Kristendom

Kristendommen er verdens største religion med 2,2 milliarder tilhængere. Hovedpersonen er Jesus Kristus, Guds søn, der døde på korset for at have forsvaret sit syn på Gud som næstekærlig og tilgivende, men stod op fra de døde 2. påskedag. Derfor er påsken kristendommens vigtigste højtid. Den kristne Gud er treenig og består derfor af tre dele: Faderen, Sønnen og Helligånden. Den ældste bøn er Fadervor, som Jesus ifølge Bibelen lærte sine 12 disciple at bede. Bliv klogere på troen, treenigheden og kristendommen i vore dage i dette tema.
Kristendommen blev stiftet af Jesus fra Nazareth for over 2000 år siden. Manden var jøde i det nuværende Israel, og de første kristne var jøder. Men kort efter spredte troen sig ud over hele verden til mange forskellige sprog og etniciteter. Wikimedia Commons
1. Hvad er kristendom?

Kristendommen startede som en gruppe af følgere omkring Jesus fra Nazareth for over 2000 år siden. Jesus var jøde i det nuværende Israel, og de første kristne var jøder. Men i de følgende århundreder spredte troen sig ud over hele verden til mange forskellige sprog og etniciteter, ikke mindst på grund af de skriftlige beretninger om Jesus, som blev til det, vi kalder Det Nye Testamente.

I kristendommen tror man på en treenig Gud. Det vil sige, at Gud på samme tid er et væsen, men tre personer: Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden. Den kristne tro praktiseres særligt i det kristne fællesskab i kirken, hvor Bibelens fortællinger, trosbekendelsen og en række ritualer har en central plads i gudstjenesten.

I dette tema om kristendom kan du blandt andet læse meget mere om kristendommens historie, centrale begreber, kristne ritualer, største højtider, kristendommens etik, symboler og kristendommens største trosretninger. 

Indføring

10 vigtigste ting om kristendommen

Hvad betyder treenigheden? Hvem var Jesus Kristus? Hvornår opstod kirken? Hvilken betydning har dåben i kristendommen? Og hvad er de mest centrale begreber? Bliv klogere på de absolut vigtigste ting du bør vide om kristendommen

2. Kristendommens historie og udbredelse

Kristendommens opståen

Kristendommen og den kristne kirke har sin oprindelse i Jesus af Nazaret. Mange mennesker mente, at han var den ventede Messias. Afgørende er, at Jesus opstod fra de døde og blev levende igen

Kristendommens udbredelse

Kristendommen blev hurtigt en selvstændig religion. Og det skyldtes især apostlen Paulus og hans missionærer, der missionerede for hedningerne – det vil sige ikke-jøder – rundt omkring i det østlige Middelhavsområde

Bibelen

Kristendommens grundsprog

Bibelen er sammensat af en række bøger, der er skrevet på forskellige sprog. Lær om kristendommens tre grundsprog i denne gennemgang af kristendommens skrifter

Indføring

Kirketræ: Sådan blev kristendommen til

Hvordan gik kristendommen fra at være en lille flok omkring Jesus til at være en af verdens største religioner? Få styr på kristendommens udvikling ved dette kirketræ

3. Bibelen og hellige skrifter

Bibelen består af 66 bøger og breve fordelt på Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det Gamle Testamentes 39 tekster er jødedommens hebraisksprogede bibel. Eftersom Jesus var jøde, udgør de jødiske tekster grundlaget for den kristne tro og er samtidig forudsætningen for Det Nye Testamente. Det Nye Testamente består af 27 skrifter skrevet på græsk, heriblandt fire evangelier, en række breve og Johannes’ åbenbaring. I kristendommen læses Bibelen som én sammenhængende fortælling, der strækker sig fra Guds skabelse af jorden til visionerne om Jesu fremtidige genkomst.

Bibelen er det vigtigste helligskrift for kristne verden over, og den er løbende blevet nyoversat og revideret, i Danmark senest i 1992. Blandt verdens kristne er der stor uenighed om, hvorvidt Bibelen skal læses bogstaveligt eller allegorisk, men da det ikke er en lovtekst, opfattes den af mange moderne kristne som en vidnesbyrd om datiden, der kan bidrage med en række etiske perspektiver på nutiden.

De 10 vigtigste ting at vide om Bibelen

Bibelen er verdens mest læste bog og kristendommens helligskrift. Men hvad rummer den, og hvordan blev den til? Få et overblik her

Indføring

Sådan blev Bibelen til

Hvor gammel er Bibelen? Og hvordan blev Bibelen til? Verdens største bestseller blev skrevet over en lang periode. Få overblik over tilblivelseshistorien her

Indføring

Her er verdens 100 mest populære bibelvers

Har du nogensinde overvejet, hvilke bibelvers der er de mest populære verden over? Det har folkene bag Bible Gateway sat sig for at undersøge. Her følger en liste over verdens 100 mest populære bibelvers i dansk udgave.

Hellige skrifter i kristendommen

Det Gamle Testamente er oprindeligt skrevet på hebraisk og Det Nye Testamente på græsk. Men ingen bog er oversat til så mange sprog som netop bibelen

4. Centrale begreber i kristendommen
Klassiker

De 10 Bud

De 10 Bud blev givet til det jødiske folk over 1000 år før, Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Find alle De 10 Bud her

Sådan blev treenighedslæren til

Fader, Søn og Helligånd er kristendommens navne på Gud. Men hvad betyder det, at man i kristendommen siger, at Gud er én og dog tre?

Indføring

Næstekærlighed i kristendommen

"Du skal elske din næste som dig selv" (Matt 22,39). Sådan lyder Jesu næstekærlighedsbud, som kristne fra Jesu tid til i dag har forholdt sig til. Men hvad er baggrunden for buddet? Hvorfor siger Jesus, som han gør?

10 centrale citater om Guds almagt

Gud er, ifølge kristendommen, skaberen af alting, kosmos, naturen, mennesket. Gud står bag historien og har omsorg for den enkelte skabning. Ifølge kristendommen er Gud almægtig. Læs 10 citater fra Bibelen og salmebogen om Guds almagt

Den gyldne regel er kernen i kristendommen

Jeg ser Jesus på korset som det ultimative symbol på hengivelse - at ville mere end sig selv og helt igennem at være tro mod den kærlighed, skriver cand.theol. Lene Østergaard i serien "Hvad er kristendom?"

5. Den kristne trosbekendelse
Indføring

Hvad er trosbekendelsen?

Trosbekendelsen blev formuleret helt tilbage i urkristendommen og sammenfattede de vigtigste punkter i troen. Læs om trosbekendelsen her

Indføring

Det vigtigste at vide om trosbekendelsen

Den apostolske trosbekendelse kan føres tilbage til den tidlige kristendom og har fået sin nuværende form omkring år 200. Men hvad er det, vi tror på ifølge denne bekendelse? Kristendom.dk forklarer trosbekendelsens tre led her

6. Himlen
Specialhistorie - Læs eller genlæs

Hvor meget ved vi egentlig om himlen?

Efter at være blevet kortfæstet og derefter genopstået forlod Jesus 40 dage senere jorden. Men hvad ved vi om den himmel, han steg op til og om himlen over os generelt? Kristeligt Dagblad har søgt svar i teologien, kunsten og videnskaben

5 vigtige ting om himlen i kristendommen

Kristi himmelfart nærmer sig, men hvad er den kristne himmel egentlig? Bor Gud i himlen? Er himlen og paradiset det samme? Og hvad laver englene udover at pynte ved juletid?

7. Gud

Gud i kristendommen

Der er i alle religioner en sammenhæng mellem opfattelsen af verden og opfattelsen af Gud eller guderne. Den opfattelse af verden, som vi finder i Bibelen, hænger nøje sammen med tanken om Gud som skaberen

Hvad er Guds rige?

Guds rige består af alle mennesker, som er døbt og tror på Jesus Kristus,  svarer sognepræst Michael Lerche Nygaard en læser Hvad er det for et rige, og hvem skal styre dette rige?

8. Jesus Kristus
Specialhistorie

Hvad ved vi om Jesus?

Kristendommens hovedperson er gennem tiden blevet præsenteret som alt fra Guds søn til en jødisk profet eller en antiborgerlig filosof. Kristeligt Dagblad har undersøgt, hvad arkæologer, kunsthistorikere og teologer kan fortælle os om Jesus

Jesus af Nazaret

Jesu offentlige optræden varede blot et år, og han døde i en ukendt afkrog af verden forladt af alle. Siden da har millioner af mennesker verden over tilbedt ham som Guds søn og verdens frelser

9. Helligånden
Specialhistorie

Hvad ved vi egentlig om Helligånden?

Vi kan takke Helligånden for kristendommens udbredelse i verden, ligesom den har præget vores syn på blandt andet folkeånd. Men hvad ved vi egentlig om ånden, der dalede ned fra himlen som tunger af ild, og som kan blive kirkens svar på stadigt flere danskeres spirituelle søgen?

Spørg

Hvad er Helligånden?

Helligånden forstås bedst som en kraft – dybest set som Guds kraft, der virker usynligt på mange måder, svarer dr. theol. Helge Kjær Nielsen

10. Kristendommens højtider

De 10 vigtigste ting om kristen faste

Efter fastelavns festligheder kommer fastetiden, den 40 dage lange forberedelsestid inden påske. Faste har sit udspring i Bibelens fortælling om Jesu 40 dage i ørkenen, men er et kontroversielt begreb i den kristne kirke

Indføring

Derfor fejrer vi store bededag

I mere end 300 år har den fjerde fredag efter påske været fast bededag i den danske kirke. For mange danskere er store bededag en kærkommen forårsfridag, og for mange andre er der nærmest tale om store konfirmationsdag, idet mange kirker landet over holder konfirmationer. Det er en særlig helligdag, fordi vi ikke deler den med andre lande

10 vigtigste ting at vide om allehelgen

Allehelgensdag fejres den første søndag i november. Men hvad er forskellen på allesjælesdag og allehelgen? Og hvad har det med Reformationen og halloween at gøre?

Ni kristne juletraditioner

Alle kender juletræet og julestrømpen, men hvori består deres kristne indhold? Læs her om ni kendte og ukendte juletraditioner

Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret

11. Største kristne hovedretninger

Kristendommen gik fra at være en jødisk reformbevægelse til at være en etableret og privilegeret religion i Romerriget i løbet af få århundreder efter Jesu død. I dag findes der cirka to milliarder kristne i verden. Kristendommen har forgrenet sig til mange forskellige kirkeretninger grundet historiske uenigheder og nyfortolkninger.

De tre største hovedretninger indenfor kristendommen er den protestantiske kirke, den ortodokse kirke og den katolske kirke. Nedenfor finder du en gennemgang af de tre hovedretninger samt inspiration til videre læsning.

Ortodoks kristendom

Den ortodokse kristendom udgøres af mange indbyrdes selvstændige ortodokse kirker. Der findes således f.eks. både en russisk-ortodoks kirke (den største), en græsk-ortodoks kirke, en serbisk-ortodoks kirke med flere

12. Kristendommens etik
Etik

Etik i kristendommen

For en religiøs etik har forholdet til det guddommelige betydning for forholdet mellem mennesker. Dette gælder også den kristne etik, der blandt andet tager afsæt i buddet om næstekærlighed, arvesynden og K.E. Løgstrups etiske fordring

Det onde i kristendommen

Oftest vil spørgsmålet om ondskab være i form af en anklage mod den Gud, der ifølge kristen opfattelse er den gode Gud, der alligevel tillader det onde. Kan det forenes med, at Gud er almægtig?

Kvindesynet i kristendommen

Paulus er både kendt for at sige, at kvinden er underlagt manden - og at alle er lige for Kristus. I Det Nye Testamente er det især Paulus, der omtaler kvinden og hendes rolle. Man må lede i Jesu gerninger, hvis man vil vide noget om hans kvindesyn

Billedforbudet ifølge kristendommen

De tre store religioner jødedom, kristendom og islam har meget fælles gods men fortolker det forskelligt. Det er den kristne forståelse af det såkaldte billedforbud i Det gamle Testamente et klart eksempel på

13. Kristne symboler

Et symbol er et billedligt tegn, der repræsenterer noget andet og mere omfattende end symbolet i sig selv. Ordet symbol anvendes dels teologisk om bekendelsesskrifter, dels om religiøse og kirkelige tegn, dels som psykologisk og litterært begreb.

De fleste kender til kortset som symbol for kristendommen. Men hvad har en fisk og en due med kristendommen at gøre? I de udvalgte artikler nedenfor kan du læse meget mere om andre symboler, der benyttes i kristendommen, og hvilken betydning der ligger bag.

Indføring

Det betyder de kristne symboler og tegn

Symboler kan både være kommunikerende signaler eller have hellig værdi indenfor en religion. Her kan du læse om nogle af de mest benyttede kristne symboler, som eksempelvis korset, fisken og duen

Fiskens betydning som kristent symbol

Fisken er et af de ældste kristne symboler, og det at tegne eller male en fisk bliver for en kristen at forstå som en bekendelse til kristendom, forklarer professor Per Bilde

Krucifiksets historie

Et krucifiks er en skulpturel gengivelse af den korsfæstede Jesus. Men hvad er krucifiksets historie og nærmere betydning?

14. Kirkelige ritualer i kristendommen
Indføring

Kristne ritualer

Et ritual er en handling, der forbinder dig til det guddommelige. I kristendommen opstod der ritualer allerede i de første menigheder efter Jesu død, men blev først cementeret i den romersk katolske kirke flere hundrede år efter. I folkekirken findes der færre ritualer end i den katolske kirke

Hvor stammer dåben fra?

Hvordan kan det være, at cirka 80 procent af børn i Danmark bliver døbt? Hvor kommer idéen om dåb fra? Hvad betyder dåben? For at få svar på disse spørgsmål, må man tilbage til begyndelsen af kristendommens historie

Konfirmation i kristendommen

"Nu er jeg jo ikke den store taler". De fleste kender de slidte fraser i Onkel Jørgens tale til den håbefulde konfirmand. Alle sidder og krummer tæer, og korfirmanden bliver mere og mere rød i hovedet. Værst bliver det, da Onkel Jørgen når til det berygtede: "Nu er du jo trådt ind i de voksnes rækker"

Indføring

Sådan foregår vielsesritualet i kirken

Når du ankommer som gæst til et kirkebryllup, bliver du også en del af en gammel og ritual tradition. Læs her, hvordan et bryllup i folkekirken foregår

Indføring

Begravelse i kristendommen

De fleste af os har prøvet det. Det er hårdt. Svært at forstå og forholde sig til, når en, man holder af, dør. Men hvordan forløber den kristne begravelse?

Hvad er forskellen på gudstjeneste og højmesse?

'Gudstjeneste er en bredere betegnelse, der foruden højmessen eksempelvis kan være eftermiddags- og aftengudstjenester", svarer sognepræst Johannes Værge

15. Kristendom i Danmark

Sådan påvirker kristendommen Danmark

I Danmark spiller religion en helt særlig rolle. Det er utroligt nok derfor, Italiens tidligere regeringschef Silvio Berlusconi aldrig ville kunne vinde et dansk valg

Kristne kirker i Danmark

På kirkeministeriets liste over godkendte trossamfund er der mere end 50 navngivne kirkesamfund. Der er flere forskellige kirkesamfund i Danmark end der er politiske partier. Hvorfor er det sådan? Burde de kristne ikke frem for nogen kunne enes?

Ortodokse i Danmark

Kristenheden i Danmark var ortodoks på vikingernes tid, og efter mange års adskillelse er den ortodokse kirke ved at vinde indpas igen. Men oprindeligt var Danmark ortodokst kristent. På den hellige Ansgars tid var der én fælles kirke fra Norden til Anatolien, og kristendommen i Danmark adskilte sig i flere hundrede år stort set ikke fra østens kirke.

16. Spørgsmål og svar

I dette afsnit finder du en række udvalgte spørgsmål og svar om forskellige elementer i den kristne tro. Det drejer sig blandt andet om, hvordan budskabet om Helvede passer sammen med kristendommens øvrige budskab om syndernes forladelse, hvornår en religion kan bruge en kristen betegnelse og hvordan kristendommen kan overleve i Danmark – et land hvor der også praktiseres mange andre religioner.

Panelet, der besvarer spørgsmål som disse, består blandt andet af generalsekretæren i Dansk Europamission, en teolog og undervisningskonsulent i Indre Mission, en ortodoks præst og en protestantisk sognepræst.

Findes Helvede i kristendommen?

Jeg ønsker, at Gud vil frelse alle mennesker. Men det er ikke det budskab, jeg kommer frem til, når jeg læser Bibelen, skriver sognepræst Birgitte Graakjær Hjort i kristendom.dk's brevkasse

Hvornår skal man faste som kristen?

"En moderne udgave af fasten er for eksempel at afstå fra sms, facebook osv.," svarer teolog Lene Skovmark

Hvornår må man kalde sig kristen?

"Jehovas Vidner (JV) er ikke kristne, fordi de afviser læren om treenigheden, som er fundamentet for den kristne tro og lære," skriver Poul Sebbelov, der er ortodoks præst

Er kristendommen en fredsreligion?

Ja, Gud tilbyder os sin fred. Men ved syndefaldet erklærede menneskeheden så at sige krig mod Gud, svarer teolog Carsten Korsholm Poulsen

Hvordan kan kristendommen overleve i Danmark?

Hvad kan vi gøre for at sikre kristendommens overlevelse i Danmark på trods af stor påvirkning af andre religioner? spørger en læser. Generalsekretær i Dansk Europamission Henrik Ertner Rasmussen svarer på spørgsmålet

17. Seneste artikler
Indføring

Alt om påske

Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Her mindes Jesu død og opstandelse. Påsken (på hebraisk: pesach) er samtidig jødedommens mest centrale højtid. Historisk set er den kristne påske baseret på den jødiske, som igen har træk fra endnu tidligere fester. Lad os derfor starte med at se på den før-kristne påskefejring.

Indføring

De 10 største religioner i verden

"Ingen religion" er i dag verdens tredjestørste religion. Se hvad verdens mennesker tror på i en top 10 over de største religioner i verden

Indføring

Kirketræ: Sådan blev kristendommen til

Hvordan gik kristendommen fra at være en lille flok omkring Jesus til at være en af verdens største religioner? Få styr på kristendommens udvikling ved dette kirketræ

Spørg

Sognepræst: Gud er både tidløs og tilstede i tiden

Hvor gammel er Gud, spørger en læser. Det klassiske svar er, at Gud er evig. Når vi spørger til den evige Guds forhold til tiden, er der givet forskellige svar gennem kirkens og filosofiens historie, skriver sognepræst Morten Munch

Amerikanske kristne i ophidset debat om regnbueflag og kors

Efter en tidligere præst efterlyste et kors-symbol som modsvar til det regnbueflag, som Facebook stillede til rådighed hele juni, er han blevet ramt af intern kritik fra konservative kristne, der ikke mener, han bør kritisere homoseksuelle

Jul

Julen blev vigtig for kristne efter Reformationen

Julen har ikke altid været så stor en folkelig og kirkelig højtid, som den er i dag. Den første jul, vi kender til, blev holdt af den romerske kejser Konstantin den Store, men først senere mener man, at julen blev så stor en folkelig og kirkelig højtid, som den er i dag

Synspunkt

Åbenbaringer af Maria er utroligt populære på Filippinerne

Nutidens filippinere er ikke blot passive modtagere af Mariaåbenbaringer, men udbreder dem også til andre dele af verden. Mange filippinere tror, at deres land har en særlig rolle i Guds og jomfru Marias frelsesplan, skriver lektor Karen M. Larsen

Synspunkt

"Ingen kristen nåde uden dom"

Kristendom består af både dom og nåde. Men en grundtvigiansk tilgang kan overse dommen, mener valgmenighedspræst Sven Thorgaard, der forklarer, hvorfor dommen spiller en vigtig rolle for hans kristne tro

Se flere