religion blandet ind i spørgsmålet om jordens klima og miljø?

1. Religioner og klima

Gør først noget ved den indre forurening

Hvis vi vil gøre noget ved klimaet, må vi forandre os selv først. Tingene hænger nemlig sammen, når man ser klimaforandringerne i et buddhistisk perspektiv. Bodil Wellendorf, der er buddhist, fortæller i det følgende om klima og karma

Debat

Præst: Klimadebat skal ikke bare lande på Guds bord

Klimaets udvikling er en global problemstilling, og ingen går fri. Det er vores liv og vores efterkommeres liv, det handler om, skriver sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen

2. Fra overforbrug til afholdenhed?

Askese i verdensreligionerne

Mange lever et asketisk liv, og afholder sig frivilligt fra sex, god mad og alkohol af religiøse årsager. Men klimadebat, finanskrise og et større fokus på sundhed, har fået flere til at inddrage asketiske elementer i deres livsstil

3. Økologisk teologi

”Det er børn og unge, som skal leve i den verden, vi påvirker”

Den økologiske teologi vinder betydning rundt omkring i det kirkelige landskab. Tendensen bekræftes blandt andet af den miljø-og klimaarbejdsgruppe, som den kirkelige børne- og ungdomsorganisation KFUM & KFUK netop har nedsat til at øge organisationens og vores fokus på klima- og miljøspørgsmål

Serie: Økoteologi

Økoteologi handler om at sætte spørgsmålstegn ved vores fokus på vækst

En række kirker har samlet sig i initiativet "Grøn kirke," der kalder til kamp for klimaet og respekt for skaberværket. En af præsterne bag Grøn kirke Helene Wonsbek Rasmussen fortæller her om, hvorfor det er en god idé for kirken at kere sig om miljøet

Mennesket i naturen

Præst: Naturen er ikke til for menneskers tilfredsstillelse

Den væsentligste erkendelse i den kristne betragtning er, at vi fuldt lige så meget er forpligtet på naturen for dens egen skyld som for mennesket for dets egen skyld, mener sognepræst Martin Ishøy

Serie: Økoteologi

Lektor: Økoteologi kan - i en dansk kontekst - forekomme naiv

Vi skal tage vare på jorden og alt levende, vil økoteologer mene. Men hvordan stemmer det overens med klassisk luthersk teologi, og kan vi frelse kloden, når vi ikke kan frelse os selv? Vi har talt med lektor i teologi Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Er det godt – teologisk set – at fokusere på at sortere skrald, hvis vi samtidig producerer endnu mere skrald, end vi kan sortere?

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, lektor i teologi

Serie: Økoteologi

Katolikker er forpligtet på at passe på jorden

Daniel Nørgaard er katolsk præst, og han kunne godt tænke sig, at økoteologien fyldte mere, end den gør i dag

4. Grøn kirke
Spørg

Hvad gør kirken for miljøet?

Der er 143 grønne kirker i Danmark i dag, svarer kommunikationsmedarbejder Hanna Smidt

Når kirken vil være miljøbevidst

Klimaforandringer er et varmt emne i kirkesamfund verden rundt. I dansk kirkeliv har det foreløbig fyldt mindre, men de grønne tendenser er ikke visnet bort

Grøn Kirke fortsætter klimakampen

Det kirkelige initiativ Grøn Kirke har de seneste år markeret sig med klokkeringning for klimaet, kirkelig klimastafet og energicertificering af præstegårde. Af den grund er Grøn Kirke blandt de syv nominerede til Kristeligt Dagblads initiativpris 2010

Grøn Kirke vil ikke moralisere, men løfte et ansvar

Grøn Kirke rykker ikke ud med løftede pegefingre. Men vi tager det alvorligt, at videnskaben viser, at vores jord er truet, skriver Keld Hansen, formand for Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd

Billedserie

Klimagudstjeneste: Vi har været ualmindeligt ulydige

I et hav af blåt lys og røg blev kirkegængere formanet af Desmond Tutu, Pave Frans og patriark Barthlomæus af Konstatinopel, da der var stor klimagudstjeneste i Københavns Domkirke

5. Skabelsesteologi

Hvad er skabelsesteologi?

Med udgangspunkt i den gudskabte verden og det gudskabte liv vendte skabelsesteologerne tilbage til naturlig gudserkendelse som baggrund for etikken

Debat

Adventistpræst: Vi har kun fået kloden til låns

Gud overgav mennesket opgaven at forvalte den verden, han havde skabt. Dette ansvar er aldrig taget fra mennesket, mener adventistpræst Henrik Jørgensen

6. Håbsteologi

En af de teologer, der har udfoldet en kristen håbsteologi, er den tyske professor emeritus fra Tübingen Jürgen Moltmann. Han mener, at økologi er det vigtigste teologiske og etiske emne i nutiden. Hans fokuserer i sin håbsteologi på en økologisk forvaltning af verden. Og håbet er der stadig, selvom han ikke altid har haft det.

Håb og husførelse. En præsentation af Moltmanns økologi-etik

En af de teologer, der har udfoldet en kristen håbsteologi mest suverænt nogensinde, er den nu 92-årige tyske professor emeritus fra Tübingen Jürgen Moltmann. Dagens kronikører tegner et portræt af en det 20 århundredes helt store teologer

7. Debat

"Kirken skal blande sig uden om klimadebatten"

Kirken har en, og sådan set kun én hovedopgave: At forkynde evangeliet om, at vi ved troen på Jesus kan blive renset for vores synder, mener læge og forfatter Thomas Teglgaard

Tragisk CO2-rekord - hvor bliver kirken af i debatten?

"Hvor er de klare og hørlige budskaber om den foragt for Gud som skaberen af himmel og jord, som den fortsatte umådeholdne udledning af CO2 betyder," spørger sognepræst og ph.d. i miljøetik Martin Ishøy

Klimadebatten er baseret på religion

Religion spiller en stor rolle i klimadebatten, blandt andet når vi kæmper for at redde truede dyrearter, der ikke har nytteværdi, lyder det i en ny bog af dansk teolog

8. Seneste
Serie: Religion for øje

Præsters natursyn påvirker klimakrisen

Hvad har klimakrisen og kristendommen med hinanden at gøre? Spørger man de præster, der er en del af den tværkirkelige gruppe Grøn Kirke, er svaret alt. For dem giver det slet ikke mening at tale om jordens klima uden at tale om skaberen af det hele

Indføring

Hvad er naturreligion?

I en tid med klimaforandringer og voksende skepsis mod undertrykkende overherredømmer er der kommet et behov for at se på historien med nye øjne. Hvad er gået tabt i tidens løb? Hvorfor er menneskenes levevis ikke bæredygtigt? Et af svarene kan ligge i religionshistorien

Indføring

Procesteologiens forhold til naturen

Naturen har altid været et vigtigt omdrejningspunkt for procesteologien. Den moderne procesteologi har, som følge af dens kernebegreber, fra begyndelsen været orienteret mod klimaet og relationen mellem naturen og mennesket

Klima og tro

Hvilket natursyn står bag klimakrisens fremkomst?

Ifølge den danske teolog K.E. Løgstrup har kristendommen forårsaget den naturopfattelse, der har muliggjort menneskeskabte klimaforandringer. Men kristendommen rummer også alternativet til denne opfattelse, mente han

Er Greta Thunberg en klimaprofet?

Greta Thunberg er på flere måder sammenlignelig med profeter fra religionshistorien, men der er også centrale elementer, der adskiller dem

Klima og tro

Dyrene minder os om kroppen som en livsgave fra Gud

I krydsfeltet mellem klima og tro spiller dyrene også en stor rolle. Religion.dk har i denne serie talt med tre af de mest fremtrædende debattører på området om deres forhold til dyr, klima og tro

Grønne initiativer bryder med klimaskepsis hos evangeliske kristne

Er USA’s evangeliske kristne klimabenægtere? Ikke nødvendigvis. For selvom forskning viser, at hvide evangeliske kristne har størst tilbøjelighed til at forholde sig skeptisk til, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte, så eksisterer der også initiativer på den kristne højrefløj, der opfordrer troende til klimahandling

Klima og tro

Dyrene er mine medborgere her på Moder Jord

I krydsfeltet mellem klima og tro spiller dyrene også en stor rolle. Religion.dk har i denne serie talt med tre af de mest fremtrædende debattører på området om deres forhold til dyr, klima og tro

Analyse

Lektor: Greta Thunberg er nutidens moralske helgen

Den unge klimaktivist Greta Thunberg trækker med sin fremtoning og dybt alvorlige ønske om global forandring på en lang katolsk tradition for meget unge religiøse seere, vurderer ph.d. og ekstern lektor Astrid Krabbe Trolle 

Se flere