Forkortelsen A.H. står for Anno Hegirae og betegner det år, den islamiske tidsregning begynder. På grund af forfølgelse i Mekka udvandrede profeten Muhammad i år 622 fra Mekka til Medina med en lille gruppe tilhængere. Denne begivenhed (hijra på arabisk) danner udgangspunktet for islamisk tidsregning