Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Maasaierne er et hyrdefolk på ca. 300.000 mennesker, der bor omkring Rift Valley i Kenya og Tanzania. Som hos andre kvægnomader i Afrika er gudstroen og -dyrkelsen det centrale.

Maasaierne er opdelt i politiske og territoriale enheder samtidig med, at de er bundet sammen af slægtskabsbånd og aldersgrupper. Kvæget spiller en helt central rolle og er maasaiernes basisføde. Som andre kvægnomader er maasaierne i dag trængt. Store dele af det område, de traditionelt har vandret i, er blevet inddraget til landbrug eller til vildtreservater.

I det gamle Ægypten verdens iboende sammenhæng og orden, uden hvilken den falder fra hinanden og ophører med at eksistere.

Man har oversat begrebet med "sandhed", "retfærdighed", "verdensorden" m.m. Men Maat er i alle fald ikke nogen abstrakt orden, der så at sige udefra trækkes ned over verden. Maat er selve det i tingene, hvorved de er til, deres "virkelighed", kunne man sige. Det er den virkelighed, der hele tiden fornys i kulten, særligt i Maatofferet, hvor Maat som gudinde overrækkes til guden.

Hebraisk "dem der holder fast ved religionen". Navnet på den ortodokse jødiske menighed i København. Ialt tæller Machsike Hadas ca. 100 personer, som bor i et fælles kvarter og driver egen synagoge og egen kosher-butik.

Machsike Hadas opstod i begyndelsen af 1900-tallet efter interne stridigheder i den jødiske menighed i København. En mindre del af menigheden ønskede en strengere overholdelse af de religiøse bud end flertallet og dannede derfor deres egen menighed med egen synagoge og egen rabbiner. Machsike Hadas driver desuden en rabbinerskole.

En brasiliansk helbredelseskult der har sit udgangspunkt i den religion og helbredelsestradition, som slaverne bragte med sig fra Angola-området og Vestafrika. I Brasilien er de afrikanske traditioner blevet suppleret med indiansk helbredelsespraksis og europæisk folketro.

Betegnelse for islamisk retsskole.

"Den midterste lære", også kaldet shunyatavada: "Læren om tomhed". En betydningsfuld filosofisk skole inden for mahayanabuddhisme grundlagt af en sydindisk munk ved navn Nagarjuna fra 100-tallet e.v.t.

Italiensk "min frue". Betegnelse for Jomfru Maria som Jesu mor, bruges især i forbindelse med billeder af hende med Jesusbarnet på armen

Arabisk "skole". Benyttedes tidligere for islamiske uddannelsessteder i tilknytning til moskeer, hvorfra islamiske retslærde blev uddannet

Arabisk betegnelse for det sted, solen går ned, vest. Benyttes som betegnelse for det nordafrikanske område, Marokko, Algeriet, Tunesien og Libyen. Betegner også den islamiske aftenbøn, som udføres kort efter solnedgang.

Græsk mageia. Oprindeligt en betegnelse for visse persiske præsters, magernes, praksis og et polemisk udtryk for vidtløftig og betænkelig helbredelsespraksis. I europæisk religionsforskning kom ordet især til at betegne ritualer med konkrete mål som helbredelse, afværgelse af fare, forvandlinger m.m.

Et begreb og fænomen der har forskellig betydning i religionshistorisk, sociologisk og etisk sammenhæng, idet det betegner henholdsvis skaberkraft, politisk myndighed og magt i forholdet til andre mennesker og til naturen.

Sanskrit "den store Bharata-slægt. Et hinduistisk helteepos fra ca. 400 f.v.t.-400 e.v.t. Det består af omkring 100.000 dobbeltvers fordelt på i alt 19 bøger, hvoraf den sidste er et senere tillæg kaldet Harivamsa. Bhagavadgitaen, der nok er det mest læste helligskrift inden for hinduisme, er at finde i den sjette bog.

Selvom Mahabharata i det ydre er en heltehistorie, er den fyldt med religiøse belæringer, etiske overvejelser og filosofiske betragtninger, hvor hovedtemaet er opfyldelsen af dharma.

Sanskrit "Det store Symbol". Inden for tantrisk praksis beskrives kulminationen på tantrismen som opnåelse af en tilstand, hvor Mahamudra kommer til udtryk. Det beskrives som den ultimative oplevelse af fuldkommenhed.

1911-. Hindu-yogi og grundlægger af Transcendental Meditation. Efter at have afsluttet et studium i medicin på Allahabad University begyndte han at få åndelig vejledning af Guru Dev (1869-1953), der lærte ham de meditationsteknikker, som Maharishi i 1958 bragte med sig til Vesten, og som blev kendt under navnet Transcendental Meditation.

I 1960'erne bliver Maharishi kendt verden over, da popgruppen Beatles begynder at dyrke Transcendental Meditation. Og der bliver optaget en mindre film af deres besøg i hans ashram i den hellige by Rishikesh i Nordindien.

Sanskrit "Den store Forsamling". En retning inden for den tidlige buddhisme der var mere demokratisk i sine holdninger end den anden store retning, theravada, der strengt fulgte de ældres lære. Dvs. fulgte de ældste i forsamlingen samt den lære de formidlede. Mahasanghika er sandsynligvis en forløber til mahayana.

Sanskrit "Shivas store nat". Hinduistisk fest der falder i måneden Magha, dvs. i januar/februar. Her tilbeder man Shiva igennem en hel nat, og man ofrer mælk blandet med sukker og til tider mandler på linga, der er Shivadyrkelsens centrale kultgenstand. Siden drikkes mælkeblandingen af menigheden som en velsignet, rensende og lykkebringende drik.

Sanskrit "de fuldkomne". Ifølge vajrayanabuddhismen er dens grundlæggere sådanne Mahasiddhaer, der havde fået læren via åbenbaringer fra den øverste meditationsbuddha, Adi-buddha.

Sanskrit "Den store krønike". Den beskriver buddhismen på Sri Lanka i øens tidlige historie frem til år 302 e.v.t.

Krøniken begynder med Gautama Buddha og går derfra over til at fortælle, hvordan buddhismen kom til landet og siden blomstrede under forskellige konger. Den er en blanding af legendarisk stof og historie og er ifølge traditionen skrevet i 500-tallet af Mahanama. Hvor Mahavamsa slutter sin fortælling, tager Culavamsa, "Den korte Krønike", over og beskriver øens buddhistiske historie helt op til 1800-tallet.

En tidlig buddhistisk tekst skrevet omkring vor tidsregnings begyndelse af mahasanghika retningen. Mahavastu, "den store beretning", handler om Gautama Buddhas liv, hans tidligere genfødsler og slutter dér, hvor han omvender sine første disciple til sin lære.

Ca. 599-527 f.v.t. Jainreligionens grundlægger. Hans navn betyder den store helt, og som den sidste af en række på 24 lærere stadfæstede han religionen. Både hans prædikener og hans levevis har påvirket jainreligionens væsen, hvor askese og ikke-vold er grundprincipper.

Sider