Klima og tro

Føler religiøse mennesker et særligt ansvar for skaberværket, og mener kristne, muslimer, jøder og buddhister det samme? Dyk ned i religionernes syn på miljø- og klimaspørgsmålet her. Få blandt andet svar på:
  • Hvad er en grøn kirke?
  • Hvilken holdning har muslimer til klimaforandringerne - og hvad med paven?
  • Hvorfor bliver religion blandet ind i spørgsmålet om jordens klima og miljø?

1. Religioner og klima

Gør først noget ved den indre forurening

Hvis vi vil gøre noget ved klimaet, må vi forandre os selv først. Tingene hænger nemlig sammen, når man ser klimaforandringerne i et buddhistisk perspektiv. Bodil Wellendorf, der er buddhist, fortæller i det følgende om klima og karma

Debat

Præst: Klimadebat skal ikke bare lande på Guds bord

Klimaets udvikling er en global problemstilling, og ingen går fri. Det er vores liv og vores efterkommeres liv, det handler om, skriver sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen

2. Fra overforbrug til afholdenhed?

Askese i verdensreligionerne

Mange lever et asketisk liv, og afholder sig frivilligt fra sex, god mad og alkohol af religiøse årsager. Men klimadebat, finanskrise og et større fokus på sundhed, har fået flere til at inddrage asketiske elementer i deres livsstil

3. Økologisk teologi

”Det er børn og unge, som skal leve i den verden, vi påvirker”

Den økologiske teologi vinder betydning rundt omkring i det kirkelige landskab. Tendensen bekræftes blandt andet af den miljø-og klimaarbejdsgruppe, som den kirkelige børne- og ungdomsorganisation KFUM & KFUK netop har nedsat til at øge organisationens og vores fokus på klima- og miljøspørgsmål

Serie: Økoteologi

Økoteologi handler om at sætte spørgsmålstegn ved vores fokus på vækst

En række kirker har samlet sig i initiativet "Grøn kirke," der kalder til kamp for klimaet og respekt for skaberværket. En af præsterne bag Grøn kirke Helene Wonsbek Rasmussen fortæller her om, hvorfor det er en god idé for kirken at kere sig om miljøet

Mennesket i naturen

Præst: Naturen er ikke til for menneskers tilfredsstillelse

Den væsentligste erkendelse i den kristne betragtning er, at vi fuldt lige så meget er forpligtet på naturen for dens egen skyld som for mennesket for dets egen skyld, mener sognepræst Martin Ishøy

Serie: Økoteologi

Lektor: Økoteologi kan - i en dansk kontekst - forekomme naiv

Vi skal tage vare på jorden og alt levende, vil økoteologer mene. Men hvordan stemmer det overens med klassisk luthersk teologi, og kan vi frelse kloden, når vi ikke kan frelse os selv? Vi har talt med lektor i teologi Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Er det godt – teologisk set – at fokusere på at sortere skrald, hvis vi samtidig producerer endnu mere skrald, end vi kan sortere?

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, lektor i teologi

Serie: Økoteologi

Katolikker er forpligtet på at passe på jorden

Daniel Nørgaard er katolsk præst, og han kunne godt tænke sig, at økoteologien fyldte mere, end den gør i dag

4. Grøn kirke
Spørg

Hvad gør kirken for miljøet?

Der er 143 grønne kirker i Danmark i dag, svarer kommunikationsmedarbejder Hanna Smidt

Når kirken vil være miljøbevidst

Klimaforandringer er et varmt emne i kirkesamfund verden rundt. I dansk kirkeliv har det foreløbig fyldt mindre, men de grønne tendenser er ikke visnet bort

Grøn Kirke fortsætter klimakampen

Det kirkelige initiativ Grøn Kirke har de seneste år markeret sig med klokkeringning for klimaet, kirkelig klimastafet og energicertificering af præstegårde. Af den grund er Grøn Kirke blandt de syv nominerede til Kristeligt Dagblads initiativpris 2010

Grøn Kirke vil ikke moralisere, men løfte et ansvar

Grøn Kirke rykker ikke ud med løftede pegefingre. Men vi tager det alvorligt, at videnskaben viser, at vores jord er truet, skriver Keld Hansen, formand for Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd

Billedserie

Klimagudstjeneste: Vi har været ualmindeligt ulydige

I et hav af blåt lys og røg blev kirkegængere formanet af Desmond Tutu, Pave Frans og patriark Barthlomæus af Konstatinopel, da der var stor klimagudstjeneste i Københavns Domkirke

5. Skabelsesteologi

Hvad er skabelsesteologi?

Med udgangspunkt i den gudskabte verden og det gudskabte liv vendte skabelsesteologerne tilbage til naturlig gudserkendelse som baggrund for etikken

Debat

Adventistpræst: Vi har kun fået kloden til låns

Gud overgav mennesket opgaven at forvalte den verden, han havde skabt. Dette ansvar er aldrig taget fra mennesket, mener adventistpræst Henrik Jørgensen

6. Håbsteologi
7. Debat

"Kirken skal blande sig uden om klimadebatten"

Kirken har en, og sådan set kun én hovedopgave: At forkynde evangeliet om, at vi ved troen på Jesus kan blive renset for vores synder, mener læge og forfatter Thomas Teglgaard

Tragisk CO2-rekord - hvor bliver kirken af i debatten?

"Hvor er de klare og hørlige budskaber om den foragt for Gud som skaberen af himmel og jord, som den fortsatte umådeholdne udledning af CO2 betyder," spørger sognepræst og ph.d. i miljøetik Martin Ishøy

8. Seneste