Påskedag

Påskedag er den vigtigste højtid i den kristne kirke. Påskedag mindes kristne Jesu genopstandelse, efter han døde på korset langfredag. I kirken læses op af Påskeevangeliet, og musikken er ofte af mere festlig karakter. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Påskedag er den absolut vigtigste højtid i den kristne kirke og er en dag, der har sat et stort aftryk på den danske kultur. Men hvad gør påskedag så vigtig for kristne? Det finder du svaret på her

Påsken - og særligt påskedag - den vigtigste højtid i den kristne kirke, hvor Jesu genopstandelse bliver markeret og fejret.

I Danmark giver påskedag også ofte anledning til, at mange samles med familien om spisebordet for at holde den årlige påskefrokost. Dyk ned i artiklen og bliv klogere på vigtigheden af påskedag.

Påskedag er blot en af helligdagene i påsken. Søger du et samlet overblik over den kristne højtid, kan du læse mere om påsken her.

Indhold

 • Hvad er påskedag?
 • Hvad skete der påskedag?
 • Påskeevangeliet
 • Påskedag i evangelierne
 • Påskedag i kirken
 • Hvornår falder påskedag?

Hvad er påskedag?

Påskedag er den vigtigste højtid i den kristne kirke. Det er nemlig dagen, hvor Jesus genopstod efter korsfæstelsen langfredag.

At Jesus opstod fra sin grav er beviset på, at han faktisk er Guds søn og ikke blot en indbildsk mand, som nogle mente. At genopstå fra de døde er et mirakel, som kun kan være gjort af Gud, mener mange kristne.

Døden og genopstandelsen udgør desuden grundstenen i kristendommen, netop at Jesus døde på korset som et offer for menneskets synder.

Ifølge Det Gamle Testamente fortalte Gud Adam og Eva, at de ville dø, hvis de spiste af kundskabens træ. Adam og Eva spiste som bekendt af træet, og siden da levede mennesker ikke længere evigt, men et liv i synd, og bøden for det syndfulde liv var døden.

Men kristne mener, at Jesu død på korset var et offer for menneskets synder, så kristne kunne få frelse og leve et evigt liv i himlen.

Med genopstandelsen accepterer Gud offeret, og Jesus overvinder den død, der hidtil havde været pålagt menneskeheden. Gennem troen på dette mener mange kristne, at også de kan overvinde døden og leve evigt i himlen.

Hvad skete der påskedag?

Den skæbnesvangre langfredag blev Jesus afhørt af Pontius Pilatus, der efter pres fra ypperstepræsterne dømte Jesus til døden.

Jesus blev korsfæstet og døde på korset langfredag.

Men blot to dage efter Jesu død skete der noget mærkværdigt. Nogle kvinder, der var tætte med Jesus, besøgte hans grav, og til deres store overraskelse var stenen, der dækkede graven, væk.

Jesus var der ikke, for han var genopstået.

LÆS OGSÅ:De kristne højtider

Påskeevangeliet

Påskeevangeliet er historien om Jesu lidelse, død og opstandelse fortalt i de fire evangelier.

Matthæusevangeliet er det mest anvendte evangelium, og det mange tager deres primære udgangspunkt i.

I Matthæusevangeliet, kapitel 28 står der beskrevet, at Maria Magdalene og “den anden Maria” blev mødt af et kraftigt jordskælv, da de besøgte Jesus grav den dag, der nu kaldes påskedag.

Ned fra himlen kom en engel, der fortalte kvinderne, at de ikke skulle frygte, og at Jesus var opstået:

'Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde'" (Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 5-7)

På vejen til disciplene mødte kvinderne Jesus, der fortalte, at de alle skulle gå til Galilæa og møde ham der. De drog herefter alle til Galilæa for at møde Jesus.

I kapitlet står også, at gravvagterne efter hændelserne gik til ypperstepræsterne og fortalte dem, hvad der var sket. Ypperstepræsterne bestak dem og fortalte, at de skulle sige at Jesu disciple havde stjålet kroppen mens vagterne sov.

Påskedag i evangelierne

De fire evangelier i Det Nye Testamente beretter alle om påskedag, men giver lidt forskellige udlægninger af begivenhederne.

Matthæusevangeliet

I Matthæusevangeliet kapitel 28 står, at Maria Magdalene og en anden Maria var taget hen for at se til graven, hvor de blev mødt af en engel, der fortalte, at Jesus var taget til Galilæa og de sammen med disciplene skulle møde ham der. Da de herefter drog hen for at fortælle disciplene nyheden blev de på vejen mødt af Jesus, der som englen fortalte, at de alle skulle mødes i Galilæa.

Markusevangeliet

I Markusevangeliet kapitel 16 kan man også læse om genopstandelsen. Her står, at Jesus først viste sig for Maria Magdalene, og at ingen troede hende, da hun fortalte om gensynet med Jesus. Herefter viste Jesus sig for to af sine disciple, og til sidst viste han sig for alle disciplene, mens de sad til bords. Han bebrejdede dem, at de ikke troede på hans genopståelse, og fortalte dem herefter, at de skulle ud og forkynde det kristne budskab.

Lukasevangeliet

I Lukasevangeliet kan man læse i kapitel 24, at ingen egentlig troede kvinderne, da de fortalte om Jesu genopståen, men at to af disciplene senere samme dag blev mødt af en fremmed mand, som de bød ind til mad. Manden velsignede brødet, og der opdagede de to disciple pludseligt, at det i virkeligheden var Jesus og ikke en tilfældig fremmed, de havde mødt.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliets kapitel 20 beretter, hvordan Maria Magdalene først forvekslede Jesus med en havemand, inden hun opdagede, at han var genopstået. Hun besøgte graven påskemorgen og så to engle, der fortalte hende om genopstandelsen. Hun brød ud i gråd, og hørte pludseligt en stemme bag hende, der spurgte, hvad hun græd over. Hun tænkte, at det måtte være havemanden, indtil hun vendte sig om og så, at det var Jesus, der stod foran hende.

Påskedag i kirken

Påskedag er den største festdag i kirken.

Påskedag bliver der i folkekirken pyntet ekstra op, og musikken er ofte af en mere festlig karakter.

Højdepunktet af gudstjenesten er, at der bliver læst op af Påskeevangeliet.

Hvornår falder påskedag?

Påskedag kaldes også påskesøndag. Dagen falder nemlig altid en søndag, præcis en uge efter palmesøndag, hvor Jesus ankom til Jerusalem.

Påskedag falder på forskellige tidspunkter hvert år, men altid i marts eller april.

Påskedag de kommende år

 • Påskedag 2022: 17. April
 • Påskedag 2023: 9. April
 • Påskedag 2024: 31. Marts
 • Påskedag 2025: 20. April
 • Påskedag 2026: 5. April
Begivenhederne omkring påskedag står beskrevet i Bibelen. Man kan læse om påskedag i de fire evangelier i Det Nye Testamente. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
I mange kirker kan man finde en skulptur af Jesus på korset. Korsfæstelsen, døden og genopstandelsen er nemlig de fortællinger, der udgør fundamentet af den kristne tro. Foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash
Maria Magdalene er en af de centrale figurer i fortællingen om Jesu genopstand. Mange af evangelierne beretter, at hun er den første Jesus viste sig for, efter han genopstod. Foto: Jon Tyson/Unsplash