Teenager i amishland - med sex og stoffer

De unges møde med vestlig livsstil er en vigtig del af deres beslutning om at følge det trygge fællesskab - eller tilslutte sig det omgivende samfund. Foto: - Foto: Sxc.hu.

På trods af strenge religiøse regler lever en del af amishfolket i 16-18-årsalderen et udsvævende liv med både alkohol, hash og et afslappet forhold til sex

Filmen "Vidnet" med Harrison Ford fra 1985 gjorde med ét slag amishfolket kendte for deres traditionelle livsstil med klædedragter og mangel på elektricitet og moderne transportmidler. Forestillingen om unge amish, der fester og drikker, bryder frontalt med dette billede.

Men netop de unges møde med vestlig livsstil er en vigtig del af deres beslutning om at følge det trygge fællesskab - eller tilslutte sig det omgivende samfund.

Erfaringer med den anden verden
I mange tilfælde foregår amish-teenagerens møde med omverdenen (dvs. the english) som en planlagt overgangsfase. Perioden kaldes for 'rumspringa'. Udtrykket betyder 'at løbe rundt' og det betegner den skelsættende periode, hvor den unge skal afgøre, om han eller hun ønsker at tilbringe fremtiden inden for amishfællesskabet - eller i den omgivende verden.

Når den unge på den måde løber hornene af sig, får han eller hun personlige erfaringer med den anden verden. For nogle er 'rumspringa' en tid med høj musik og indtagelse af store mængder alkohol. For andre unge er en tur i biografen det mest intense møde med den vestlige livsstil.

Tanken med 'rumspringa' er, at den unge på den måde får det bedst mulige grundlag for at sige ja tak eller nej tak til den traditionelle livsstil. Amishfolkets religion indebærer nemlig voksendåb. Det vil sige, at man som voksen har det bedst mulige grundlag for at acceptere Jesus som sin personlige frelser. Tanken er, at mennesket ved fødslen ikke kan tage stilling til sin egen frelse - ej heller kan forældrene gøre det på vegne af spædbarnet.

I det lys er udskejelserne en vigtig del af den proces, der skal give det unge menneske det bedst tænkelige grundlag for at tilslutte sig amishgruppen - eller lade være. Udefra kan det virke som om, teenageren er på gal kurs i forhold til amishs normer og regler. I virkeligheden har teenageren, der gør sine personlige erfaringer med omverdenen, taget en genvej til dydens smalle sti.

At være eller ikke at være - Amish
På trods af lækre iPods, smarte biler og fikse mobiltelefoner, vælger fire ud af fem teenagere efter nogen tid at vende tilbage til folden. Selvom ungdomsoprøret således i de fleste tilfælde ender med en tilbagevenden, har det omfattende følger, hvis man vender amish ryggen. Havner man i den "forkerte" ende af statistikken, er man samtidig afskåret fra sin familie. I nogle tilfælde tillades det dog, at den frafaldne må besøge sin familie ved store familieanliggender såsom bryllupper.

Hos nogle amishteenagere er fest og druk med til at modne beslutningen, om man vil tilhøre gruppen eller ej.Foto: Sxc.hu