Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Sanskrit "den første guru"; et andet navn for Gud i sikhreligion. Navnet understreger betydningen af guruismen inden for sikhreligionen, hvor rækken af de ti menneskelige guruer anses som manifestationer af Adi Guru eller Sat Guru, den sande Guru.

Sanskrit "den første" eller "oprindelige Buddha". Et navn på den øverste og sande Buddha både inden for den tantriske buddhisme og inden for mahayanabuddhismen, der begge opererer med flere forskellige buddhaer med forskellige navne og udtryksformer. For at skabe en enhed i mangfoldigheden ser man Adi-Buddha som udgangspunktet for alle de andre, der anses som blotte udstrålinger fra ham.

Sanskrit "ikke begrænset". Vedisk gudinde der repræsenterer hele atmosfæren. Hun er også associeret med naturen og jorden i den ældste veda kaldet Rigveda.

I græsk mytologi en smuk ung mand, som var kærlighedsgudinden Afrodites elsker. Fire måneder om året måtte han dog opholde sig hos dødsrigets herskerinde Persefone, som havde opfostret ham. Under en jagt blev han dræbt af et vildsvin. Afrodites sorg over hans død gennemspilledes hvert år i Adonisfesten, hvor kvinder såede frø i ituslåede lerkar, Adonishaver, lod det spire og hastigt visne og dø som Adonis

Sanskrit "ikke-tohed". En ikke-dualistisk filosofi, primært repræsenteret ved Shankara, der siger, at det altigennemtrængende, universelle verdensalt, brahman, og det individuelle selv, atman, er identiske.

Af latin adventus, (domini), "(herrens) komme". Betegnelse for det kirkelige nytår og for kirkeårets første fire uger.

Latin adventus, "(Kristus') komme". Amerikansk, protestantisk vækkelsesbevægelse opstået i 1830'erne og 1840'erne.

Græsk "som ikke må betrædes". Helligt sted eller område, fx i et tempel, som kun særligt indviede må betræde. I Apollontemplet i Delfi i Grækenland det sted, hvor præstinden Pythia gav orakelsvar

Religiøs bevægelse grundlagt af George King (1919-1997) i 1955 i London. Religionen er baseret på de "budskaber" fra en kosmisk Mester, som King begyndte at modtage i 1954. Den har hovedsæder i London og Los Angeles.

De første budskaber opfordrede ham til at forberede sig på, at han skulle være talsmand for "Det Interplanetariske Parlament". King har siden da været kanal for adskillige budskaber fra forskellige "mestre", særligt fra en "kosmisk Mester fra Venus", som identificeres som Aetherius, og fra "Mester Jesus".

1838-1897. Muslimsk intellektuel som var med til at grundlægge ideen om pan-islamisme som forsøg på at dæmme op for europæisk imperialisme, der var fremherskende i 1800-tallet. Al-Afghani var også aktiv inden for salafiya-bevægelsen i en periode.

Eftergivelse. Aflad er efter katolsk lære en lempelse eller eftergivelse af de bodsstraffe (faste, bøn og almisse), som præsten kan pålægge den skriftende.

Teknisk betegnelse for en fortolkning af de mytiske forestillinger i Det Nye Testamente. Den vil ikke fjerne det mytiske stof, men udlægge det, så den eksistensforståelse, der ligger i myterne, bliver tilgængelig for nutidsmennesket. Afmytologiseringsprogrammet er skabt af den tyske teolog Rudolf Bultmann i 1941.

Kontinentets religioner kan opdeles i 2 hovedgrupper:

- Afrikansk traditionel religion og

- afrikanske skriftreligioner såsom islam og kristendom.

AFRIKANSK TRADITIONEL RELIGION findes i Afrika syd for Sahara og bygger på mundtlighed og ritualer. Der er ca. 90 mio. tilhængere af traditionel religion i Afrika.

Kristne kirker som er grundlagt i Afrika af afrikanere og primært for afrikanere.

De ældste afrikanske uafhængige kirker (African Independent/Indigenous Churches) blev grundlagt i 1880'erne. Fra dette tidspunkt og til i dag er der blevet grundlagt over 8.000 kirkesamfund. Mange er grundlagt med udgangspunkt i visioner hos karismatiske grundlæggere, der ofte er unge og ofte kvinder. Undertiden optræder de som messiasskikkelser.

Amerikanske blandingsreligioner som opstod i mødet mellem de religioner, som slaverne bragte med sig, og de religioner, som allerede fandtes i Amerika, primært kolonisatorernes katolicisme og protestantisme. Religionerne antager forskellige former afhængigt af socioøkonomiske, psykologiske og kulturelle forhold.

I græsk mytologi kærlighedens gudinde; svarer til romernes Venus. Hun er gift med smedeguden Hefaistos, men har børn med to andre guder: Med krigsguden Ares har hun sønnen Eros og med Hermes den tvekønnede Hermafroditos

Sanskrit "det som er overrakt", ofte oversat som tradition. Navnet på i alt fire eller fem samlinger af Buddhas prædikener og foredrag, som er indeholdt i buddhismens helligbog Tripitakas anden kurv, hvor de udgør ca. en tredjedel. Agama kaldes også nikaya (dele). I hinduistisk sammenhæng, se tantra.

Italiensk "ajourføring". Ordet blev af pave Johannes XXIII brugt programmatisk om hensigten med indkaldelsen af det andet vatikanerkoncil i 1962, hvor man arbejdede på at tilpasse den katolske kirke til moderne tiders tanke og udtryksformer.

Sanskrit "ild", "ildens gud". En vedisk gud som stadig har stor betydning i den hinduistiske tilbedelse, idet han som offerild er bindeleddet mellem guderne i himmelen og atmosfæren og menneskene på jorden. Omkring en femtedel af alle hymner i den ældste veda, Rigveda, er tilegnet ham.

I vedisk tid var ildofringen den centrale del af kulten. Det var via ofringer gennem ilden, at guderne kunne tilfredsstilles. Herved kunne man sikre sig, at familie, dyr og afgrøder trivedes, og at man klarede sig godt i krig.

Sanskrit "ildofring". Navnet på en vigtig vedisk rite, hvor husholderen dagligt ofrer til og i henholdsvis den hellige ild og husilden i køkkenet.

Denne offerform finder man stadig i dag. Der ofres i den hellige ild igennem ritualet havan, også kaldet homa, og i ortodokse hjem er det kutyme, at man ofrer lidt mad i "husilden", før den sættes på bordet.

Sider