Se forårets kommentarpanel på religion.dk

Hver uge vil en af skribenterne fra kommentarpanelet forholde sig til et aktuelt emne i debatten om religion og samfund. Foto: SkyLine - Fotolia

Religionsfrihed, flygtninge og ateisme. Hver uge vil en af religion.dk's faste kommentarskribenter forholde sig til en aktuel sag i debatten om religion og samfund. Mød dem her

Morten Kvist er teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1984, ansat som præst for Ryslinge Frimenighed (1985-93), redaktør af Højskolebladet (1986-91) og forstander på Askov Højskole (1993-98). Siden januar 1998 ansat som præst for Herning og Gjellerup valgmenigheder.

Fra 2003-2010 medlem af Det etiske Råd, siden 2007 medstifter af og formand for Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, fra 2008-11 formand for Udsatterådet i Herning Kommune.

Bidragyder til Islamkritisk netværk i Folkekirken, har jævnligt bidraget med essays og artikler i dagblade, tidsskrifter og bøger. Skribent på religion.dk og kristendom.dk siden januar 2010 og på Den korte Avis.

Medstifter af dannelsesinitiativet Rønshovedgruppen i 2012.

Læs Morten Kvists debatindlæg 

Saliha Marie Fetteh er født i Skagen, Danmark. Hun er uddannet folkeskolelærer ved Odense Lærerseminarium, cand. mag i moderne mellemøststudier fra Syddansk Universitet med sidefag i arabisk. Endvidere har hun en bachelor i arabisk fra Mustasariyya University, Bagdad, Irak, hvor hun har boet i otte år.

Saliha Marie Fetteh er ansat som ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed på Syddansk Universitet ved Center for Mellemøststudier og underviser i arabisk og kulturforståelse på VUC i Odense. Derudover er hun foredragsholder og aktiv i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Skribent ved religion.dk siden december 2012.

Saliha Marie Fettehs religiøse baggrund er islam, som hun konverterede til i en ung alder. 

Læs Saliha Marie Fettehs debatindlæg 

David Jano er cand. mag. i Moderne Mellemøststudier fra Syddansk Universitet og har samtidig en BA i Historie med tilvalgsstudier i Klassisk Jødisk Historie fra Københavns Universitet.

Han har desuden læst på University of Haifa i Israel og er ekspert i israelsk politik, kultur og historie. Han underviser ydermere på Folkeuniversitet og skriver samtidig fast for Nyhedsmagasinet RÆSON og på sin egen hjemmeside davidjano.dk

Han interesserer sig, som det tydeligt fremgår, for alt, hvad der indeholder israelsk politik, kultur og historie. Herunder hører selvfølgelig også religion i det moderne Israel og resten af Mellemøsten. Skribent ved religion.dk siden august 2012.

Læs David Janos debatindlæg

Knud Jørgensen er cand.theol. og ph.d. i missionsvidenskab. Han har arbejdet med kommunikation i Etiopien og Geneve. De sidste år har han især arbejdet med lederuddannelse og med missions- og religionsteologi.

Tidligere direktør for stiftelsen Areopagos, nu pensionist og førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Interesser sig for Missionsteologi, religionsteologi, dialog. Skribent ved kristendom.dk og religion.dk siden marts 2007.

Læs Knud Jørgensens debatindlæg

Pernille Vigsø Bagge er sognepræst i Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted. Hun er desuden byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune for SF og sidder i hovedbestyrelsen i KFUF's sociale arbejde.

Pernille Vigsø Bagge er tidligere folketingsmedlem og har været kirke-, uddannelses- og ligestillingsordfører. Hun har skrevet for religion.dk siden oktober 2010. 

Læs Pernille Vigsø Bagges debatindlæg

Mikael Aktor er lektor i religionshistorie ved Syddansk Universitet. Skribent ved religion.dk siden juni 2015.
 
Læs Mikael Aktors debatindlæg 

Hassan Sabrier født og opvokset i Irak og kom til Danmark som krigsflygtning, da han var 6,5 år. Han er studerende på Zahle og dansk-arabisk tolk. Han har en stor interesse for religion (religiøs spiritualitet indenfor især islam), kulturmødet, integration, borgerrettigheder og børn og unges udvikling, uddannelse såvel som dannelse. Sabris ønsker at bygge bro og skabe en mangfoldig virkelighed med fokus på den enkeltes frie vilje til at vælge fra og til. Han tror, at man kan rykke holdninger gennem den positive dialog. 

Hassan Sabri har gennemført kurser om islamisk-troslærer (aqaed) indenfor shia-islam, og han har rejst og boet i lande som Irak og Iran for at få et bredere billede af virkeligheden og den religiøse spiritualitet, der florerer i disse områder. Han har desuden holdt foredrag for lærerstuderende om arabisk kultur og sprog. Sabri har været skribent ved religion.dk siden juni 2015. 
 
Læs Hassan Sabris debatindlæg 

Marguerita Hvid Spangsberg er cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur med tilvalg i Religion, Politik og Samfund ved Aarhus Universitet. Derudover har hun en tillægsuddannelse i Journalistik. Hun har tidligere været volontør i Nigeria for Afrika InTouch, samt rejst i Cambodja ved en ansættelse i Danmission som blandt andet foredragsholder og tovholder. Marguerita Hvid Spangsberg har tidligere været ansat som fagredaktør ved kristendom.dk/religion.dk og har senest været ansat på Diakonhøjskolen blandt andet som underviser i religionspædagogik. Interesser inden for blandt andet kirke- og trosliv, teologi og litteratur. Hun blev i 2011 optaget i Den katolske kirke.

Marguerita Hvid Spangsberg er ansat som netværkskoordinator ved Afrika InTouch.
 
Læs Marguerita Hvid Spangsbergs debatindlæg 

Christine Tind Johannessen-Henry er cand.theol., ph.d. og ansat som postdoc. med projekt i sjælesorg ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, med tilknytning til Københavns Universitets Eliteprogram for Interdisciplinær Forskning, ”Changing Disasters”. Desuden ulønnet studenterhjælpepræst ved Studentermenigheden i København og Simeon-Sant Johannes Sogn, Københavns Stift.

Forfatter til udenlandske og danske artikler, primært om empirisk teologi, praktisk teologi og sjælesorg med vægt på tværfaglige emner som forhold mellem hverdagstro og systematisk teologi, sygdom og religion, traumer og pastoral teologi/-psykologi samt katastrofer og sjælesorg. Foruden den monografiske ph.d.-afhandling "Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst" (2013) har Christine Tind Johannessen-Henry skrevet bogen "Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv" (2015) på Forlaget Anis.

Christine Tind Johannessen-Henry underviser i udlandet det meste af foråret og vender først tilbage som kommentarskribent til juni. Skribent ved religion.dk siden oktober 2015.

Læs alle Christine Tind Johannessen-Henrys debatindlæg 

Præst og kommentarskribent Morten Kvist. Foto: Birgitte Rødkær.
Ekstern lektor og kommentarskribent Saliha Marie Fetteh. Foto: Mette Fabricius.
Cand.mag. og kommentarskribent David Jano. Foto: Privatfoto
Adjungeret professor og kommentarskribent Knud Jørgensen. Foto: Thorkild Amdi.
Sognepræst og kommentarskribent Pernille Vigsø Bagge. Foto: RUNE JOHANSEN
Lektor og kommentarskribent Mikael Aktor. Foto: Privatfoto.
Lærestuderende og kommentarskribent Hassan Sabri. Foto: Privatfoto.
Netværkskoordinator og kommentarskribent Marguerita Hvid Spangsberg. Foto: Privatfoto.
Cand.theol. og kommentarskribent Christine Tind Johannesen-Henry. Foto: © christoffer regild

Andre læser lige nu