Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Græsk oikoumene, "den beboede jord". Samarbejde og samtale mellem kristne kirkesamfund med henblik på at skabe enhed i kristenheden.

Udtrykket økumenisk bruges forskelligt i katolsk og ikke-katolsk sammenhæng. Således betegner et økumenisk koncil i Den Romersk-katolske Kirke en forsamling af den katolske kirkes biskopper fra hele verden. I den kirkelige verden i øvrigt betegner ordet det samarbejde mellem de fleste andre kristne kirker, som finder sted i Kirkernes Verdensråd.