Serie: Religion og musik

Kristendom og musik er to sider af samme sag

Musikken spiller en stor rolle i de protestantiske kirker. Her er det en koncert med Musica Ficta og Kottos Ensemble, der opførte Händels Messias i Skt. Pauls Kirke. Foto: Finn Frandsen/ritzau

Musik spiller en afgørende rolle i de kristne kirker, selvom der er store forskelle på, hvordan musikken bruges - og hvilken slags musik, der er tale om

Musik spillede en afgørende rolle for Reformationen. Det var ikke kun fordi Luther personligt var glad for at synge og høre musik. Men det handlede også og måske især om at få den nye kristendom ud til menigheden. Så i en tid hvor kun få kunne læse og endnu færre mestrede latin, som var de lærdes sprog, gav det god mening at skrive en masse salmer på det sprog, som folk selv talte. Så kunne de lære troen ved at synge den.

Det skete også i Danmark, hvor de fleste dog nok vil nævne den noget senere præst og salmedigter N.F.S. Grundtvig, når de tænker på salmer. Men der var også både Kingo, Brorson og Ingemann, og sammen med Grundtvig har de skabt en salmebog, der af mange – også ikke-danske – betragtes som verdens bedste, fordi den både poetisk og teologisk er på et meget højt niveau.

Og også i dag – 500 år efter Reformationen – spiller salmesangen og orgelmusikken en stor rolle for de protestantiske kirker. De bruges både i forbindelse med søndagens højmesse, til de personlige højtider og til jul og påske, hvor også de store oratorier og passioner fylder kirkerne til sidste plads.

Endelig synger mange kristne også salmer derhjemme, hvilket kan ske både som en bordbøn, og fordi en salme er god – eller passer til årstiden.

Også katolikker og ortodokse

De protestantiske kirker står ikke alene. Enhver der besøger en engelsk kirke – og måske især i juletiden – kan høre, hvordan musikken og korsangen i den anglikanske kirke er løftet til et niveau, så det kan minde om englesang.

Også både den katolske kirke og de ortodokse kirker bruger musik og sang, om end det ikke spiller en ligeså central rolle eller er ligeså integreret i messen i vor tid, som det var i oldkirken.

Den katolske kirke bruger stadigvæk musik i forbindelse med processioner, tidebønner, andagter og messer – og både i kirkerummet og til andagter og andet på valfartssteder som for eksempel Lourdes, hvor mange tusinde kan være forsamlede under åben himmel, mens der messes.

I den ortodokse kirke foregår alt – undtagen prædikenen – melodisk, da der synges fra præst og fra menighed – og uden orgel. Man brugerfaktisk sletingeninstrumenter,kun den menneskelige stemme, når man skal prise Gud.

Kilder: Gyldendals store danske, kristendom.dk, religion.dk m.fl.