Skærtorsdag

Skærtorsdag indtog Jesus sit sidste måltid inden han blev taget til fange af ypperstepræsterne. Det sidste nadver er foreviget af flere kunstnere, og i mange katolske kirker udstilles kunststykker, der viser måltidet. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

For mange danskere betyder skærtorsdag starten på påskeferie, påskefrokoster og påskeæg. Skærtorsdag er nemlig en helligdag i Danmark, og en vigtig dag i den kristne tro. Men hvad skete der skærtorsdag? Og hvad betyder “skær”? Bliv klogere på den kristne højtid her

Påsken er den vigtigste højtid i den kristne kirke. Påsken er en begivenhedsrig uge, hvor Jesus bliver korsfæstet og senere genopstår. På skærtorsdag indtager Jesus sit sidste måltid med disciplene, og han modtager verdens måske mest berømte kys af disciplen Judas.

Læs mere om skærtorsdag her.

Indhold

 • Hvad skete der skærtorsdag?
 • Hvorfor hedder det skærtorsdag?
 • Det sidste nadver var en jødisk fest
 • Hvad kommer efter skærtorsdag?
 • Er skærtorsdag en helligdag?
 • Skærtorsdag i kirken
 • Skærtorsdag i Bibelen
 • Hvornår er det skærtorsdag?

Hvad skete der skærtorsdag?

På skærtorsdag indtog Jesus sit sidste måltid med sine disciple. Dette mindes stadigvæk i kirken nu, mere end 2000 år senere, når kristne går til nadver.

Det sidste nadver er beskrevet flere steder i Bibelen, blandt andet i Matthæusevangeliet kapitel 26.

Da Jesus og disciplene denne aften var samlet for at spise, fortalte han, at en af dem ville forråde ham. Denne profeti fik han ret i.

Ypperstepræsterne ville have Jesus død, fordi han påstod, at han var den længe ventede frelser, Davids søn. Det var blasfemisk, mente de. Andre mener, at det var ypperstepræsten Kajfas, der følte at Jesus truede hans autoritet over det jødiske folk, og for at beholde sin magt ville han have Jesus død.

Judas havde derfor indgået en aftale med ypperstepræsterne inden måltidet om, at han ville angive Jesus for dem, hvis han fik 30 sølvpenge.

Indstiftelsen af nadveren skærtorsdag

Efter Jesus havde fortalt sine disciple den nedslående nyhed om, at en af dem ville forråde ham, fortsatte han med at indstifte nadveren.

I Paulus’ Første Brev til Korintherne kapitel 11 står der, at Jesus sagde sådan, da han indstiftede nadveren:

"... Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!".

Efter måltidet gik Jesus og disciplene til Getsemane have, hvor Judas kyssede Jesus foran ypperstepræsterne, der derefter pågreb Jesus og førte ham bort.

Jesus blev taget til fange, og dagen efter blev han dømt til døden. Denne dag kaldes langfredag.

Hvorfor hedder det skærtorsdag?

“Skær” er et gammelt dansk ord, der betyder “ren”.

Det er i den betydning, man skal forstå, hvorfor dagen hedder skærtorsdag.

I Johannesevangeliet kapitel 13 står der, at Jesus inden påskemåltidet vaskede sine disciples fødder.

Denne handling bliver af kristne anset som et eksempel på Jesu ydmyghed. Det fortæller kristne, at man skal tjene andre og handle i kærlighed.

“Skær” kendes også fra skærsilden, hvor katolske kristne mener, at man renses fra sine synder, inden man kommer i himlen.

Det sidste nadver var en jødisk fest

Der er bred konsensus om, at det måltid Jesus og disciplene spiste, var et måltid de indtog i forbindelse med den jødiske fest pesach. Jesus var selv jøde, og det var disciplene også. Meget tyder på, at de spiste det rituelle måltid seder, hvor jøderne mindes israelitternes udfrielse fra slaveri i Egypten.

I Matthæusevangeliet kapitel 26 står, at det sidste nadver foregik på første dag af det usyrede brøds fest - og pesach går også under betegnelsen “det usyrede brøds fest”.

Ordet “påske” stammer desuden fra det jødiske “pesach”. Selvom de to højtider falder samtidig, er det to vidt forskellige ting, der fejres i de to religioner.

Hvad kommer efter skærtorsdag?

Påsken indledes palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på ryggen af et æsel.

Efter Jesus bliver taget til fange af ypperstepræsterne skærtorsdag bruger han natten i fangekælderen.

Dagen efter skærtorsdag hedder langfredag, og er dagen, hvor Jesus bliver stillet for en dommer og korsfæstet.

Et par dage senere genopstår Jesus, og den dag kendes nu som påskedag.

Er skærtorsdag en helligdag?

I Danmark er skærtorsdag en af påskens officielle helligdage og udgør en del af danskernes påskeferie.

Skærtorsdag er dog ikke helligdag alle steder. I Tyskland og Sverige betragtes skærtorsdag eksempelvis ikke som en helligdag.

Island, Norge og store dele af Spanien er nogle af de europæiske lande, der betragter skærtorsdag som en helligdag.

LÆS OGSÅ:De kristne højtider

Den svenske påskeheks

Selvom skærtorsdag ikke er en helligdag i Sverige, så betyder det ikke, at dagen ikke bliver markeret af svenskerne.

På skærtorsdag kan man i Sverige støde på børn, der går fra dør til dør udklædt som hekse med påmalede fregner og tørklæde om hovedet.

Traditionen minder lidt om fastelavn. Børnene banker på dørene i nabolaget, ønsker god påske og får ofte en håndfuld slik med fra naboerne.

Påskeheksene hedder påskkärringar på svensk, og traditionen har rødder i hekseforfølgelserne, der toppede i Sverige i 1600-tallet.

Skærtorsdag i kirken

At holde gudstjeneste på skærtorsdag er en fast tradition i den danske folkekirke. Men hvad kan man forvente af en gudstjeneste denne dag?

På skærtorsdag er der stort fokus på nadveren, som blev indstiftet skærtorsdag.

Rundt om i landet er man i stadig stigende grad begyndt at holde måltidsgudstjenester skærtorsdag.

I den katolske kirke er der tradition for, at præsterne vasker 12 udvalgte personers fødder, ligesom Jesus gjorde på sine disciple.

Skærtorsdag i Bibelen

Skærtorsdag står beskrevet flere steder i Det Nye Testamente.

Her kan du læse om skærtorsdag i Bibelen

 • Matthæusevangeliet kap. 26
 • Markusevangeliet kap. 14
 • Lukasevangeliet kap. 22
 • Johannesevangeliet kap. 13.

Hvornår er det skærtorsdag?

Skærtorsdag er en af påskens helligdage, og indleder for mange danskere påskeferien.

Påsken falder ikke samme tid hvert år, men den falder altid i marts eller april.

Reglen er, at påskedag falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Sådan falder skærtorsdag de kommende år

 • 2022 14. april
 • 2023 6. april
 • 2024 28. marts
 • 2025 17. april
 • 2026 2. april
I Jerusalem ligger Getsemane have, hvor Jesus blev pågrebet og taget til fange af ypperstepræsterne, efter Judas havde givet ham det berømte kys. Foto: Stacey Franco/Unsplash
På skærtorsdag i Sverige vil man ofte støde på en masse børn i hekseudklædning. Heksene hedder påskkärringar på svensk og har rødder i 1600-tallets hekseforfølgelser. Foto: Johner Images/Johner/Ritzau Scanpix
I den katolske kirke er der tradition for, at præsterne vasker fødderne på 12 udvalgte personer. Det gør man for at mindes den handling, Jesus udførte, da han vaskede fødderne på sine 12 disciple inden det sidste måltid. Denne fodvaskning har også lagt navn til dagen. Foto: Robertharding/Masterfile/Ritzau Scanpix