Kristendom

Verden over findes smukke kirkebygninger, og i kirken vil man ofte se korset, der er et vigtigt kristent symbol. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Med omkring to milliarder tilhængere er kristendommen den absolut største religion i verden, og i Danmark minder kirker og kirkeklokker os dagligt om vores kristne ophav. Dyk ned i denne temaartikel om kristendommens historie, teologi og meget mere

Jesus, treenigheden og korset er alle ting, der forbindes med kristendommen. Kristne mener, at Jesus døde på korset for at frelse mennesket fra dets synder.

Bliv klogere på verdens største religion, kristendommen, her.

Indhold

 • Hvad er kristendom?
 • Kristendommens historie
 • Reformationen
 • Treenigheden
 • Jesus
 • Helligånden
 • Bibelen
 • Kristne hovedretninger
 • Kristne højtider
 • Kristne sakramenter
 • Kristendom i Danmark
 • Test din viden

Hvad er kristendom?

Kristendommen er en monoteistisk religion centreret omkring Jesus Kristus. Kristus betyder “den salvede”, og er en frelserskikkelse, der blev profeteret i Det Gamle Testamente. Kristne mener, at Jesus er den ventede frelser, der med sin død og genopståen befriede mennesket og beviste, at han var Guds søn. Kristne tror på den treenige Gud, der viser sig som Skaberen, Sønnen og Helligånden.

Kristendommen er den største religion i verden med mere end to milliarder tilhængere verden over. De største forgreninger er den katolske kirke, den ortodokse kirke og den protestantiske kirke.

Kristendommen udspringer af jødedommen, og man anvender mange af de samme hellige skrifter.

Kristendommens historie

Kristendommens historie starter, da Jesus af Nazareth som voksen gør sig bemærket i samfundet med sine kontroversielle udtalelser. Jesus påstod blandt andet, at han var Guds søn, hvilket provokerede især de jødiske ypperstepræster. Jesus blev anholdt for blasfemi og senere dømt til døden af det romerske styre for at være oprører. Jesus blev korsfæstet og døde, og kristne mener, at han senere genopstod, hvorefter han angiveligt fór til himlen.

Historien om Jesus begyndte hurtigt at sprede sig i Mellemøsten. De første århundreder var præget af til tider meget voldsomme forfølgelser af de kristne og en manglende ensretning i troen, indtil Konstantin den Store kom til magten i Romerriget i år 313. Her skete et komplet holdningsskifte til kristendommen, der i dag kaldes “det konstantinske vendepunkt”. I det 4. århundrede ikke blot stoppede kristenforfølgelserne i Romerriget, men kristendommen blev tilmed statsreligion.

Holdningsskiftet ændrede en hel del i kristendommen, ikke blot teologisk, men også politisk. Kristendommen var ikke længere en fredselskende religion, men blev pludseligt en krigsførende religion, og det medførte store grueligheder som for eksempel korstogene.

Læs meget mere om kristendommens historie her.

Reformationen

Reformationen betegner opgørelsen med den katolske kirke, som foregik i 1500-tallet. En af Reformationens hovedpersoner var tyske Martin Luther (1483-1546), der på allehelgensaften den 31. oktober 1517 skulle have slået 95 teser op på kirkedøren i den tyske by Wittenburg. I dag er man i tvivl, om det er korrekt, at han hamrede teserne fast til kirkedøren, eller om han blot skrev dem til ærkebiskoppen, men om ikke andet angreb teserne flere dogmer og praksisser i den katolske kirke, herunder afladshandlen og skærsilden.

Bliv klogere på reformationen her.

Treenigheden

Noget af det særlige ved kristendommen er læren om den treenige Gud. Gud kommer til udtryk i tre skikkelser: Skaberen, Sønnen og Helligånden. At kristendommen er en monoteistisk religion og samtidig har tre skikkelser af Gud kan virke selvmodsigende.

Den treenige Gud skal forstås som ét væsen, der gør sit virke på tre forskellige måder. Gennem Skaberen viser Gud sin almægtighed, som Sønnen og frelseren viser Gud sit ansigt og befrier mennesket, og som Helligånden er Gud den evigt nærværende kraft.

Her er de ti vigtigste ting at vide om den treenige Gud.

Jesus

Jesus af Nazareth er en historisk person, der levede for omkring 2000 år siden. Kristendommens grundlag er troen på Jesus som Guds søn. Den kristne tro lærer, at Jesus er en del af den kristne treenighed, hvor Gud i Jesus viser sig som Sønnen.

I Det Nye Testamente kan man læse beretningen om Jesus liv fra fødsel, korsfæstelse, opstandelse og himmelfart.

Læs mere om Jesus her.

Helligånden

Helligånden forstås som Guds allestedsnærværende kraft. Der er flere fortolkninger af den egentlige betydning af Helligånden, og selv garvede teologer kan have svært ved at begribe Helligåndens egentlige evner.

Kristne mener, at Helligånden blev sendt til verden ved pinse, hvor dens funktion grundlæggende var at skabe et åndeligt fællesskab, og denne egenskab er fortsat en, der ofte tilskrives Helligånden. Mange mener, at Helligånden er fundamental for, at troen og den kristne menighed kan eksistere.

Bibelen

Kristendommens hellige skrift er Bibelen. Bibelen består af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, hvor Det Nye Testamente er kristendommens hovedskrift. Det Gamle Testamente beretter om Guds skabelse af Jorden, himlen og mennesket, den første menneskehed og israelitternes historie. Det er også i Det Gamle Testamente, man kan læse om Adam, Eva og syndefaldet.

Bliv klogere på forskellene i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente her.

Det Nye Testamente består af en række skrifter, der beretter om Jesu liv, de første kristne menigheder og kristendommens udbredelse. I Det Nye Testamente kan man blandt andet læse de fire evangelier, Paulus’ breve og Apostlenes Gerninger.

I den romersk-katolske kirke var Bibelen længe kun at finde på latin, der er et af kristendommens grundsprog. Latin er et dødt sprog, hvad betyder, at det ikke længere tales i dag. Martin Luther mente, at Bibelen skulle være tilgængelig for alle, og derfor oversatte han Bibelen til hans tyske modersmål i år 1534 under Reformationen. I dag findes Bibelen oversat til langt de fleste sprog.

Læs alt om Bibelen her.

Kristne hovedretninger

Kristendommen har siden begyndelsen forgrenet sig i flere forskellige retninger. Den nu ortodokse kirke og den nu katolske kirke splittede endeligt i år 1054 efter flere politiske og teologiske stridigheder.

Ved Reformationen i 1500-tallet voksede den protestantiske tro ud af den katolske kirke, og i dag findes utallige grupperinger. Grundlæggende kan man opdele retningerne i tre hovedgrupper:

Herunder findes en lang række mindre grupperinger og bevægelser, blandt andet pinsekirken, den anglikanske kirke og folkekirken.

Se hvordan kristne retninger har udviklet sig de sidste 2000 år

Interaktiv illustration: Barbara Dahl Poulsen.

Kristne højtider

Kirkeåret starter den første søndag i advent, og gennem kirkeåret følger man fortællingen om Jesus og de højtider, der hører sig til, som jul, påske, Kristi himmelfart og pinse.

Læs alt om de kristne højtider her.

Kristne sakramenter

Sakramenter er hellige, rituelle handlinger.

Den katolske og ortodokse kirke har følgende syv sakramenter:

Den evangeliske kirke, herunder folkekirken, anerkender kun to af disse som sakramenter, nemlig dåb og nadver.

Kristendom i Danmark

Kristendommen blev officielt indført i Danmark i 900-tallet, da Harald Blåtand (911-985 e.Kr.) lod sig døbe i den kristne tro, hvorefter han rejste Jellingestenen, der i dag opfattes som Danmarks dåbsattest. I dag er den evangelisk-lutherske kristendom indskrevet i Grundloven, og folkekirken er det eneste trossamfund, der understøttes af staten.

I Danmark er tre ud af fire personer medlem af folkekirken. Medlemsprocenten har længe været dalende, og er det fortsat, blandt andet fordi flere undlader at døbe deres børn.

Læs også Religion.dk’s temaside om folkekirken.

Test din viden

Hvad ved du om kristendommen?

Test din viden her, og se hvor mange rigtige du kan få.