Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Rituel, religiøs handling der bygger på den anskuelse, at sjælen kan vaskes ren for kultisk eller moralsk urenhed på samme måde, som legemet kan renses for fysisk snavs. Dåb foretaget ved neddykning symboliserer en så radikal renselse, at handlingen betragtes som personens død og genfødsel.

I zarathustrismen et begreb der både betegner den religiøse bevidsthed (eller ligefrem religionen) og den sum af egne gerninger og tanker, som møder det enkelte menneske efter døden

Af dalai, "ocean", dvs. uendelig stor, og lama, "lærer". Titel på overhovedet i gelugpa traditionen, der er en munkeretning inden for den tibetanske buddhisme, også kaldet De Gule Hattes tradition. Dalai Lama anses for at være en manifestation af bodhisattvaen Avalokiteshvara og har siden 1600-tallet og frem til den kinesiske invasion af landet i 1950 været både politisk og religiøst overhoved i Tibet.

dan

"at give". Inden for buddhismen en af de moralske forpligtelser lægfolk har, hvis de ønsker at forbedre deres karma og dermed få en bedre genfødsel. Således skal dan ses som en religiøs handling.

Indgår i mange ritualer og religiøse fester, ofte i dramatisk betydning. Dansens dramatiske dimension møder vi frem for alt hos naturfolk, hvor dansen i kultdramaet kan gælde for en fornyende gentagelse af mytiske begivenheder, og hvor shamanen i sin dans kan dramatisere, hvad hans sjæl eller hans hjælpeånd foretager sig i den anden verden. Dans kan også være en del af shamanens ekstaseteknik. Lignende funktioner har dans i de såkaldte besættelseskulte.

Kinesisk religion hvis klassiske bøger er Dao de jing fra 400- eller 500-tallet f.v.t. og Zhuangzi fra ca. 300 f.v.t. Den centrale religionsform i disse bøger er mystik, og det religiøse mål er enhed med dao, "vejen" eller det dynamiske verdensprincip bag den synlige mangfoldighed. Som organiseret religion med faste ritualer er daoismen først en realitet fra sidste halvdel af 100-tallet e.v.t. Dens organisatoriske stifter er Zhang Dao-ling, som på bjerget Heming i provinsen Sichuan skal have modtaget åbenbaringer fra "den allerhøjeste, herren Lao", dvs.

Arabisk "krigens område/territorium". Angiver i islamisk ret de geografiske områder og lande, hvor islamisk lov (sharia) ikke er den gældende.

I modsætning til dette står dar al-islam

Arabisk "islams område/territorium". Betegnelse i islamisk ret for de geografiske områder og lande, hvor samfundet er indrettet efter og styres på grundlag af islamisk lov (sharia).

Der findes således eksempler på, at et land eller område kan indgå i dar al-islam, fordi sharia er landets gældende lov, selvom den muslimske befolkningsgruppe udgør en minoritet i det pågældende land. Dette var bl.a. tilfældet på Balkan under Osmannerriget

1809-1882. Britisk naturforsker; den enkeltperson som har haft størst indflydelse på udviklingen inden for moderne biologi. I hovedværket fra 1859 "The Origin of Species by Means of Natural Selection" (dansk: "Arternes Oprindelse", 1872) fremlagde han sine ideer om udvikling (evolution) i naturen, der ikke blot blev indflydelsesrige inden for biologien, men ligeledes inspirerede forskere inden for samfundsvidenskaber, antropologi og filosofi.

Konge i Israel omkring 1000 f.v.t., født i Betlehem og står som den israelitiske idealkonge og dermed også som den konge, både det jødiske og det kristne messiasideal henviser til.

Sekstakket stjerne. Symbol for jødedommen. Anvendt med negativ betydning i nazismen, med positiv betydning i zionismen. Figurerer i det moderne Israels flag.

Udledning af et udsagn fra et andet udsagn i overensstemmelse med logiske slutningsregler. Undertiden bruges deduktion i betydningen slutning fra det generelle til det specielle, modsat induktion. Et deduktivt system er et sæt af aksiomer (grundsætninger) og slutningsregler

Teoretisk og metodisk retning inden for især filosofi og litteraturvidenskab som opstod i slutningen af 1960'erne i Frankrig og USA, delvist som en reaktion imod strukturalismen. Ordet "dekonstruktion" betyder nedbrydning eller opløsning.

Dekonstruktion kan opdeles i en filosofisk retning og en metodisk retning:

Græsk "ophavsmand", "formgiver", "skaber". I Platons dialog Timaios en betegnelse for den skaber der have givet verden dens nuværende form. Kristne kirkefædre brugte i deres kritik af gnosticismen ordet om visse gnostiske retningers "lavere skabergud", der er ophavsmand til denne verdens jammerdal

Persisk "tigger" eller "fattig". Er i betydningen "sufi" blevet overtaget af andre sprog.

1596-1650. Fransk filosof, matematiker og naturforsker. Betragtes som den moderne filosofis grundlægger. Eksponent for den filosofiske rationalisme, der mener, det er muligt at opnå viden om virkeligheden alene ved brug af fornuften.

Den opfattelse at enhver begivenhed har en årsag. I konsekvens heraf benægter determinismen, at mennesket har en fri vilje forstået som evne til frit at vælge mellem forskellige handlemuligheder. Religiøs determinisme ser alting som bestemt af Gud eller skæbnen.

Den som skinner. I hinduismen og buddhismen en gud eller en himmelsk kraft, som oftest er en personliggørelse af naturkræfterne. Deva er hankøn, devi er hunkøn.

I buddhisme afbildes devaerne i livshjulet. For selvom de lever i en ophøjet tilstand, er de stadig bundet til genfødslernes kredsløb. Den eneste måde, de kan opnå nirvana på, er at blive genfødt som menneske, for derigennem at opnå oplysning og buddhatilstand

Den guddommelige skrift. Den skrifttype som sanskrit og hindi er en del af, og som de hellige skrifter er skrevet på

Husguder eller mindre guder inden for hinduisme og buddhisme. De er knyttet til jorden i modsætning til devaerne, der er knyttet til himlen

Sider