Spørg

Konverterede jeg til islam ved min vielse?

Jeg er dog enig i, hvad den imam, der har viet jer, anbefalede dig, nemlig at du bør sætte dig ind i grundlæggende islamisk lære; om ikke andet kan det som kristen være interessant for dig at vide, hvordan muslimer forholder sig til Jesus, svarer mufti Imran bin Munir Husayn. Foto: Iris/Ritzau Scanpix.

Da jeg blev islamisk viet, gentog jeg nogle ord, som jeg ikke forstod. Nu er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt det var en konverteringsbøn. Er jeg konverteret mod min vilje? spørger en læser. Mufti Imran bin Munir Husayn svarer

Spørgsmål

Hej brevkasse

For fire år siden blev jeg muslimsk viet til min mand. Jeg sagde til ham dengang, at jeg ikke ville giftes med ham, medmindre jeg kunne beholde min tro som protestant. Det forsikrede han mig om.

Til selve vielsen skulle jeg tre gange gentage noget, som for mig her fire år senere lyder som den bøn, man siger i forbindelse med konvertering. Jeg var ikke selv klar over, hvad det var jeg sagde højt.

Jeg er nu blevet usikker på, om jeg konverterede til vielsen, da jeg hele tiden har ønsket at forblive kristen. Imamen, der udførte vielsen formanede mig også om, at jeg burde sætte mig ind i min mands religion, da han havde læst Bibelen, og derfor havde kendskab til min religion.

Har jeg konverteret i forbindelse med vores vielse? Og kan man i det hele taget konvertere uden at vide det?

På forhånd tak

Mia

(Spørgsmålet er blevet forkortet af redaktionen)

Svar

Kære Mia

Det korte svar er - i forhold til din beskrivelse af hændelsesforløbet og din egen indstilling under dette forløb - at du ikke er konverteret i forbindelse med din vielse. Man kan ikke umiddelbart konvertere til islam uden at vide det.

Det mere detaljerede svar:

En af de tidligste og mest anerkendte islamiske teologer, Imam Abu Hanifah skrev:

»Tro er at bekræfte med tungen og acceptere med hjertet«

I islamisk teologi defineres tro altså som noget, der "udtrykkes med tungen og accepteres i hjertet", og herudover følger praksis også med, som en fuldendelse af troen, således at både ens praksis og ytring er eller bliver i overensstemmelse med det, som man har accepteret i sit hjerte. Af disse tre aspekter er accepten i hjertet selve essensen i det at tro.

Hvis vi ser bort fra selve indholdet i troen (det vil sige de islamiske trosartikler med mere) og holder fokus på selve det at tro, så er det vigtigt at pointere, at en fremsigelse af trosbekendelsen uden at acceptere den, ikke kan betragtes som tro (eller konvertering) i islamisk forstand.

Det vil sige, man kan i princippet godt udadtil have accepteret islam (via sin ytring), men vil ikke i virkeligheden (det vil sige i Guds syn) være en troende, da Gud alene er velvidende om, hvorvidt en person accepterer eller ikke gør; og gør man sådan for at vildlede folk, så er det, hvad man ville kalde hykleri i teologisk forstand.

Det afgørende er altså, hvorvidt man accepterer med hjertet - og selvom det er vigtigt, hvad man siger og ytrer, så vil en konvertering ikke desto mindre være betinget af, at man har en hensigt om at konvertere, og at man faktisk accepterer de islamiske trosartikler i sit hjerte.

Man kan således ikke "komme til" at konvertere ved blot at sige nogle ord, som man hverken forstår eller er enig i, men blot fremsiger som led i et ritual - såsom en vielse. Det følger heraf, at man ikke kan snyde eller tvinge nogen til at blive troende.

Det eneste, man som menneske kan gøre, er at tilvejebringe viden og oplysning, hvorefter det enkelte individ selv må afgøre, hvorvidt vedkommende accepterer troen eller ej.

Ifølge din egen beskrivelse anser du dig selv for at være en protestant, og at du hele tiden har ønsket at forblive kristen. Derfor er det naturligvis, hvad du fortsat er.

Jeg er dog enig i, hvad den imam, der har viet jer, anbefalede dig, nemlig at du bør sætte dig ind i grundlæggende islamisk lære; om ikke andet kan det som kristen være interessant for dig at vide, hvordan muslimer forholder sig til Jesus, foruden at få indblik i hvor mange etiske og moralske værdier islam og kristendommen har tilfælles.

Du vil finde mange ting, som du sikkert kan genkende, og så vil du måske finde andre ting, som vil give dig nye perspektiver på din egen tro, og den måde du forholder dig til den på.

Der findes naturligvis en del litteratur om islam på dansk, men på baggrund af dit spørgsmål vil jeg henvise dig til Kompendium af Islamiske Tekster - del 1, 2. udgave, som giver en introduktion til islams grundlæggende lære på dansk (udgivet af IslamAkademiet, 2016). Jeg har selv været med til at samle og skrive værket, og du vil heri blandt andet kunne finde en kortfattet - om end teknisk - gennemgang af islamisk troslære, herunder både trosartiklerne såvel som en gennemgang af hvad det vil sige at tro.

Med venlig hilsen
Imran bin Munir Husayn
Mufti

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.