Kommentaren

Vi må kræve åbenhed og ærlighed fra moskeerne

Det er utilstedeligt, at kvinder og børns rettigheder trædes under fode på den måde, som det fremgår af dokumentarudsendelserne. Derfor skal vi handle, men handle klogt, mener tidligere folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge. Foto: Rune Johansen.

Når gæve politikere er færdige med at råbe, at det er for dårligt, hvad der sker i visse lukkede muslimske miljøer, så må de skride til handling og ordinere den rette medicin: Uddannelse, ligestilling, åbenhed og demokrati, mener tidligere folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge

De uhyrligheder, som TV2 i en række udsendelser dokumenterer om forholdene i udvalgte danske moskeer, kan på ingen måde bortforklares under henvisning til journalistiske metoder, manipulation eller andre halvhjertede forsøg på at vende hovedet væk.

Jeg må erklære mig enig med forsker ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, Niels Valdemar Vinding, som kalder den såkaldte rådgivning i moskeernes sharia-råd for kvaksalveri. Det er utilstedeligt, at kvinder og børns rettigheder trædes under fode på den måde, som det fremgår af dokumentarudsendelserne. Derfor skal vi handle, men handle klogt.

Ved at lukke moskeerne driver vi de antidemokratiske kræfter længere ud i mørket, så det er ikke hensigtsmæssigt, når det, vi gerne vil opnå, er at få tingene frem i lyset.

Derfor må vi i stedet for at lukke moskeerne, hvilket som nævnt mange gange i debatten også ville være i strid med både ytrings-, tros- og forsamlingsfrihed, kræve åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed fra disse moskeer gennem følgende tiltag:

Vi vil have en imamuddannelse, så moskeerne kan sikres oplyste og velfunderede forkyndere. En imamuddannelse på et dansk universitet vil sikre grundlæggende kundskab til danske normer, videnskabelig redelighed og en bredere tilgang til historiske og teologiske forskningsresultater.

Vi vil vide, hvordan regnskaberne ser ud i alle trossamfund, ligesom vi har fuld adgang til viden om folkekirkens økonomi.

Vi vil vide, om der i moskeerne er nedsat såkaldte rådgivningsorganer, og om disse rådgiver i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Vi vil vide, om børn og unge i disse moskeer behandles på en måde, så de er sikret mod omsorgssvigt. Vi vil oplyse om, at det i Danmark er strafbart at slå, true eller krænke andre mennesker, og at mennesker, der underviser børn, har en skærpet pligt til at indberette omsorgssvigt, trusler, vold og andet, der kan være til skade for barnets generelle udvikling.

Vi vil minde om, at ligestilling mellem kønnene helt konkret betyder lige rettigheder og nøjagtigt samme muligheder. Både i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i de små hjem. Vi vil sørge for, at det er sikkert, trygt og økonomisk muligt for en kvinde at forlade sin mand og bede om skilsmisse. Vi skal sikre muligheden for en ordentlig bolig, frihed fra social kontrol og sikkerhed, så børnene heller ikke efterlades i et voldeligt, truende eller krænkende miljø.

Så vil vi til gengæld holde op med at skære alle muslimer over én kam.

Vi vil rulle besparelserne på universiteterne, og i uddannelsessystemet i det hele taget, tilbage, fordi et samfund, der har brug for at oplyse og har brug for at flere ved mere, ikke sparer på den vigtigste investering af dem alle: nemlig uddannelse.

Vi vil sikre, at alle borgere i Danmark, uanset religiøst ståsted, udsættes for en klar og positiv holdning til almen dannelse, viden, kritisk sans og demokratisk tilgang til samfundets opbygning fra alle samfundets institutioner – fra vugge til grav.

Vi vil et samfund af oplyste, uddannede, selvforsørgende og myndige borgere, som så til gengæld må tro, tænke og samles om præcist det de vil, når bare det sker i respekt for og i tråd med de af fællesskabet vedtagne regler.

Religion er kommet for at blive. Det samme er menneskerettigheder, uddannelse, ligestilling, åbenhed og demokrati. Så når gæve politikere er færdige med at råbe, at det er for dårligt, hvad der sker i visse lukkede miljøer, så må de skride til handling og ordinere den rette medicin: Uddannelse, ligestilling, åbenhed og krav om demokrati. Koste, hvad det vil.

Pernille Vigsø Bagge er sognepræst og tidligere folketingsmedlem. Hun skriver kommentaren ved religion.dk.

Andre læser lige nu