Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

1915-80. Fransk litteraturforsker og semiotiker. Har i en række essays og bøger beskæftiget sig med sprog og tegn ud fra strukturalismens ideer om tegnsystemer. Hans primære interesse er, hvordan der dannes betydning, når vi bruger sproget.

1942-. Engelsk sociolog, som i en række artikler og essays har beskæftiget sig med nye religiøse bevægelser. Introducerede i 1985 i bogen "Cult Controversies" en model til differentiering mellem forskellige former for tilknytning til religiøse bevægelser. Både de, som er løst tilknyttede, og de, som er tæt tilknyttede en bevægelse, kan dermed tælles som tilhængere, men altså med forskellige typer af engagement.

Modellen har 5 "grader" af tilknytning som omdrejningspunkt:

1. "

Inden for den tibetanske buddhisme gør man brug af bedeflag. De har forskellige farver og er malet med mantraer eller symbolske figurer. Når vinden tager i flagene, regner man med, at mantraernes eller figurernes hellige kraft spreder sig til dets omgivelser, fx til huset.

Bedeflagene skal ikke forveksles med de stykker stof, som ofres til Bo-træet i theravadabuddhisme som en tak for, at en bøn er blevet hørt

Et almindeligt træk i mange religioner, hvor man bruger bedekransen til at koncentrere sig ved bøn eller meditation. En bedekrans kan have forskellig udformning og forskelligt antal perler eller knuder, der passer i forhold til et helligt tal for den specifikke religion. En bedekrans behandles altid med omhu, da den anses for en hellig genstand. Mange har en bestemt pose til den, som hænges om halsen, eller den lægges på den hellige bog eller hænges om en kultgenstand, når den ikke er i anvendelse

Et vigtigt træk inden for den tibetanske buddhismes bønsform. Der findes både store, fælles bedemøller og små, personlige, som bruges i den daglige tilbedelse.

Ved ethvert tempel hænger der store bedemøller, ligesom man kan få nogle mindre bedemøller til den personlige bøn. En bedemølle er bemalet med mantraer, der også kan være udskårne, og inden i bedemøllen er der en skriftrulle fyldt med mantraer. Hver gang, man drejer bedemøllen rundt, tænkes alle mantraerne at være fremsagt.

Latinamerikansk, katolsk udformning af politisk teologi, der opfatter frelse som en befrielse af hele mennesket. Det indebærer hele verdens fornyelse socialt, politisk og kulturelt.

Islamisk orden af mystikere, grundlagt af Hajji Bektash sidst i 1200-tallet.

Sufiordenerne har spillet en væsentlig harmoniserende rolle inden for islam i Det Osmanniske Rige, hvis muslimske befolkning var meget sammensat med tyrkere, kurdere, iranere og arabere som de største grupper. Bektashiordenen var knyttet til det osmanniske militær, især dets elitekorps, janitsharerne, der som børn blev tvangsudskrevet blandt kristne. Ordenen er dybt præget af sunni-islam, men også påvirket af shia-islam og af kristendom

1886-1973. En af de mest centrale figurer i den politiske zionisme. Zionismen opstod i slutningen af 1800-tallet i Europa og havde som mål at oprette en jødisk stat i Det Hellige Land. Ben-Gurion var i 1948 med til at tage initiativ til udråbelsen af staten Israel og fungerede derefter som premier- og forsvarsminister frem til 1953. Han blev genindkaldt til de to embeder i 1955 og fratrådte i 1963. Ben-Gurion har skrevet flere bøger om Israel og zionismens historie.

I den buddhistiske tradition er det den første prædiken, den historiske Buddha holdt, efter at han var blevet oplyst. Med denne prædiken sætter han "lærens hjul" i gang.

Benaresprædikenen står som afslutning på Buddha-legenden. Ifølge denne opholder Buddha sig i en dyrepark nær Benares sammen med fem asketer, der tidligere havde forladt ham, men som under prædikenen, der varer i fem dage, lader sig omvende - én hver dag.

Det ældste vestlige samfund af mennesker, der stræber efter kristen fuldkommenhed, og som har aflagt klosterløfte. Ordenen blev grundlagt i Italien i år 535 af Benedikt af Nursia.

1919-1994. Amerikansk prædikant og profet, der i slutningen af 1960'erne grundlagde den kristne religiøse bevægelse Familien (indtil 1979 kendt som Guds Børn og senere som Family of Love). Berg antog rollen som profet (kaldet Moses David), og hans lære om "fri kærlighed" vakte stærke reaktioner fra det omgivende samfund i 1970'erne.

1929-. Østrigsk-amerikansk sociolog som i en række værker har beskæftiget sig med samspillet mellem mennesket og samfundet.

Bergers "humanistiske sociologi" sætter mennesket i centrum, og han argumenterer for, at samfundet påvirker mennesket og dets livsvilkår, men samtidig præger mennesket i høj grad samfundet. Det er dette samspil, som undersøges i bl.a. bogen "Religion, Samfund og Virkelighed" (1974; engelsk: "The Sacred Canopy", 1967).

Vikingetidens betegnelse for krigere, der blev grebet af religiøs ekstase (bersærkergang)

1946-. Dr.phil. i idéhistorie, indtil 1982 ansat ved Aarhus Universitet. Grundlagde i 1982 sammen med sin kone Hanne Bertelsen Vækstcentret i Nørre Snede, som er et center for selvudvikling. Her bor og arbejder ca. 65 mennesker med den praksis, som Bertelsen har udviklet, og mange udefra kommer til centret for at deltage i forskellige kurser om selvudvikling.

Lille beholder som indeholder duftende krydderier. Besamim-bøssen benyttes ved det ritual (havdala), der afslutter den jødiske sabbat.

1847-1933. Født i England; leder af Teosofisk Samfund i årene 1907-33. Fra slutningen af 1800-tallet bosat i Indien, hvor hun ud over sit religiøse arbejde var kvindesagsforkæmper og aktiv forkæmper for indisk uafhængighed; hun blev valgt til præsident for den indiske nationalkongres i 1917. Grundlagde desuden mange skoler i Indien, heraf nogle af de første for piger.

En guddoms eller en ånds overtagelse af kontrollen med et menneske. Sygdom eller ekstraordinære sindstilstande kan tydes som besættelse, men i rituel sammenhæng er besættelse et udtryk for ånders eller guders tilstedeværelse

Guds hus. Navnet på et kana'anæisk helligsted, hvor patriarken Jakob opførte et alter for Jahve. Efter delingen af Israel i to kongeriger efter Salomos død (931 f.v.t.) blev Betel hjemsted for Nordrigets centralhelligdom

Brødhuset. By ca. 8 km fra Jerusalem. Davidsslægtens hjemby og efter Matthæus- og Lukasevangeliet derfor også Jesu (messias, den nye David) fødeby.

Sanskrit: "Herrens sang", underforstået Krishnas sang. Et religionsfilosofisk læredigt og et af de mest populære hinduistiske helligskrifter. Det består af i alt 18 sange og er en del af den VI. bog i det store helteepos Mahabharata, der kan dateres til 400 f.v.t.-400 e.v.t. Den repræsenterer essensen i bhaktitilbedelse.

Sider