Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Protestantisk kirkesamfund med rødder i den tjekkiske reformation i 1400-tallet og pietismen i 1700-tallet.

Brødremenigheden er navnlig kendt for sin store indsats for ydre mission. I dansk sammenhæng har brødremenigheden således stået bag missionen på Grønland og de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.

1878-1965. Eksistensfilosof og bibelkommentator og -oversætter. Det mest kendte eksistensfilosofiske værk er "Jeg og du" fra 1922. Buber arbejdede i over tredive år på en nyoversættelse af den hebraiske bibel (Toraen) til tysk og udgav i samme periode en række kommentarer til bibelske temaer.

I sit syn på religionen var Buber inspireret af chasidismen, der lægger særlig vægt på fromhedslivet. Desuden var Buber aktiv i den zionistiske bevægelse, som han opfattede som en åndelig snarere end en rent national bevægelse.

Den lovsamling der står i Bibelen i 2. Mosebog 20,1-17 og 5. Mosebog 5,6-21. Benævnes undertiden også dekalogen (de ti ord). Ifølge traditionen de bud der var nedskrevet på de stentavler, Moses modtog af Jahve på Sinaj bjerg og derefter anbragte i pagtens ark.

Sanskrit "Den fuldt Oplyste". Titel inden for buddhisme på en person der har opnået oplysning eller erkendelse af, at livet er lidelse, og at verden er en illusion. En titel som Siddhartha Gautama opnåede, og som buddhismen er opkaldt efter i Vesten.

Sanskrit "Buddhas lære eller disciplin". Bliver i dag brugt af mange buddhister som synonymt med, hvad vi vil betegne som den buddhistiske "religion". Udtrykket er også navnet på de konciler, som buddhistisk orienterede regeringer som dem i Thailand, Myanmar (Burma) og Sri Lanka afholder for at skabe konsensus

Navnet på den historiske Buddha der er udgangspunktet for buddhismen. Efter den almindeligste tidsfæstelse siges han at have levet fra omkring 560-480 f.v.t., mens nyere religionshistorisk forskning antyder, at han har levet langt senere, omkring 450-370 f.v.t. At han blev ca. 80 år er bevidnet i de historiske kilder, som dog først er blevet skrevet i det første århundred f.v.t..

Først i 100-200-tallet e.v.t. begyndte man at afbilde Gautama Buddha i den såkaldte gandharakunst. Det skete under inspiration af den begyndende hellenisering af dele af Nordindien, hvor flere græske kongeriger skød frem, og mahayanabuddhismen stod stærkt.

En ret sen samling af forskellige fortællinger om Siddhartha Gautama Buddha til en helhed der fortæller om hans jordiske liv fra hans undfangelse til hans død og opgang i nirvana eller parinirvana. Der findes forskellige udgaver, henholdsvis inden for mahayana- og theravadabuddhisme, hvor retningernes særskilte træk kommer til udtryk.

Begreb inden for mahayanabuddhisme der betegner ideen om, at alle har kimen til at blive en buddha, en fuldt oplyst, i sig. Det indbefatter, at man kan indgå i nirvana. Dvs. med den rette stræben, evt. efter mange genfødsler, vil buddhismens frelsesmål kunne nås uafhængigt af, hvem man er.

400-tallet e.v.t. Betydningsfuld buddhistisk munk inden for theravadabuddhisme der skrev et stort og stadig autoritativt kommentarværk på pali til det meste af Pali-kanon eller Tripitaka. Hans hovedværk er "Renselsens sti" (Visuddhimagga).

En vestlig betegnelse for det trossystem eller den filosofi, som bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede efter sin oplysning omkring 600-400 f.v.t. Denne lære blev nedskrevet i det 1. årh. f.v.t. og danner grundlag for Tripitaka - buddhismens helligbog. Buddhisme kan i sit udgangspunkt siges at være ateistisk, men får en anden udtryksform i folkereligiøsiteten.

Der er meget stor spredning i, hvilke fester der holdes inden for de tre buddhistiske hovedretninger, samtidig med at der er store lokale variationer. Fælles er det dog, at man altid højtideligholder fuldmånedag, hvor der holdes en speciel ceremoni ved helligstederne, og der læses højt fra de buddhistiske helligtekster. Lægfolk giver gerne almisser til munkeklostrene på denne dag.

Genfødslernes evige kredsløb er et uigenkaldeligt faktum inden for buddhisme, indtil man opnår buddha-tilstand og kan indgå i nirvana. Desuden opererer man med tilstande som helveder og himle, som man befinder sig i i mellemstadiet mellem død og genfødsel.

810-870. Udvalgte og samlede ca. 7000 traditioner (hadith) om profeten Muhammads sædvane (sunna). Bukharis hadith-samling er den største samling og anses blandt mange muslimer for at være den mest troværdige.

Navnet på den skabning på hvilken profeten Muhammad i følge islamisk overlevering ledsaget af ærkeenglen Gabriel foretog sin natlige rejse til Jerusalem og derefter en himmelfart op gennem de syv himle, hvor han talte med tidligere profeter. Beskrivelserne af Buraq varierer, men dyret beskrives ofte som en hest med vinger og nogle gange med kvindehoved og/eller påfuglehale.

En henvendelse til en eller flere guder, guddommelige eller hellige personer med henblik på hjælp, velsignelse eller blot vedligeholdelse af gode relationer. For den bedende er bøn kommunikation. Set udefra er bøn et ritual, der dramatisk fremstiller en kommunikation mellem den bedende og guden, der kan være repræsenteret af et billede eller lignende eller blot i bønnens ordlyd eller den bedendes tanke.

Sider