Guide: Forstå digteren Dante og hans guddommelige komedie

Dante Alighieri (1265-1321) udgav et formmæssigt nybrud med "Den guddommelige komedie".

Den store italienske digter Dante blev af sin samtid anset for en trussel mod den katolske kirke. Men hans store værk "Den guddommelige Komedie" anses i dag som en af verdenslitteraturens klassikere og påvirker stadig vores opfattelse af himmel, helvede og skærsild

"Den guddommelige komedie" var et formmæssigt nybrud, da værket udkom i første halvdel af det 14. århundrede.

Men hvorfor er værket så berømt, hvad har det betydet for vores forestilling om himmel, helvede og skærsild, og hvem var digteren bag det? Vi har samlet en række klassiske artikler, der gør dig klogere på den italienske digter Dante Alighieri her

Forstå "Den guddommelige komedie" af Dante

Dantes 600 guddommelige sider placerer ham blandt verdenslitteraturens største forfattere. For over 750 år siden kom et digterværk til verden, der den dag i dag stadig har en enorm påvirkning i opfattelsen af det katolske efterliv.

"Hvert af de tre riger - Helvede, Skærsilden og Paradiset - skildres i en cyklus på 33 sange, hvortil der kommer en prolog. Dermed består Dantes guddommelige komedie af i alt 100 sange, som alle blev til i årene 1304-21," skriver præst Kristian Østergaard.

Hvem var Dante Alighieri?

"Dante Alighieri (1265-1321) blev betragtet som så stor en trussel, at han blev forvist fra Firenze i 1301, da hans pavetro modstandere kom til magten. Dante var bitter over den måde, som mange af paverne udøvede deres magt på, så han tog hævn ved at lade en række paver brænde op i Helvede i sin komedie," skriver fagredaktør Nikolaj Christensen.

"Den guddommelige komedie" sætter billeder på efterlivet

Værket har haft enorm indflydelse på vores forestillinger om himmel og helvede. Med sig selv som hovedperson skildrer Dante en vandring gennem de tre dødsriger: fra helvedets pinsel over skærsildens renselse til paradisets lyksalighed. Med andre ord drejer det sig om menneskets vej til frelse. På sin vandring møder Dante ikke mindre end 1000 afdøde historiske eller samtidige skikkelser, som Homer, Aristoteles og pave Bonifacius 8.

Besøg skærsilden med Dante

Digteren beskriver skærsilden som et bjerg, der var opstået dengang, Gud styrtede Satan i Helvede og af den fortrængte jordmasse opstod skærsildsbjerget. Nyt hos Dante er læren om, at de mindre synder gennemgår andre pinsler end den rensende ild. Endvidere er stemningen i Skærsilden lys. De syndige sjæle synger, selvom de lider, i overbevisningen om, at de snart er helt frelste.

Dantes værk var et poetisk nybrud

”Det var et fuldstændig grundlæggende og i den forstand meget moderne formmæssigt nybrud. Han var den første til at give sin karakter en bevægelse og udvikling, som afspejlede tidens og evighedens bevægelse, som også er en uadskillelig del af at være menneske," skriver litteraturhistoriker og teolog Anders Thyrring Andersen.

Kærligheden spiller en stor rolle for Dante

I alle Dantes værker optræder Beatrice, som hans altoverskyggende kærlighed, men hvem er hun? I "Den guddommelige komedie" optræder hun som en muse og en dannelsesproces. Dante ophøjer Beatrice og lader hende optræde som en kristologisk figur, hvorigennem Guds tilstedeværelse åbenbares.