to år med pave Frans

Pave Frans har sat fattigdom og politiske konflikter på dagsordenen

To år som Peters stedfortræder: Få overblik over Pave Frans to første år som hele verdens pave. Man kan sågar følge ham på det sociale medie Twitter. Tegning: Rasmus Juul.

To-års jubilæum: Tag med på en rejse gennem Pave Frans' to første år som pave

Den 13. marts 2013 blev den dengang 76-årige argentinske ærkebiskop, Jorge Mario Bergoglio, nyt overhoved for verdens 1,2 milliarder katolikker. 

Inden udnævnelsen var Bergoglio leder af den traditionsrige jesuiterorden i sidste halvdel af 1970'erne, før han siden blev ærkebiskop i Buenos Aires. Det embede bestred han helt frem til sin paveudnævnelse.

Den purificerende hvide røg signalerede også et skifte. 

Se reaktionerne på Pave Frans indsættelse som pave i 2013 her.

Den nye pave antog navnet Frans efter Frans af Assisi, som gennem sine strenge fattigdomskrav også lagde navn til den kendte franciskaner munkeorden. Dette bevidste valg af pavenavn har været et hovedtema i Pave Frans' embedsføring lige siden.

Læs, hvorfor Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager, var optimistisk på baggrund af det nye pavevalg her. 

Valget af en argentiner blev af mange set som en særlig gestus til Latinamerika. Latinamerika har altid været et yderst hengivent og stort "marked" for den katolske kirke. Nu kunne en sydamerikaner endelig bestride den katolske pavestol.

Læs Kristeligt Dagblads første store portræt af Pave Frans her.

Pave Frans arvede en kriseramt kirke. Den katolske kirke i Rom anno 2013 var ramt af flere store problemer. Det drejede sig blandt andet om akut præstemangel, men det største problem var de mange sager med præsters seksuelle overgreb på kirkebørn, som over flere omgange havde chokeret verdenssamfundet.

Navnligt sidstnævnte tema var stadig en varm kartoffel i den katolske kirke, da pave Frans kom til. Hans forgænger, den tyske Benedikt XVI, blev af mange iagttagere anset som en streng og uforsonlig pave. Han blev ligeledes kritiseret for ikke at tage ordentligt favntag med krisen i den katolske kirke.

Læs her om pavens kamp mod pædofili i den katolske kirke.

Den nye pave slog hurtigt en ny tone an, som stod i direkte modsætning til sine forgængere. Pave Frans satte blandt andet fokus på historisk tabubelagte emner som de nævnte, men tog også fat på spørgsmål om homoseksualitet, global opvarmning og kirkens interne stridigheder. 

Pave Frans fortsatte sit fokus på fattigdom og ydmyghed som en særlig vigtig kristen dyd. Han har udtrykt sin store skepsis over for det kapitalistiske system, som han kalder for "de ukontrollerede markedskræfter."

Læs her 10 kontroversielle udtalelser af Pave Frans gennem tiden.

Pave Frans' uforsonende og åbne stil over for Vatikanet skaffede ham hurtigt mange fjender internt i kirken. Han har fra starten været aktiv i bekæmpelsen af korruption, interne magtkampe og magtmisbrug i den gamle kirkelige institution. 

Læs her om Pave Frans kamp i Vatikanet her.

Pave Frans anlagde også en aktiv udenrigspolitisk holdningstagen modsat sin forgænger, Benedikt den 16., som mere var interesseret i teologi indenfor Vatikanets mure. Pave Frans har i sin tid som pave blandt andet besøgt Israel, Kina (hvor han undlod at se Dalai Lama) og senere i år besøger han Afrika. 

Paven har også løbende udtalt sig om den fortsatte konflikt i Syrien.

Læs om Pave Frans' møde med Putin om Syrien her.

Ved udgangen af 2014 mæglede han således også mellem Cuba og USA, som har været i konflikt siden revolutionen i 1950'erne.

Læs om Pave Frans' engagement i USA/Cuba konflikten her.

Mange katolikker og borgere verden rundt er vilde med den forholdsvis nye argentinske pave. Mange mener, at han har anlagt en ny og friere tone end sine forgængere, og at han viser en dyb interesse for almene katolikkers problemer. Pavens åbenhed og forståelse af tidens emner samt evne til at udøve en større selvkritik af den katolske kirkes interne affærer har sikret ham en høj popularitet på rekordtid, både blandt verdens katolikker, men også i verdenssamfundet.

Pave Frans har stadig undgået at udtale sig konkret om blandt andet abort og prævention, som den katolske kirke fortsat modtager massiv kritik for af mange i verdenssamfundet. Nogle kritikere internt i kirken ser sig undrende på hans popularitet. De mener, at den nuværende pave bare er bedre til at pakke de samme budskaber ind, men at budskaberne er de samme som hans forgængeres:

Læs om Pave Frans' popularitet i USA her.

"Et voksende antal katolikker fra den mere konservative del af kirken ser nu med skepsis på pave Frans' let købte popularitet. Er det pavens opgave at være populær? Passer det ikke en pave bedre at blive forhånet og forfulgt, hvilket jo var Jesu løfte over for dem, der ville følge ham? Er paven ikke først og fremmest forpligtet til at forsvare de sandheder, som hans kirke altid har forkyndt?," skriver en katolsk præst i Danmark, Daniel Nørgaard, i en artikel for Kristendom.dk

Nu må hele verden bare vente i spænding på, hvad Pave Frans finder på næste gang.

Habemus papam - "Vi har pave": Den nye pave har i manges øjne været en tiltrængt fornyelse.
Storpolitik: Pave Frans modtog d. 27. marts den amerikanske præsident, Barack Obama, til en snak om de diplomatiske relationer med Cuba.