Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Sanskrit "den blege eller rødgule". I dag et tilnavn til Vishnu, hvor Hari betegner Vishnu som den øverste af alle guder. Oversættes ofte som Gud.

Ifølge Vishnu-purana er Hari den største af verdensaltet, brahmans manifestationer. Han indbefatter hele universet, både det der er synligt, og det der er usynligt.

"Guds børn". Betegnelse Gandhi gav de kasteløse eller urørlige for at understrege deres værd, og at de om nogen stod nærmest Gud.

De kasteløse eller urørlige anses i den ortodokse hinduisme for en kilde til urenhed. Det er dem, der har de mest urene jobs såsom at rense kloakker, toiletter, at hente og sortere affald o.l. En ortodoks hindu af højere kaste vil undgå enhver direkte kontakt med dem.

Gandhi ville gøre op med denne fordom. Derfor spiste han sammen med de kasteløse i al offentlighed, og han omdøbte dem til harijaner.

Ældste søn af Ali og Fatima, shia-islams anden imam.

Hasan opgav at fastholde kalifatet efter Alis død, hvorefter umayaden Muawiya blev kalif.

Betegnelse for den slægt, Banu Hashim, profeten Muhammad tilhørte, og som var en del af Quraish-stammen. Slægten er stadig fremtrædende, bl.a. tilhører Jordans Kong Husain den hashmittiske slægt.

Hebraisk "viden", "uddannelse". Navnet på den jødiske oplysningsbevægelse, der opstod i 1700-tallet som del af oplysningstiden og de nationale bevægelser i Europa.

Bevægelsen havde til formål at oplyse og uddanne den jødiske befolkning i Europa i tidens tanker om videnskab, sprog og moderne, sekulær kultur og politik. Dermed ønskede man at skabe en moderne jødisk kultur i modsætning til den "ghettokultur", præget af stærk religiøsitet og afsondrethed fra det ikke-jødiske samfund, som især var udbredt i Østeuropa.

Ægyptisk gudinde; kærlighed, dans og musik karakteriserede hendes kult, og som universel moderlig gudinde kunne hun kaldes "livets herskerinde". Hun opfattedes af grækerne som en ægyptisk form af kærlighedsgudinden Afrodite.

Oldnordisk "Den Højes [Odins] tale". Vigtigt kvad i den ældre edda. Indeholder nogle interessante strofer om Odins ofring af sig selv, som peger i retning af, at Odin er visdommens og magiens guddom, og at han har vundet denne visdom gennem kontakt med dødsriget og de underjordiske kræfter.

Hebraisk "adskillelse". Betegner det ritual som afslutter den jødiske sabbat og dermed markerer skellet mellem helligdag og hverdag. Betegner også det særlige flettede stearinlys der benyttes ved ritualet.

Havets inua, dets ejer, kaldes undertiden Sedna og er den, der sammen med Månemanden hos inuit tager sig af dyrene. Angakkoqen foretager ånderejser til hende for at fremskaffe fangst.

Religiøs bevægelse grundlagt i USA i midten af 1970'erne af Marshall Herff Applewhite (død i 1997; kaldet Bo) og Bonnie Lu Nettles (formodentlig død i 1989; kaldet Peep). Bevægelsen blev for alvor kendt i marts 1997, da 39 mennesker blev fundet døde i en villa i San Diego, Californien, efter et kollektivt selvmord. Handlingen var direkte foranlediget af kometen Hale Bopp, som kunne ses i den pågældende periode, og bag hvilken man mente befandt sig en UFO, som ville hente de døde op til livet i en højere eksistensform.

Semitisk sprog. Det sprog Toraen oprindeligt er skrevet på, og som den stadig læses på af konservative og ortodokse jøder, der opfatter den hebraiske Tora som en direkte gengivelse af Guds ord.

Under og efter det babylonske eksil var det jødiske folkesprog aramæisk, også et semitisk sprog, og derfor er nogle af bønnerne i den jødiske bønnebog på dette sprog.

Zionismen og oprettelsen af staten Israel har ført til udviklingen af det moderne hebraiske sprog ivrit, som tales i Israel i dag

By 35 km syd for Jerusalem. I Det Gamle Testamente Abrahams by og Davids første hovedstad. For muslimerne er det af stor betydning, at byen rummer Abrahams grav.

I nyeste tid har det været tillagt stor betydning og betragtet som en religiøs sejr for islam, at den israelske "besættelse" af Hebron blev bragt til ophør og byen overgivet til det palæstinensiske selvstyres administration i 1997

Græsk hedone, "lystfølelse", "nydelse": Lykkeetik. Ifølge hedonismen er behag eller lyst det eneste, der er godt i sig selv, og smerte eller ulyst det eneste, der er ondt i sig selv

1770-1831. Tysk filosof der fik overordentlig stor indflydelse på europæisk tænkning i 1800-tallet. Både Kierkegaard og Marx er påvirkede af Hegel og udviklede hver på sin måde deres filosofi blandt andet i et opgør med Hegel.

1889-1976. Tysk filosof. En af de fremtrædende repræsentanter for eksistensfilosofien og en vigtig inspiration for Bultmanns eksistensteologi.

Mennesker som tænkes på overnaturlig måde at forårsage skade, ulykker, sygdom m.m. Navnlig skader, der opleves som meningsløse eller uforklarlige, tilskrives hekseri. Hos nogle afrikanske folk tænkes heksen at forvolde skade uden selv at ønske eller vide det, hos andre forestiller man sig, at heksene mødes og morer sig over den skade, de har forvoldt. Skønt hekseri i traditionelle afrikanske religioner er en hyppig forklaring på ulykker og sygdom, udpeger man ikke altid heksen.

Hel

I nordisk mytologi navnet på 1. dødsriget der skildres som et skummelt og uhyggeligt sted, hvor de døde lever en skyggetilværelse som i det græske Hades og det gammeltestamentlige Sheol, og 2. dødsgudinden som er datter af Loke og Angerbode.

Inden for alle kulturer og samfund helbredes sygdomme, men det er meget forskelligt hvordan. Selv inden for den samme kultur kan der være forskellige helbredelsespraksisser, som anvendes i bekæmpelsen af forskellige former for sygdomme. Den helbredelsespraksis, som tages i anvendelse i en aktuel sygdomssituation, afhænger af hvordan den pågældende sygdom klassificeres, fx hvad eller hvem der tænkes at have forårsaget den. I mange kulturer er bestemte sygdomme defineret inden for en religiøs forståelsesramme, hvorfor helbredelsen af dem er et religiøst anliggende.

Et menneske der efter sin død modtager kult og/eller tilbedelse i kraft af særlige bedrifter eller religiøse fortjenester, begivenheder i vedkommendes liv eller omstændigheder ved vedkommendes død. Begrebet omfatter også de græske heroer, der dyrkedes med almindelig gravkult, men tænktes at kunne yde de levende hjælp.

Den historiske periode fra Alexander den Stores død i 323 f.v.t. til indlemmelsen af det sidste hellenistiske rige, Ægypten, i Det romerske Rige i år 30 f.v.t. Det var en periode, hvor græsk sprog og kultur spredtes over hele Mellemøsten, og en betydelig kulturudveksling fandt sted. For mange var det også en tid, hvor de traditionelle lokalkulte mistede deres selvfølgelighed, og de overordnede religiøse mål flyttede sig til en hinsides verden eller til menneskets sind. Denne udvikling fortsatte og kulminerede i Det romerske Kejserriges tid med mysteriereligioner og gnosticisme.

Sider