Kommentaren

Jødechikaner i København er et nederlag for danskheden

Den jødiske privatskole, Carolineskolen, her udsat for rudeknusning, hærværk og graffiti. Foto: Leif Tuxen

Den internationale konflikt i Gaza og Israel er blevet en national konflikt i Danmark, mener David Jano. Det oplevede 200 børn på en jødisk privatskole i København denne sommer

Henover sommeren har mediebilledet i både Danmark og det store udland været præget af nye uroligheder og kampe i den mangeårige konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Efter syv uger med kampe kom der en våbenhvile mellem Israel og den palæstinensiske organisation, Hamas, der har magten i Gaza.
 Talrige kommentarer, artikler og programmer har været knyttet til situationen i Gaza, hvor sommeren 2014 har vist, at konflikten mellem Israel og palæstinenserne langtfra er løst.

Desværre så er ”en stor international konflikt” også kommet til Danmark, hvis man bruger integrationsminister i København, Anna Mee Allerslevs, ord. 

Den jødiske privatskole i København, Carolineskolen, har eksisteret mere end 200 år. Navnet Carolineskolen kommer fra prinsesse Caroline, der var skolens protektrice. Prinsesse Caroline var datter af kong Frederik 6. og levede fra 1793 til 1881.

I starten var de jødiske privatskoler i København opdelt i drenge- og pigeskoler, hvor Carolineskolen fra 1805 var en pigeskole. Drengene og pigerne er med tiden slået sammen og fra begyndelsen af 1970erne har Carolineskolen været beliggende på det ydre Østerbro tæt ved Ryparken Station.

Det var her, at forældre og elever en morgen i august 2014 blev vidner til omfattende hærværk mod skolen, med smadrede ruder og hadefyldte politiske budskaber skrevet med graffiti på skolens mure.

Skolen har siden 1980erne været omringet af hegn, da der dengang var bomber mod Københavns Synagoge. Hegnet var klippet op i nattens mulm og mørke. Der er i øvrigt tilknyttet en børnehave til selve skolen, hvilket gør at der alt i alt er tale om 200 børn i alderen op til 15 år. På murene kunne man læse ordene ”Ingen fred til jer Zionistsvin”. 

Sagen er endnu ikke blevet opklaret af Københavns politi, men episoden må siges at være et lavpunkt i nyere dansk historie.

At en international konflikt i Mellemøsten finder sted mellem Israel og palæstinenserne har ingen sammenhæng med danske jøder. Det er en misforstået opfattelse, at jøder i Danmark skal tages til indtægt for, hvad staten Israel foretager sig.

Tendensen har desværre været klar, med et stigende antal antisemitiske hændelser i løbet af sommeren 2014, hvor urolighederne er blusset op igen i Gaza. Det er tilladt at være kritisk over for Israel, men at være kritisk overfor Israel har ingen sammenhæng med mishagsytringer overfor danske jøder. Tidligere er vores svenske naboby Malmø blevet kendt for at være arnested for kedelige hændelser overfor jødiske borgere og institutioner, men det grimme fænomen er nu også dukket op til overfladen i København. 

Tidligere på året, inden den kedelige episode fandt sted på Carolineskolen, havde DR2 i magasinet "Deadline" fokus på netop den stigende antisemitisme i det danske samfund.

Vært Adam Holm havde budt formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark, Dan Rosenberg Asmussen, i studiet for diskutere antisemitisme i Danmark sammen med Christian Braad Thomsen og Zubair Butt Hussein.

Den danske filminstruktør, Christian Braad Thomsen, kunne skråsikkert erklære at der ikke fandtes antisemitisme i Danmark, da det ikke lå til danskerne. Det vides ikke, hvad dette udsagn byggede på og blev aldrig forklaret, men episoden på Carolineskolen og de mange andre rapporterede episoder i sommerens løb taler tydeligt et andet sprog. 

Formentlig vil Christian Braad Thomsen endnu engang postulere, at jøder med sympati for staten Israel er legitime mål verden rundt. Det er et forkvaklet synspunkt, i stil med sammenligningen mellem Israel og Nazi-Tyskland, som Adam Holm i Weekendavisen for nylig har modbevist.

Der er mange mennesker verden rundt, inklusiv i Danmark, som har en mening og holdning til begivenhederne i Mellemøsten. Det gælder både jøder, muslimer og alle andre danskere. Men det er en kedelig tendens at antisemitisme, også i Danmark, tilsyneladende stiger i takt med begivenhedernes gang i Israel, Gaza og på Vestbredden. 

David Jano er cand. mag. i Moderne Mellemøststudier og panelist på religion.dk