Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Arabisk "Allah er større". Benyttes inden for islam bl.a. når der kaldes til bøn

En gennemført billedlig fremstilling i tale, skrift eller billeder, hvor der til hvert element på billedsiden svarer et element på anvendelsessiden. Den tankemæssige sammenhæng er på anvendelsessiden, og billedsiden er udelukkende en repræsentation af denne sammenhæng.

Retfærdighedens gudinde Justitia har bind for øjnene som udtryk for, at retten skal være upartisk, en vægt i den ene hånd som udtryk for, at retten må afveje parternes påstande og beviser nøje, og et sværd i den anden hånd som udtryk for, at retten må kunne sætte magt bag sine domme.

Græsk eleemosyne, "barmhjertighed". Gave der gives som udtryk for en religiøst begrundet godgørenhed. I moderne dagligsprog har ordet fået en negativ betydning i retning af, at den, der giver almisse, derved køber sig fri for i alvor at tage ansvar for sit medmenneskes liv. BT

En forhøjning eller anden indretning beregnet til anbringelse af offer og dermed det kultiske samlingspunkt eller mødested for det menneskelige og det guddommelige. Ofte er et alter forsynet med symboler eller billeder, der vedrører kultens mytologiske forbilleder, kosmologiske indhold mv

Deltagelse i det kristne nadversakramente.

Udtrykket "at gå til alters" og heraf betegnelsen "altergang" refererer til den praksis, som blandt andet kendes fra Den Danske Folkekirke, at nadverdeltagerne efter gudstjenestens første del med prædiken, tekstlæsning og salmesang forlader deres pladser i kirkeskibet og går op til alteret, hvor de modtager nadverens brød og vin.

Latin alter, "den anden". Uselviskhed til forskel fra egoisme af latin ego, "jeg".

Ordet stammer fra den franske filosof Auguste Comte og betegner hos ham en etisk teori om at leve uselvisk og til gavn for andre

En gruppe af sydindiske (tamilske), vishnutilbedende hellige mænd fra 600-800-tallet e.v.t. Deres hymner kaldet Prabandham fik efterhånden status som hellige skrifter. De består af ekstatiske sange, der tilbeder Vishnu, Rama, Krishna og hans hyrdinder (gopier), og som førte alvarerne ind i en trancetilstand, hvor de oplevede en personlig nærhed af gud.

1479-1574. Den tredje af sikhreligionens gururække på i alt ti, hvor han var guru i årene fra 1552-74. Han er repræsenteret med i alt 907 hymner i sikhernes helligbog Adi Granth og er den, der skabte sikhreligionens ydre praksis.

1893-1956. Indisk politiker der talte de undertrykte sociale gruppers sag. Som udnævnt justitsminister i 1947 var han hovedforfatteren til den indiske forfatning. Han trak sig tilbage i 1951 og blev buddhist

Hebraisk "Det er sandt!". Bruges i kristendommen som en liturgisk formel, der afslutter bøn, og udtrykker således den bedendes vished om at blive hørt

Den jødiske atten-bøn

Japansk for Amitabha Buddha.

Arabisk "hersker", "hærleder". Benyttes inden for islam om herskeren, som i tidlig islam også fungerede som general og hærleder

Sanskrit "grænseløs udstråling". Navnet på en himmelsk Buddha, der optræder inden for den tidlige mahayanatradition. Han ansås for hersker over en form for paradis kaldet: Det Rene Land (Sukhavati).

Målet for denne lære, også kaldet læren om Det Rene Land, var, at man via meditation på og visualisering af Ambitabha kunne få bolig ved hans side i Det Rene Land i den kommende genfødsel. I Østasien blev denne Amitabha-kult den mest udbredte form for buddhistisk tilbedelse. Den blev organiseret i en skole, kendt i Kina som Jingtu, i Japan er den kendt som Amida-tilbedelse.

Ægyptisk gud der betegner det skjulte, skabende princip i den endnu uskabte verden. I Ny Rige (1550-1070 f.v.t.) forbandtes han med Solguden og blev som Amon-Re hele rigets gud og gudernes konge.

Sanskrit "udødelig nektar". En drik som optræder i den vediske og den hinduistiske mytologi. Det er en guddommelig eliksir, som til tider forveksles med soma. Amrit bliver primært forbundet med mytologien, mens soma primært forbindes med det rituelle.

Sikhernes hellige by, hvor Det Gyldne Tempel ligger. Amritsar betyder nektarsøen og blev grundlagt af den fjerde guru Ram Das (1534-1581) i slutningen af 1500-tallet. Byen ligger i det nordvestlige Indien i delstaten Punjab og har i dag omkring 500.000 indbyggere.

En genstand der tænkes at beskytte mod sygdom, ulykke, fare, hekseri o.l. eller at bringe held. Den virkning, man tiltror en amulet, beror i reglen på dens symbolværdi eller dens repræsentation af mytologi, kosmologi, gudenavne, hellige tekster el. lign. Nogle amuletter indeholder ligefrem længere hellige tekster, andre en kort trylleformel.

Begreb inden for theravadabuddhisme brugt om en person, der ikke vil blive genfødt efter afslutningen på dette liv, idet han har nået en høj grad af spiritualitet og erkendelse. Han vil i stedet blive genfødt som arhat, en fuldkommen, i en himmelsfære.

"Ikke-husholder". En person inden for buddhisme, der har forladt sit hus og familie for at søge mod højere erkendelse. Nøjagtig som den historiske Buddha gjorde det ifølge legenden.

Sider