Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

"Det store Fartøjs" buddhisme. Retning inden for buddhismen der blev dannet omkring 1. årh. e.v.t. Navnet henviser til, at alle, og ikke blot munke og nonner, er omfattet af dens frelseslære, hvilket står i modsætning til den oprindelige theravadabuddhisme. Mahayanabuddhisme finder man i dag i Kina, Korea, Japan og Vietnam.

En messias-skikkelse som ifølge den islamiske eskatologi - tradition om begivenhederne ved denne verdens undergang - vil komme og oprette guddommelig orden og retfærdighed. Inden for shia-islam er forestillingen om Mahdien knyttet til troen på den tolvte imams skjulthed (okkultation) og genkomst.

200-tallet f.v.t. Navnet på kong Ashokas søn der blev lederen af den første buddhistiske mission til Sri Lanka.

Arabisk "brudepris". Ved indgåelse af ægteskab er manden forpligtet til at give kvinden en brudepris, som derefter er kvindens personlige ejendom.

Flere muslimske retslærde understreger, at reglen om brudepris er forbundet med arvereglerne, således at kvinderne ved indgåelse af ægteskab sikres kompensation for den mindre arv. Brudepriser kan løbe op i hele formuer, men kan også være et rent symbolsk beløb

Sanskrit "den velvillige"; på kinesisk "Mi-lê", på japansk "Miroku". Navnet på den Buddha, buddhister forventer vil komme. En nærhedsforventning som man kender fra mange andre religioner, og som står bevidnet i buddhisternes helligbog Tripitaka.

Maitreya befinder sig i den øverste Tushita-himmel, hvor han afventer det rette tidspunkt at lade sig inkarnere på for at frelse eller retlede menneskeheden. I mahayanabuddhismen betragtes han som en bodhisattvafigur.

Arabisk "forsamling", "mødested". Betegner i en del muslimske lande parlamentet

1. og 2. Makkabæerbog indgår blandt Bibelens apokryfe skrifter. De beskriver den jødiske krig imod græsk besættelse af Det Hellige Land i det 2. årh. f.v.t. Det lykkedes makkabæerne at generobre Jerusalem i 164 f.v.t. Templet blev genindviet, og dette fejres hvert år med chanukka-festen.

3. og 4. Makkabæerbog indgår ikke i Bibelen. De indeholder henholdsvis beskrivelse af forfølgelser i Ægypten og en prædiken.

En bedekrans inden for hinduisme og sikhreligion. Den består af i alt 108 træperler eller knuder, og bruges som koncentrationsmiddel under yoga eller under tilbedelsen.

Der findes mange forklaringer på, hvorfor malaen består af 108 perler. En forklaring er, at der findes ni planeter og tolv stjernetegn. 9 x 12 = 108: Et tal der henviser til en kosmostilstand, idet universet er i balance. Selve malaen menes at have beskyttende kraft for personen, der bærer den.

En af de fire sunni-islamiske retsskoler, grundlagt i 700-tallet af Ibn Malik.

Den malikitiske retsskole afviser brugen af analogislutninger (qiyas) og personligt skøn (rai) i udlægningen af Koranen og profetens sunna, men anerkender konsensus (ijma).

Den malikitiske retsskole er i dag dominerende i Nord- og Vestafrika.

1884-1942. Polskfødt antropolog hvis væsentligste bidrag til antropologisk og religionsvidenskabelig forskningshistorie var, at han introducerede nye standarder for beskrivelse af religiøse fænomener. Han var en af de første antropologer, som udførte feltstudier inden for det område, som han forskede i, Trobrianderne i Ny Guinea fra 1914-18, og med sin beherskelse af sproget og sit førstehåndskendskab til religiøse og sociale forhold på disse øer satte han nye standarder for antropologiske feltstudier. Malinowskis funktionalisme var præget af to grundsynspunkter.

Et melanesisk og polynesisk ord der første gang i 1877 af R.H. Codrington blev beskrevet som selve grundbegrebet i melanesisk religion. Mana er ifølge Codrington en overnaturlig kraft, der kan være knyttet til overnaturlige væsener og til ting, men som også kan besiddes af mennesker og være den virkende kraft i ritualer. I løbet af det tidlige 1900-tal fremdrog religionsforskningen lignende begreber fra andre kulturer. Mana blev et fagudtryk, som man brugte om dyrs, planters, personers og tings arts-, slægts- og statusspecifikke essens og virksomme kraft.

Før-islamisk gudinde som dyrkedes i Kabaen

Sanskrit "cirkel". En mandala, der er opbygget med en helt bestemt geometri, repræsenterer universet og bruges i rituel praksis inden for buddhisme og hinduisme, især inden for tantrisme.

Hindi "døren til sindets indre". Bruges som navn både for hindutempler og om det lille husalter, som enhver rettroende hindufamilie har i hjemmet, og som de udfører puja ved mindst to gange om dagen.

Af mandæisk (en østaramæisk dialekt) manda, "erkendelse", "gnosis". En gnostisk religion der kendes fra 200-tallet e.v.t. og endnu har tilhængere i Irak og Iran. Den er sandsynligvis opstået som en jødisk eller jødekristen døbersekt, for dåb i "Jordan" er dens helt centrale ritual, der sammen med den sande erkendelse tænkes at udfri mennesket fra mørket og vildfarelsen og sikre det en plads i den øvre lysverden efter døden.

Således kaldes månens inua, ejer, der sammen med Havets Moder er dyrenes herre hos inuit. Når fangsten mangler, tager angakkoqqen på ånderejse til Månemanden for at rense hans hus for det skidt, som menneskers tabubrud har efterladt der. På den måde dukker fangstdyrene atter op. Man skal dog vare sig for at forgribe sig på Månemandens specielle fangstdyr, der er hvide med sorte pletter. Selv om Månemanden kan straffe menneskene ved tabubrud, er han dem normalt venligt stemt og den, der sørger for frugtbarhed hos såvel mennesker som dyr

Den gnostiske religion, som Mani (født 216 e.v.t. i Babylon) stiftede, og som bredte sig i Perserriget og til Syrien og Ægypten. I 300-tallet fortsatte den sin udbredelse mod vest til det romerske Nordafrika og til Rom, Gallien og Spanien, mod øst helt til Kina, hvor den holdt sig levende til 1500-tallet. I Europa og Mellemøsten fortrængtes den af kristendommen i løbet af 500-tallet. Manis religion var radikalt dualistisk, og han anskuede den aktuelle verden som helt i mørkets og de onde magters vold. Men den indeholdt visse lyspartikler, der bl.a. fandtes i menneskers sjæle.

Sanskrit "hellig stavelse", "lyd". Bruges i den rituelle praksis inden for hinduisme og buddhisme og flere nye religioner og bevægelser, der har hentet inspiration fra de to nævnte religioner.

Sanskrit "menneske", "menneskeheden". I hindumytologien optræder Manu som menneskehedens stamfader og som den, dharma (de moralske og sociale love) blev dikteret til af skaberguden Brahma.

Manu-smriti ("Det af Manu huskede") eller Manava Dharma-shastra. En af de mest betydningsfulde lovbøger inden for hinduisme, der bl.a. angiver, hvilken plads det enkelte individ bør indtage i forhold til køn, kaste og livsstadium. Den fik sin endelige udformning omkring 200 e.v.t.

Manu-smriti består af i alt 2685 vers fordelt på 12 bøger og kan siges at være én systematisk fremstilling af hindu-dharma, omend der findes flere. Det er en såkaldt smriti ("husket") tekst. Dvs. at den er baseret på erindringen og overleveringen.

Sider