Khader: Forældreopdragelse efterlyses!

Problemet må ikke bagatelliseres eller relativeres. Jeg har for eksempel hørt folk sige, at muslimer jo også bliver udsat for chikane. Det er sandt, men det retfærdiggør ikke det, der sker og bør slet ikke være et argument i debatten. Man løser ikke et problem ved at præsentere et andet, skriver Naser Khader. Foto: Camilla RøndeBTBM

Dialog er ikke nok, hvis jødiske børn chikaneres af andre børn. Det må skæres ud i pap for forældrene, at chikane og had kan få konsekvenser, mener mellemøstanalytiker Naser Khader

I sidste uge blev den offentlige debat heftig, da skoleleder Lise Egholm fortalte, at jødiske forældre bliver rådet til ikke at lade deres børn gå på en bestemt skole på Nørrebro, fordi de risikerer at blive udsat for mobning og chikane af palæstinensiske børn.

Godt nok trak Egholm senere i land, men det fjerner ikke problemet. Mobningen udspringer af et had, som nogle palæstinensiske børn bliver opdraget med et had, som stammer fra både Israel/Palæstina-konflikten, men også fra en gængs antisemitisme.

LÆS OGSÅ: Københavns borgmestre tager ikke chikane af jødiske børn alvorligt

Det er min personlige erfaring (som tidligere arabisk tolk og konsulent blandt andet på Nørrebro), at problemet er udbredt og at de, som arbejder professionelt med børn er meget opmærksomme på problemet.

Da jeg for nogle år siden skulle holde foredrag på en institution på Nørrebro, spurgte en pædagog mig om, hvad man skal stille op, når et barn siger, at det vil slagte jøder. Mit svar var, at det skal man tage meget alvorligt og straks gøre noget ved. Og at reaktionen bør være den samme, som hvis barnet kom fra et nazistisk hjem. Og det mener jeg stadig.

Dialog er ikke nok
Det er ikke nok blot at indføre mere dialog, sådan som borgmester for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Anna Mee Allerslev og borgmester for børne- og ungdomsforvaltningen Anne Vang forslår. Der skal være tale om en én-vejs-kommunikation, hvor man får skåret ud i pap, at det vil man ikke acceptere, og at det har konsekvenser.

LÆS OGSÅ: Borgmester om jødechikane: Det duer ikke at smide børn ud af skolen

Ikke bare barnet, men også barnets forældre skal forstå, at den form for mobning og chikane af andre børn ikke tolereres. Og det uanset hvilken gruppe, det drejer sig om. Alle har krav på at blive behandlet ordentligt, om man er jøde, muslim, kristen, jyde eller rødhåret. Forstår de involverede parter det ikke på den pæne måde, bør konsekvensen være, at børnene kan smides ud af den pågældende institution eller skole. Det skal have konsekvenser når folk - herunder også børn - spreder had.

Forældrene skal også opdrages
Det nytter med andre ord ikke blot at uddanne lærere og pædagoger til at håndtere den form for konflikter; det er også umådeligt vigtigt at få fat på forældrene, fordi det er her, det grundlæggende problem ligger. Det skal formidles til dem, at det vil få konsekvenser, hvis deres børn spreder had og chikanerer andre børn. Forældrene skal også opdrages.

LÆS OGSÅ:
10 religiøse konflikter

Forestil jer, at det havde været et barn af nazistiske forældre, som chikanerede muslimer. Mon ikke reaktionen var kommet prompte? Israel/Palæstina-konflikten er ingen formildende omstændighed.

Chikane må ikke relativeres
Problemet må ikke bagatelliseres eller relativeres. Jeg har for eksempel hørt folk sige, at muslimer jo også bliver udsat for chikane. Det er sandt, men det retfærdiggør ikke det, der sker og bør slet ikke være et argument i debatten. Man løser ikke et problem ved at præsentere et andet, og lige nu taler vi om chikane af jødiske børn.

Jeg har sagt det alt for ofte og må desværre sige det igen. Det er forældrenes ansvar, at deres børn opfører sig ordentligt, og hvis de ikke tager dette ansvar alvorligt, må det få konsekvenser ved at deres børn skal kunne smides ud af skolen eller institutionen.

Naser Khader er mellemøstanalytiker ved Hudson Institute og kommentarskribent ved religion.dk.