Kristi himmelfart

Kristi himmelfart er en helligdag i Danmark, og hvert år markeres højtiden i kirker landet over. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

Kristi himmelfart er for mange måske blot endnu en fridag i forbindelse med forårets mange helligdage. Kristi himmelfart ligger mellem påske og pinse, og dagen kan godt blegne lidt ved siden af de to højtider, men begivenheden har en helt særlig teologisk betydning

Mellem påske og pinse falder Kristi himmelfart. Dagen er markeret som en helligdag i Danmark, og selvom det nok er fåtallet, der bruger dagen på religiøse aktiviteter, så har begivenheden alligevel en væsentlig betydning i den kristne kirke.

På denne dag markerer kristne blandt andet, at Jesus steg til himmels, hvor han ifølge den kristne tro er siddende ved Guds højre hånd.

Vil du vide mere om kristendommen? Læs vores temaside her.

Indhold

 • Hvad er Kristi himmelfart?
 • Hvad skete der ved Kristi himmelfart?
 • Hvorfor fejrer man Kristi himmelfart?
 • Flere betydninger af Kristi himmelfart
 • Hvordan fejrer man Kristi himmelfart?
 • Hvornår steg Jesus til himmels?
 • Hvor foregik Kristi himmelfart?
 • Hvad er himlen?
 • Kristi himmelfart i Bibelen
 • Kristi himmelfart i Koranen
 • Kristi himmelfart i kunsten
 • Kristi himmelfart i kirken
 • Himmelrejse i andre religioner
 • Hvornår er det Kristi himmelfart?

Hvad er Kristi himmelfart?

Kristi himmelfart er en kristen højtid. I Danmark og en række andre vestlige lande har Kristi himmelfart status som helligdag, og derfor nyder mange en ekstra fridag eller sågar en miniferie.

Dagen falder altid en torsdag, tidligst den 30. april og senest den 3. juni.

På Kristi himmelfart fejrer kristne, at Jesus efter sin genopstandelse påskedag fór til himmels, hvor han, som det også lyder i trosbekendelsen, er siddende ved Guds højre hånd.

Hvad skete der ved Kristi himmelfart?

Påskeugen indeholder de mest dramatiske begivenheder i Bibelen. Fra Jesu triumferende ankomst til Jerusalem palmesøndag, hans korsfæstelse og død langfredag til hans genopstandelse påskedag.

På den 40. dag for sin genopståen forlod Jesus jorden og fór til himmels. Den mest uddybende beretning af Kristi himmelfart står i første kapitel af Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente.

Dagen hvor Jesus steg til himmels fortalte han disciplene, at de skulle blive i Jerusalem, hvor de skulle vente på Helligånden, der ville døbe dem og give dem kraft. Det er denne begivenhed, kristne fejrer ved pinse.

Da han havde fortalt dem dette, blev han ført op i himlen af en sky. Mens disciplene kiggede op mod Jesus i himlen, blev de pludseligt afbrudt af to hvidklædte mænd, sandsynligvis engle, der fortalte, at Jesus ville komme tilbage på samme måde, som han fór til himmels.

Der er flere fortolkninger af, hvad der menes med, at Jesus ville komme tilbage. Mange kristne tror, Jesus vil komme tilbage en dag, hvor han vil oprette Guds rige, men dette er ikke en udbredt tanke i folkekirken.

Hvorfor fejrer man Kristi himmelfart?

Kristi himmelfart falder mellem påske og pinse, og de to højtider kan godt have en tendens til at stjæle rampelyset fra Kristi himmelfartsdag. Men det er ikke fordi, at dagen er uden teologisk betydning.

Kristi himmelfart markerer dagen, hvor Jesus ifølge den kristne tro forlader sin jordiske krop og bliver ført til himmels, hvor han er siddende ved Guds højre hånd. Dagen minder mange kristne om, at også de skal til himmels en dag.

LÆS OGSÅ: De kristne højtider

Flere betydninger af Kristi himmelfart

Der er flere udlægninger og fortolkninger af, hvad himmelfarten betyder.

En af de store salmedigtere H. A. Brorson giver et bud i salmen “På denne dag vi se Guds søn”. I andet vers står, at Jesus baner vejen for himlen og åbner himlens døre, og mange kristne deler idéen om, at Jesus har åbnet porten til himlen.

En anden gængs fortolkning er, at Jesus ved himmelfarten blev taget ud af tid og rum, og han med sin opstigning til himlen blev allestedsnærværende. Det vil sige, at Jesus er overalt hele tiden.

I mange kristne trosretninger lægges særligt vægt på løftet om Jesu genkomst, som blandt andet nævnes af de to hvidklædte mænd i første kapitel af Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente.

Mange kirkeretninger tror, Jesus en dag vil komme tilbage til jorden og oprette Guds rige, men det er ikke en udbredt tanke i den folkekirkelige tro. En undersøgelse fra 2006 lavet af Pew Research Center viser, at 79% af kristne amerikanere tror på Jesu genkomst.

Hvordan fejrer man Kristi himmelfart?

Hvor store bededag forbindes med varme hveder og påsken med snaps og sildemadder, så er der ikke nogen folkelige traditioner forbundet med Kristi himmelfart.

Dagen har dog været fejret i lang tid. De tidligste kilder, der findes om fejringen af Kristi himmelfart, stammer fra det fjerde århundrede, men himmelfarts-fejringerne er sandsynligvis meget ældre end det.

Engang var der nogle steder tradition for, at man gik i skoven aftenen før Kristi himmelfart, for at samle bøgegrene, der skulle beskytte mod hekse. Man kunne ifølge gammel folketro også beskytte sit tøj mod møl, hvis man luftede det på helligdagen.

I Tyskland falder Kristi himmelfart sammen med fars dag, eller mændenes dag, som dagen også kaldes i Tyskland. Det fejres ved at mange mænd samles til såkaldte mandefester og går parader gennem gaderne med dekorerede trækvogne fyldt med øl.

Hvornår steg Jesus til himmels?

Jesus steg til himmels 39 dage efter genopstandelse påskedag, altså på 40. dag af sin genopståen.

Jesus var sandsynligvis omkring 33 år gammel, da han foretog sin himmelfart.

Hvor foregik Kristi himmelfart?

Ifølge første kapitel af Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente foretog Jesus sin himmelfart på Oliebjerget i Jerusalem. Himmelfartskapellet markerer det sted, hvor Jesus angiveligt steg til himmels. Stedet er i dag en moské, men på Kristi himmelfart bruges pladsen som en kirke.

Mange af kristendommens begivenheder foregår på Oliebjerget, blandt andet var det her, Jesus spiste det sidste nadver med sine disciple skærtorsdag og senere blev pågrebet af ypperstepræsterne i Getsemane have.

Oliebjerget ligger lige øst for Haram al-Sharif-pladsen, der også kaldes Tempelbjerget, og har derfor udsigt til al-Aqsa moskeen og Klippehelligdommen, hvorfra Muhammed foretog sin himmelrejse. Her lå også jødernes tempel indtil det blev ødelagt i år 70.

Jerusalem er et religiøst epicenter, og både kristne, jøder og muslimer har en stærk tilknytning til byen.

LÆS OGSÅ: 10 religiøse steder i Jerusalem

Hvad er himlen?

Når kristne hvert forår markerer Kristi himmelfart, hvad er det så for et sted de fejrer, at han drog til? Hvad er kristnes himmel egentlig?

Der findes flere forskellige fortolkninger af hvad himlen er. Nogle forestiller sig måske himlen som et mere fysisk sted med en masse mennesker i hvide klæder. Andre tænker på himlen mere transcendent, som noget, der er overalt. Der findes ikke noget rigtigt svar, og mange teologer har også helt forskellige opfattelser af himlen.

Læs denne artikel, hvor fem kristne giver deres fortolkning af, hvad himlen er.

Kristi himmelfart i Bibelen

De primære kilder til Kristi himmelfart findes i Apostlenes Gerninger og Lukasevangeliet i Det Nye Testamente. Mange mener, at begge værker er skrevet af Lukas, men det vides ikke med sikkerhed.

I Lukasevangeliet kapitel 24 står Kristi himmelfart beskrevet med nogle få linjer, som afslutter evangeliet.

Her står, Jesus førte disciplene til Bethania på Oliebjerget, hvor han velsignede dem og herefter steg til himmels. Disciplene var fyldt med glæde og drog tilbage til Jerusalem, hvor de tilbragte alt deres tid med at lovprise Gud.

Apostlenes Gerninger starter, der hvor Lukasevangeliet slutter. I Apostlenes Gerninger kapitel 1 står, at Jesus fortalte disciplene, at de skulle blive i Jerusalem indtil Helligånden ville komme for at døbe dem og give dem kraft.

Efter han havde sagt dette, blev han ført til himmels af en sky. Mens disciplene kiggede mod himlen, stod pludseligt to hvidklædte mænd ved siden af dem. De fortalte, at Jesus ville komme tilbage på samme måde, han steg til himmels.

Kristi himmelfart i Koranen

Kristi himmelfart er en kristen helligdag og ikke en begivenhed, som andre religioner markerer. Islamkender og tidligere imam Ahmed Akkari mener dog, at dagen også bør markeres i islam.

Jesus er ikke kun en væsentlig karakter i kristendommen. I islam opfattes Jesus nemlig som en profet.

Muslimer tror ikke på Jesu død og korsfæstelse, men de mener også, at Jesus blev ført til himmels af Gud, hvad man kan læse i Koranens sura Al-Nisa. I Ellen Wulffs danske koranoversættelse fra 2009 står:

“... de sagde: “Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending” - men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. … Nej, Gud løftede ham op til, sig. Gud er mægtig og vis.” (Koranen, 2009, Ellen Wulff, Al-Nisa 157-158)

Kristi himmelfart i kunsten

Hvor Bibelen er mere sparsom i skildringen af Kristi himmelfart, er kunsten mere grundig.

Rundt omkring i de danske kirker kan man se relieffer, altertavler og kalkmalerier, der skildrer den mirakuløse himmelrejse. I denne artikel gennemgår kunsthistoriker Sissel Plathe nogle af de mange himmelfarts-værker, der findes rundt omkring i landet.

Mange kunstnere har ladet sig inspirere af himmelfarten. I denne artikel kan du se hvordan Rembrandt og andre billedkunstnere har fortolket Kristi himmelfart.

Kristi himmelfart i kirken

Før reformationen i 1500-tallet var der i danske kirker tradition for, at man fremførte Kristi himmelfart som et skuespil. Det indebar blandt andet et hul i loftet, Jesus-figurer og blomster.

Dramatikken er forsvundet ud af gudstjenesten. I dag markeres himmelfarten ikke så tydeligt i den danske folkekirke, og dagen bliver ofte brugt til at afholde konfirmationer.

Kristi himmelfarts noget svage position har måske noget at gøre med, at dagen falder mellem de to hovedbegivenheder påske og pinse. Faktisk er besøgstallet i folkekirken ofte dobbelt så højt ved disse højtider i forhold til Kristi himmelfart, og nogle gange er besøgstallet også lavere end ved normale søndagsgudstjenester.

Hvor protestantiske kirkeretninger ikke tillægger gudstjenesten stor værdi på Kristi himmelfart, så forventes det derimod, at katolikker tager til messe denne dag.

Læs også denne artikel med tre gode bud på salmer, du kan synge Kristi himmelfartsdag.

Himmelrejse i andre religioner

Himmelrejsen er ikke kun et kristent fænomen, og i både islam og jødedommen ses også eksempler på sådanne begivenheder.

I islam fejrer man for eksempel Muhammeds himmelfart, som også kaldes isra og mi’raj, hvor Muhammed ved Klippehelligdommen i Jerusalem rejste op igennem de syv himle, kom i nærhed med Gud og modtog buddet om de fem daglige bønner, der er en af islams fem søjler. Fordi Jesus også er en muslimsk profet, kan man også læse om Kristi himmelfart i Koranen.

I Det Gamle Testamente er der også flere eksempler på himmelrejser, for eksempel profeten Elias, der i Anden Kongebog kapitel 2 blev ført til himmels i en ildvogn med ildheste.

LÆS OGSÅ: Himmelfart og himmelrejse i jødedom, islam og kristendom

Hvornår er det Kristi himmelfart?

Kristi himmelfart falder på den 40. dag efter Jesu genopståen påskedag og derfor altid på en torsdag - og altid 10 dage før pinse.

Kristi himmelfart falder derfor ligesom påsken også forskelligt fra år til år, men dagen ligger typisk i maj.

Mange kristne amerikanere tror, Jesus en dag vil komme tilbage til jorden for at oprette et Guds rige. Idéen er udbredt i mange kirkeretninger, men overbevisningen deles ikke af mange danske kristne. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix
I gamle dage gik mange i skoven aftenen før Kristi himmelfart for at samle bøgegrene, som skulle beskytte mod hekse. Traditionen lever måske ikke mange steder mere, men er vejret til det, så vil mange nok besøge skoven alligevel. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Himmelfartskapellet på Oliebjerget i Jerusalem omkranser det sted, hvor Jesus ifølge Bibelens beretning steg til himmels. Inde i kapellet er en klippesten med en fordybning, der angiveligt skulle være Jesu fodaftryk. Foto: David Castor/Wikimedia Commons
Der er ikke mange beretninger om Kristi himmelfart i Bibelen. Fortællingen om Jesu himmelfart kan findes i Lukasevangeliet og i Apostlenes Gerninger. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Jesus er ikke kun en karakter, der kendes i kristendommen. I islam er Jesus en profet, og himmelfarten nævnes i muslimernes hellige skrift Koranen. Foto: Ed Us/Unsplash
Mange kunstnere har gennem tiderne skildret Kristi himmelfart. Her ses senrenæssance-kunsteren Garofalos fortolkning. Værket er malet mellem 1510 og 1520 og kaldes Ascension of Christ. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix
Kirker landet over holder gudstjenester i forbindelse med Kristi himmelfart. Nogle steder afholdes konfirmation i forbindelse med gudstjenesten, og andre steder prædikes blot om himmelfarten og dens betydning. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
Himmelrejser finder ikke kun sted i kristendommen. I islam fejres for eksempel hvert år Muhammeds himmelfart. På billedet ses en gruppe palæstinensiske spejderer, der leverer et musikalsk indslag til begivenheden ved Klippehelligdommen i Jerusalem, hvor Muhammeds himmelfart angiveligt skulle have fundet sted. Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix